Nahlášení nového podnětu

Pokuste se prosím o dostatečně výstižné pojmenování problému (raději „Rozbitý chodník v ulici Na Petynce“ než pouhé „Rozbitý chodník“).

Popište co nejkonkrétněji, v čem problém spočívá a jakým způsobem ovlivňuje podmínky pro chodce. Pokud není zcela zřetelná lokalizace problému na mapě, udejte co nejpřesnější popis místa (například číslo domu, u kterého se nachází díra v chodníku apod.).
Pokuste se prosím podnět formulovat věcně a bez emocí. Obviňování a napadání odpovědných míst řešení problému příliš neposlouží, a navíc může být nezaslouženě adresováno nesprávným osobám.
Nahrajte fotografii (fotografie) problematického místa, která by měla být co nejnázornější. Velmi pomůže, když je patrné i širší okolí místa výskytu problému.
Povolenými formáty pro obrázky jsou .JPG, .GIF a .PNG, maximální rozlišení je 10Mpix. Podněty bez fotodokumentace nebudou přijaty – vizualizace problému je velice důležitou součástí podnětu.

Zadejte název ulice, ve které se problém nachází, a vyberte ji z nabídnutého seznamu. Poté problém lokalizujte co nejpřesněji na mapě pomocí nabídnuté červené ikonky.

Posuňte červenou značku na místo podnětu. Pomůžete nám, když podnět lokalizujete co možná nejpřesněji (mapu můžete přibližovat).Prostřednictvím zadané e-mailové adresy budete informováni o přijetí podnětu administrátorem portálu a o každé další změně, která se podnětu bude týkat – přidání odpovědi příslušné městské části či jiné odpovědné instituce, aktualizace stavu řešení, komentáře, změna statusu. V případě přidání prvního podnětu vám na ni také budou zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu.


Nahrávají se fotky... Podnět lze odeslat až po jejich nahrátí.