podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

2166 celkem zaslaných 61 nově zaslaných 1398 zaslaných s odpovědí 559 vyřešených 148 bez odpovědi