podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

2133 celkem zaslaných 60 nově zaslaných 1387 zaslaných s odpovědí 534 vyřešených 152 bez odpovědi