podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

2282 celkem zaslaných 65 nově zaslaných 1456 zaslaných s odpovědí 611 vyřešených 150 bez odpovědi