O nás


Portál Chodci sobě provozuje organizace Pražské matky, která již mnoho let usiluje o zlepšení stavu životního prostředí, zajištění bezpečnosti dopravního provozu, podporu udržitelné mobility a zvýšení zájmu a zodpovědnějšího přístupu občanů i veřejné správy v této problematice, a to především v Praze.

Jedním z hlavních motivů, které nás vedly k vytvoření on-line portálu, jehož prostřednictvím mohou pražští chodci upozornit odpovědné představitele veřejné správy i své spoluobčany na problémy, se kterými se setkávají na svých cestách městem (více o fungování portálu viz manuál), je skutečnost, že podmínkám pro pěší dopravu v Praze stále není věnována dostatečná péče. Na naši organizaci se dlouhodobě obracejí občané s nejrůznějšími dotazy a problémy z oblasti dopravy, kteří si nevědí rady s postupem při jejich řešení nebo nemají příliš dobré zkušenosti z jednání s odpovědnými institucemi. V naší moci ovšem není řešit za občany jednotlivé problémy (byť v některých případech se o to i snažíme), prostřednictvím portálu však usilujeme o zprostředkování oboustranné komunikace a díky vizualizaci a kategorizaci podnětů i o možnost jejich efektivnějšího a komplexnějšího řešení.

Jsme přesvědčeni, že existence portálu Chodci sobě přispívá ke zviditelnění potřeb pražských chodců a může sloužit i jako argument pro nutnost navýšení prostředků města na bezpečnost a zlepšení pěší infrastruktury, z čehož mohou profitovat i jednotlivé městské části, které trpí neustálým krácením finančních prostředků pro tuto oblast.

Provoz Chodců sobě jsme díky spolupráci se slovenskou organizací Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť založili na systému jejího úspěšného portálu Odkaz pre starostu, samozřejmě s patřičnými úpravami pro české prostředí a zaměření.

Portál byl spuštěn 10. února 2012 a od té doby evidujeme přes 2 100 zaslaných a přes 500 vyřešených podnětů.

Jako aktivity na propagaci a podporu fungování portálu jsme v letech 2013–2014 realizovali projekt Chodci sobě a svému životnímu prostředí a v letech 2015–2016 projekt Chodci sobě – kampaň na podporu pěší dopravy.

Pokud byste provoz portálu chtěli podpořit a přispět tak na naši činnost v oblasti udržitelné dopravy, potřebné údaje naleznete zde.

Za jakoukoli podporu děkujeme!

Kontakty:

Centrální adresa pro zasílání námětů a připomínek k fungování portálu: info@chodcisobe.cz
(pro zasílání konkrétních podnětů využijte prosím náš formulář)

Administrátorka portálu: Eva Šuchmanová, eva.suchmanova@prazskematky.cz
Webmaster: Ondřej Růžička, ruzicka.o@gmail.com