Smazané přechody Chlumecká

V ulici Chumecká u křižovatky KFC a dále vesměru k Hornbachu jsou některé přechody zcela smazány, přestaly fakticky existovat.
Nejsou označeny svislou dopr. značkou takže chodec nemá žádnou ochranu. Jde o frekventovaný výlez od metra. Situace trvá nejméně rok.

Zaslal: jan novák, 14.10.2013 v 16:13

Praha 20-

Chlumecká, Praha 20

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 15.10.2013 16:18

Vážený pane Nováku,

děkuji Vám za zaslání podnětu. Jsme si tohoto problému vědomi, uvedená lokalita se ale nachází na území Horních Počernic. (Pozn. Chodci sobě: Podnět byl na tuto MČ přeposlán). Již v červenci jsme pořídili na předmětné křižovatce fotodokumentaci dopravního značení a zaslali ji na Městskou část Praha 20 – Horní Počernice k zjednání nápravy. Na základě Vámi zaslané zprávy byl dnes odbor životního prostředí a dopravy v Horních Počernicích opět vyzván k obnově dopravního značení.
Chodcům zatím do doby opravy dopravního značení doporučuji řídit se při přecházení obecnou zásadou pravidel silničního provozu, že chodec se musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe a ostatní účastníky silničního provozu, nenutit řidiče k náhlé změně směru a rychlosti jízdy.

Přeji Vám krásný den

Ing. Ilona Picková
předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21
Úřad městské části Praha 14Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 16.10.2013 12:29

Vážení,

přestože se vámi zmiňované pozemní komunikace nacházejí v k.ú. Horní Počernice, jedná se o účelové komunikace, jejichž vlastníkem je dle § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích vlastník pozemku pod tímto dopravním tělesem, kterým není MČ Praha 20. Vlastník předmětných pozemků bude osloven, aby obnovil SDZ i VDZ, z výše uvedeného důvodu nejsme schopni určit termín nápravy.


S pozdravem,
J. Krejčí
Odbor dopravy a životního prostředí MČ Praha 20 – Horní PočernicePovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 25.09.2017 22:35

Nové info z MHMP ke znovu smazaným přechodům:

Dobrý den,,

velice Vám děkujeme za podnět, který se týká smazaného přechodu. Tento byl naším prostřednictvím předán správci k vyjádření. Jakmile odpověď obdržíme, budeme Vás kontaktovat.

Přejeme krásný zbytek pondělního dne
Viktorie
za tým zmente.toPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 16.05.2018 15:48

Dobrý den,

k přechodům, které se nacházejí na bezejmenné účelové komunikaci v prostoru od křižovatky u KFC při Chlumecké ulici a dále směrem k Hornbachu Vám můžeme sdělit, že tyto skutečně nejsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, a tudíž údržba záleží na majiteli této komunikace, který byl naším úřadem již několikrát vyzván k jejich obnově.

Dle nám dostupných informací ale hl. m. Praha již jedná o výkupu a rekonstrukci této komunikace, kdy v rámci této rekonstrukce dojde k obnově a úpravám všech přechodů, které se na ní nacházejí, přičemž některé z nich budou i světelně řízeny.

S pozdravem

Eva Vrbová
referentka dopravy
Odbor životního prostředí a doprav
Úřad městské části Praha 20
Detašované pracoviště: Jívanská 635, 193 00 Praha 9 – Horní PočernicePovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Lama: Takže budeme čekat cca rok, než se městské části dohodnou, čí je to vlastně komunikace a pak lze očekávat nápravu?
03.11.2013 v 13:13    

Jan Novák: Dobrý den,
vzhledem k neřešení problému bych chtěl vědět:
1) kdo je onen utajovaný vlastník komunikace, když nám ho pan Krejčí vymezil negativně
2 )je mi záhadou, že je tolerován stav, kdy záhadný vlastník komunikace řádově měsíce, spíše už roky věc neřeší


Podle mého -laického- názoru, dlouhodobý stav, který ohrožuje bezpečnost chodců může a musí být odstraněn neprodleně.

Navrhuji komunikaci uzavřít z důvodu dlouhodobého ohrožování bezpečnosti chodců. Uvidíme, zda to pomůže k nápravě.

Může se k tomu vyjádřit někdo kompetentní: dopravní policie, odor dopravy, pod který spadá? Ten kdo výstavbu komunikace povolil, je také povinen vymáhat, aby byla udržována ve stavu, tak jak byla povolena.


Výmluva na špatné počasí zde neplatí, bezpochyby lze nařídit dočasné dopravní značení.
04.12.2013 v 15:01    

Jan Novák: Aktuálně jsem šel okolo: Je to trochu lepší, značení nedávno obnoveno, ale asi se šetřilo barvou, takže značení opět zpoloviny vymazala auta.
25.06.2014 v 10:22    

jan novák: Dobrý den,
situace je opět stejná, přechod v podstatě zcela smazán, jako na fotce.
Je možné opět upozornit správce komunikace?
Díky !
21.04.2015 v 17:57    

Chodci Sobě: Podnět jsme předali TSK HMP.
22.04.2015 v 19:08    

Jan Novák: Přechod je opět smazán (jeho levá část).

Prosím o předání (asi TSK).

díky
24.10.2016 v 17:06    

Chodci Sobě: Předali jsme TSK. Hezký den.
26.10.2016 v 10:32    

Jan Novák: Přechod znovu smazán prosím předat TSK
22.09.2017 v 22:28    

Chodci Sobě: Předáno.
24.09.2017 v 22:39    

jan novák: Aktuálně je zcela smazán.
26.06.2018 v 08:31    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Chlumecká, Praha 20

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.