podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

2132 celkem zaslaných 62 nově zaslaných 1385 zaslaných s odpovědí 533 vyřešených 152 bez odpovědi