podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

2247 celkem zaslaných 63 nově zaslaných 1441 zaslaných s odpovědí 592 vyřešených 151 bez odpovědi