Nevyhovující přechod v Náchodské (křiž. Stoliňská-Březecká)

Přechod v ul. Náchodská - jde o velice „dobrodružný“ přechod pro chodce, neboť přejít ho v době špičky, která je na ulici Náchodská téměř celodenní, je odvážný čin i pro dospělého. O to horší je, že přechod používají převážně děti - žáci nedaleké školy ve Stoliňské ulici, kteří tento přechod téměř všichni označili v projektu Bezpečné cesty do školy jako „nebezpečný“, v lepším případě psali do dotazníků, že se mu raději vyhýbají, nebo že přecházejí pouze v doprovodu rodičů. Ještě, že u přechodu poměrně často, zejména ve špičkách, asistují policisté nebo strážníci.

Čím je přechod nebezpečný? Je situovaný na horizontu, téměř jeho součástí je krátká zastávka autobusů, je prakticky v prostoru křižovatky se čtyřmi komunikacemi, je dělený ostrůvkem s nevhodnými masivními betonovými bloky, které malé žáky prakticky skrývají, chodci jsou vzhledem k hustotě provozu často motoristy ignorováni, přechod je v nočních hodinách nedostatečně osvětlen. Asi každého napadne, že je otázkou času, kdy někoho na tomto přechodu srazí auto, ale bohužel k takovým situacím již došlo několikrát, naposledy na podzim loňského roku (poražen žák při cestě do školy).

Pravděpodobně nám někdo vysvětlí, že nebude možné osadit přechod semafory, ale každopádně přechod vyžaduje komplexnější řešení – úpravu ostrůvku, úpravu šíře jízdních pruhů, prodloužení zastávky MHD, bezbariérový přístup, vybudování koridoru pro cyklisty, kvalitnější osvětlení apod. Problémem asi bude, že úpravy budou zasahovat i do gesce MHMP, ale to by ani pro obec nemělo být překážkou k řešení – po přechodu chodí převážně počerničtí občané.

Zaslal: Ing. Bohdan Salvet, 27.03.2012 v 17:18

Praha 20-
 
 
 
 
 

Náchodská, Praha 20

Aktualizace podnětu

11.11.2014

Chodci Sobě přidal následující aktualizace podnětu:

Přechod se dočkal velice kvalitní a rozsáhlé rekonstrukce: stavební úprava dělicího ostrůvku, přisvícení, zvětšení a prodloužení plochy zastávky, bezbarierizace a úprava pro nevidomé, opticko-psychologická brzda v obou směrech. V návaznosti na tuto úpravu byl také rekonstruován přechod na křižovatce Náchodská x Stoliňská – vybudování stavebního prahu, zúžení, bezbarierizace. Vše podle studie Ing. Syrového navržené v rámci projektu Bezpečné cesty do školy (viz http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/zs-stolinska/). Palec nahoru!


 
 
 
 


Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 13.04.2012 10:30

Vážení,

děkujeme vám za podnět, avšak Městská část Praha 20 je se stavem, rozměry a koncepčním uspořádáním přechodu a okolních prvků seznámena.

Takovéto umístění autobusové zastávky v blízkosti přechodu je nevhodné v případech, kdy autobus stojí v jízdním pruhu, v tomto případě tomu tak není, a cestující, kteří vystoupí z autobusu, mají přechod pro chodce bezprostředně k dispozici a bez snížení rozhledových poměrů pro tok vozidel jedoucích směrem k Černému Mostu. Pro vysokou frekventovanost na komunikaci ul. Náchodská je přechod pro chodce dělen a jeho středová část je vybavena bezpečnostním zařízením pro ochranu chodců (ochranný blok) - standardizovaný city blok předepsaných rozměrů viz. ČSN 73 6110 - projektování místních komunikací, str. 122 příloha A. Co se týče osvětlení a zvýraznění a obecně zvýšení bezpečnosti diskutovaného přechodu pro chodce je celá věc již od druhé poloviny roku 2011 řešena s Odborem dopravy MHMP, neboť celá akce je v gesci právě MHMP.

Ing. Miroslav Horyna
MČ Praha 20 - Horní PočernicePovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Náchodská, Praha 20

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Nepřehledný přechod pro chodce

Praha 20, 30. červen 2016 Bez odpovědi

Nepřehledný přechod a hluk na Svatovítské ulici

Praha 6, 09. únor 2012 S odpovědí

Přechod pro chodce v Trojské ulici, Kobylisy

Praha 8, 07. listopad 2015 Bez odpovědi


Zobrazit všechny podněty