Vyhledávejte podle:Vyřešené, Praha 20

Seřadit podle počtu hlasů
Uvolněný  kryt žlabu na dešťovou vodu
Vyřešený

Uvolněný kryt žlabu na dešťovou vodu
Stoliňská, Praha 20

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 23. 03. 2012

Na frekventovaném chodníku v ulici Stoliňská, po které chodí denně žáci i rodiče do školy a ze školy (ZŠ Stoliňská) je uvolněný kryt žlabu od okapu domu - pravděpodobně byl poškozen při dokončování stavby domu. Kryt nelze opravit svépomocí, zkoušel jsem to - bude nutná asi výměna. S ohledem na menší děti a zejména koloběžkáře je nutné závadu brzy odstranit. Na závadu upozorním MČ rovněž osobně.

Chybějící chodník a cyklostezka podél silnice 611
Vyřešený

Chybějící chodník a cyklostezka podél silnice 611
Náchodská, Praha 20

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 27. 06. 2016

Podél silnice 611 mezi Prahou 20 - Horními Počernicemi (ulice Náchodská) a průmyslovými zónami na východ od Prahy (Jirny) chybí podél rušné komunikace chodník a cyklostezka, které by umožnily bezpečný pohyb chodců a cyklistů mezi Prahou a průmyslem ve Středočeském kraji.

Smazané přechody Chlumecká
Vyřešený

Smazané přechody Chlumecká
Chlumecká, Praha 20

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 14. 10. 2013

V ulici Chumecká u křižovatky KFC a dále vesměru k Hornbachu jsou některé přechody zcela smazány, přestaly fakticky existovat. Nejsou označeny svislou dopr. značkou takže chodec nemá žádnou ochranu. Jde o frekventovaný výlez od metra. Situace trvá nejméně rok.

Díra na vozovce ohrožující i chodce a cyklisty
Vyřešený

Díra na vozovce ohrožující i chodce a cyklisty
Náchodská, Praha 20

Kategorie: Jiné
Zasláno: 29. 05. 2013

Na jedné z nejfrekventovanějších 'světelných' křižovatek Náchodská-Božanovská (před hospodou Na Růžku) se jaksi udělala poměrně hezká 'díra', která se během posledních cca 14 dní prohloubila tak, že ohrožuje řidiče, ničí jejich auta, ohrožuje zejména i motocyklisty, cyklisty a chodce na úzkém přilehlém chodníku (odletujícími kameny a kusy živice a případnou nehodou po vjezdu do této cca 20 cm díry). Nemluvě o devastujícím účinku otřesů na přilehlé domy, zejména po vjezdech nákladních aut a autobusů do této 'díry'. Ta ohrožuje účastníky silničního provozu (řidiče, cyklisty i chodce) a je divné, že si toho nikdo díry v obci nevšiml a neodstranil (nebo neurgoval odstranění) vady v zárodku. Pomohla by alespoň provizorní oprava, než dojde (kromě poškození vozidel a kol) ke zranění řidičů nebo chodců - je to otázka času ...

Přechod pro chodce v ulici Božanovská
Vyřešený

Přechod pro chodce v ulici Božanovská
Šplechnerova, Praha 20

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 23. 03. 2012

Přechod přes ulici Božanovská, směrem z ulice Šplechnerova do ulice Mezilesí (jedna z nejdelších ulic se sídlištěm), nepatří k těm nereprezentativnějším v Horních Počernicích. Není tu v pořádku snad žádný prvek a přitom jde o poměrně frekventovaný přechod. Stav přechodu je patrný z přiložených snímků, ale přesto uvedu několik důvodů, proč by měla být tomuto přechodu věnována ze strany MČ větší pozornost, ale hlavně proč by měly být odstraněny, alespoň některé závady: 1) samotná vozovka v místě „zebry“ má již poměrně hluboké trhliny (jsou už nebezpečná i pro motocykly a na jedné z nich – viz snímek – není problém, přivodit si při chůzi nebo při jízdě na kole zranění); 2) přechod, který začíná na horizontu ulice Šplechnerova (m. j. ve výhledu směrem doprava brání betonová zeď), ústí na druhé straně z poloviny do zarostlého místa s kanalizačními propustmi (kryty), je tedy zúžený cca na polovinu a navíc na něj navazuje před vstupem do ulice Mezilesí schod, což je pro chodce „pastička“, a to nejen v zimním období; nebezpečí hrozí i pro cyklisty, jelikož zde končí páteřní cyklotrasa (končí stylem „do vytracena“ – v ulici Mezilesí již není značena); 3) do ulice Mezilesí se z ulice Božanovská nedá bezpečně prakticky zajet (podél chodníku parkují trvale auta až k přechodu a při vjezdu vozidla do ulice se musejí auta vzájemně vyhýbat na pravém chodníku, který je naštěstí opatřen jen nízkým obrubníkem, takže docela dobře poslouží jako „rozšířená“ vozovka – není zde místo míjení dvou vozidel); 4) tento přechod je nutné upravit už i z toho důvodu, že ho využívají nejen místní obyvatelé, ale i rodiče, docházející do blízké školky (50 m od přechodu v sídlišti), žáci základní školy Stoliňská a cyklisté; 5) atypické pro přechod je, že je situován zrovna v místě zúžení vozovky Božanovská (z 8,5 m na 6,9m!!!), a i když je zde instalován symbolický „bezpečnostní“ prvek - masivní červenobílé zábradlí, pro chodce to moc uklidňující není – musejí dávat pozor nejen na vozidla, ale i na terénní nerovnosti, na schod a na kola, která mohou přijet po chodníku za rohem v protisměru; 6) přechod je nutné řešit pravděpodobně komplexně – společně s křižovatkou, přilehlými chodníky, cyklostezkou a s dopravním značením v daném místě. Na toto místo bylo poukazováno žáky ZŠ Stoliňská v rámci projektu Bezpečné cesty do školy – situace se od té doby (po zimním období) spíše zhoršila.

„Past“ na přechodu, vozovce a cyklostezce v ulici Božanovská
Vyřešený

„Past“ na přechodu, vozovce a cyklostezce v ulici Božanovská
Božanovská, Praha 20

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 18. 04. 2014

TRAVAJÍCÍ PROBLÉM - nahlášeno před 2 lety (04/2012) !!! Přechod přes ulici Božanovská, směrem z ulice Šplechnerova do ulice Mezilesí, není stále opraven a v současné době je de facto nebezpečnější, než při nahlášení před dvěma roky - viz porovnání fotodokumentace. Díra je poměrně hluboká a ohrožuje nejen vozidla a řidiče, ale i cyklisty a hlavně chodce, protože díra 'je součástí' poměrně frekventovaného přechodu pro chodce (chodí zde mimo jiné děti ze sídliště do školy a zpět. Na upozornění na problém před dvěma lety, byla dána kompetentním orgánem MČ Praha 20, dne 13.04.2012, tato odpověď: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vážení, komunikace ul. Božanovská bude v horizontu zhruba 1 - 2 let kompletně rekonstruována, včetně zřízení nových vodorovných dopravních značení V7 'Přechod pro chodce'. Ing. Miroslav Horyna OŽP a DOP MČ Praha 20 – Horní Počernice xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nic z toho se samozřejmě nestalo, nic se nezměnilo - 'horizont' dodržen nebyl a stále platí mé tvrzení, že by stačil kbelík živice a díra by byla opravena v horizontu 1-2 hodin, nikoliv v horizontu 1-2 let! Kdyby nešlo skutečně o zdraví lidí a poškození vozidel, motocyklů a kol, byla by to úsměvná ukázka 'pružnosti odstraňování jednoduchých problémů' - bohužel je to smutná záležitost a o něčem vypovídá. Nebezpečná díra nevznikla 'včera' a denně na někoho číhá ... Nechám na posouzení ostatních, zda jde skutečně o tak složitý technický a neřešitelný problém. Jelikož jde bez nadsázky o zdraví lidí (díra je dost hluboká a vyhýbají se jí i velká vozidla jízdou do protisměru), pokusím se upozornit rovněž i kompetentní osoby MČ Praha 20 mailem nebo osobně.

Úprava chodníku na rohu ul. Náchodská x ul. Stoliňská
Vyřešený

Úprava chodníku na rohu ul. Náchodská x ul. Stoliňská
Stoliňská, Praha 20

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 11. 03. 2012

Ne zrovna lehce zdolatelné místo pro chodce – přechod v ulici Náchodská, s odbočením do ulice Stoliňská, který využívají desítky chodců, zejména žáků a rodičů, je rizikový především z těchto důvodů: a) betonový květináč (bod 3) tvoří zúžený koridor, který ústí u vstupu na zebru neupraveným žlabem na povrchovou vodu (bod 1) - chodec se zrovna při vstupu na přechod rozhlíží, navíc je přechod tolerován jako cyklostezka, b) odbočující (vyjíždějící) vozidla z hlavní silnice směrem do Stoliňské se na přechodu střetávají s vozidly vyjíždějícími v protisměru od školy, přičemž tři vozidla se vedle sebe často nevejdou), c) parkující vozidla (často nesprávně parkující až po okraj zebry) brání chodcům ve výhledu doleva (vozidla od školy nejen ohrožují chodce, ale často zůstávají na přechodu, jelikož odbočit na hlavní silnici, zejména doprava směrem do centra, je poměrně složitá situace vzhledem k obousměrně velké frekvenci vozidel v ulici Náchodská), d) poblíž ústí přechodu, když už se chodec připravuje k překonání silnice, je situován výjezd ze dvora firmy a obchodu (bod 2), resp. vjezd z hlavní silnice mezi zábradlím kolem chodníku - neoznačeno, riziko střetu. Přechod by bylo vhodné upravit (označit – vyřešit výjezd vozidel přes chodník, posunout květináč, upravit povrch chodníku, poznamenaný letitými výkopy apod.) a zvážit i jeho posunutí více do ulice Stoliňská. Problém byl identifikován v rámci projektu Bezpečné cesty do školy na ZŠ Chvaly.

Reklamní poutač brání ve výhledu pro bezpečné překonání hlavní silnice
Vyřešený

Reklamní poutač brání ve výhledu pro bezpečné překonání hlavní silnice
Náchodská, Praha 20

Kategorie: Bariérovost
Zasláno: 29. 03. 2017

Reklamní poutač na městském pozemku brání v rozhledu v křižovatce. Chodcům a cyklistům překonávajícím ulici Náchodskou v tomto místě chybí dostatečný výhled na vozidla přijíždějící po hlavní ulici směrem do Prahy. Vozidla v tomto místě teprve zpomalují na 'městskou rychlost' a cyklisté musejí předním kolem až zasahovat do silnice, aby na vozidla viděli.

Nevyhovující přechod v Náchodské (křiž. Stoliňská-Březecká)
Vyřešený

Nevyhovující přechod v Náchodské (křiž. Stoliňská-Březecká)
Náchodská, Praha 20

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 27. 03. 2012

Přechod v ul. Náchodská - jde o velice „dobrodružný“ přechod pro chodce, neboť přejít ho v době špičky, která je na ulici Náchodská téměř celodenní, je odvážný čin i pro dospělého. O to horší je, že přechod používají převážně děti - žáci nedaleké školy ve Stoliňské ulici, kteří tento přechod téměř všichni označili v projektu Bezpečné cesty do školy jako „nebezpečný“, v lepším případě psali do dotazníků, že se mu raději vyhýbají, nebo že přecházejí pouze v doprovodu rodičů. Ještě, že u přechodu poměrně často, zejména ve špičkách, asistují policisté nebo strážníci. Čím je přechod nebezpečný? Je situovaný na horizontu, téměř jeho součástí je krátká zastávka autobusů, je prakticky v prostoru křižovatky se čtyřmi komunikacemi, je dělený ostrůvkem s nevhodnými masivními betonovými bloky, které malé žáky prakticky skrývají, chodci jsou vzhledem k hustotě provozu často motoristy ignorováni, přechod je v nočních hodinách nedostatečně osvětlen. Asi každého napadne, že je otázkou času, kdy někoho na tomto přechodu srazí auto, ale bohužel k takovým situacím již došlo několikrát, naposledy na podzim loňského roku (poražen žák při cestě do školy). Pravděpodobně nám někdo vysvětlí, že nebude možné osadit přechod semafory, ale každopádně přechod vyžaduje komplexnější řešení – úpravu ostrůvku, úpravu šíře jízdních pruhů, prodloužení zastávky MHD, bezbariérový přístup, vybudování koridoru pro cyklisty, kvalitnější osvětlení apod. Problémem asi bude, že úpravy budou zasahovat i do gesce MHMP, ale to by ani pro obec nemělo být překážkou k řešení – po přechodu chodí převážně počerničtí občané.