podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

2278 celkem zaslaných 63 nově zaslaných 1453 zaslaných s odpovědí 611 vyřešených 151 bez odpovědi