podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

2377 celkem zaslaných 7 nově zaslaných 1505 s odpovědí 661 vyřešených 204 bez odpovědi