podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

2156 celkem zaslaných 62 nově zaslaných 1393 zaslaných s odpovědí 552 vyřešených 149 bez odpovědi