podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

2262 celkem zaslaných 64 nově zaslaných 1442 zaslaných s odpovědí 605 vyřešených 151 bez odpovědi