Vyhledávejte podle:Vyřešené, Praha 8

Seřadit podle počtu hlasů
Tankodrom místo chodníku před bytovým domem v ulici Hrubého č.p. 2-12
Vyřešený

Tankodrom místo chodníku před bytovým domem v ulici Hrubého č.p. 2-12
Hrubého, Praha 8

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 11. 01. 2018

Jedná se o úzký pruh chodníku (zhruba 2,5 metrů široký a 70 metrů dlouhý) v ulici Hrubého směrem do čtvercového vnitrobloku tvořeného dalšími panelovými domy. Stav chodníku je špatný dlouhodobě. V tomto případě jsme nuceni požadovat splnění povinnosti obce na řádné udržování komunikace ve stavu způsobilém k užívání. Cesta je navíc je využívána velmi hojně. Pro představu v přilehlém panelovém domě je 180 bytů a cca 450 hlášených osob. V trhlinách se po deštích drží voda, která v zimních měsících zamrzá a tím se zhoršuje současný stav o další praskliny. Naopak výmoly již způsobily několik pádů starších spoluobčanů. Zatím naštěstí jen s menšími zdravotními následky.

Chybějící označení zákazu parkování před popelnicemi v ulici Hrubého
Vyřešený

Chybějící označení zákazu parkování před popelnicemi v ulici Hrubého
Hrubého, Praha 8

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 22. 11. 2019

V ulici Hrubého na dvou místech chybí označení zákazu parkování před popelnicemi. Následkem parkování aut se často stává, že popeláři nemohou popelnice vůbec vyvézt. Popelnice jsou pak přeplněné a odpadky létají po celé ulici. Zhruba před měsícem jsem napsal žádost na TSK , ale bohužel jsem neobdržel žádnou odpověď. P.S. - V příloze zasílám následující fotografie: 1) Jak by mělo vypadat značení před popelnicemi. 2) Foto aut stojících před popelnicemi

Rozbitý chodník před bytovým domem ulici Hrubého (severní strana)
Vyřešený

Rozbitý chodník před bytovým domem ulici Hrubého (severní strana)
Hrubého, Praha 8

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 29. 07. 2019

V únoru minulého roku při místním šetření ze strany Magistrátu hlavního města Prahy byl stav chodníku před bytovým domem Hrubého č.p. 1200-1205 shledán jako nevyhovující a vyžadující celkovou rekonstrukci. V létě minulého roku byla provedena rekonstrukce chodníku na jižní straně domu s tím, že v září 2018 se bude pokračovat rekonstukcí severní strany. K tomu však již nedošlo. Ačkoli existuje stále platné zmocnění pro společnost ACTON s.r.o. k provedení prací, tak se stále nic něděje. Obvykle je argumentováno rozpracováním jiných rekonstrukčních akcí, omezeností rozpočtu, nedostatkem lidí, techniky apod. Prosím, zda by tato akce mohla být i vzhledem k předchozímu příslibu zařazena jako prioritní. Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti - Petr Znamenáček

Nenavazující chodník v Poznaňské ulici
Vyřešený

Nenavazující chodník v Poznaňské ulici
Poznaňská, Praha 8

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 10. 01. 2018

Dobrý den, přál bych si, zda by mohla MČ či TSK nějak vyřešit chodník v Poznaňské ulici za nakládací rampou prodejny Billa. Ze dvou stran zde končí chodník v ulici, přitom jej používá dost místních lidí vč rodičů s kočárky. Nezřídka zde navíc zaparkují řidiči tak, že není možné projít, přestože jim to musí být zřejmé. Bylo by dobré, kdyby zde byl třeba vyznačen přechod nebo nějaký koridor pro pěší, či alespoň zákaz stání vodorovným značením. Foto: Mapy.cz Děkuji, Michal Kalina.

Chybějící přechod v ulici U Slovanky
Vyřešený

Chybějící přechod v ulici U Slovanky
U Slovanky, Praha 8

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 03. 03. 2016

V ulici U Slovanky chybí u cesty ústící ven z parku přechod na protější chodník. Protože je cestička z parku nešťastně zakončena asfaltovým nájezdem (jedná se o pozůstatek předělané příjezdové cesty), řidiči mají tendenci zde parkovat. Cestička je přitom hlavním přístupem do přilehlého parčíku i důležitou přístupovou cestou do ulic na druhé straně parku - z opačné strany se tudy chodí na metro, takže řidiči, kteří nevědí, že zde nemají parkovat, zbytečně blokují cestu chodcům a dokonce i cyklistům.

Chybějící přechod Florenc-Těšnov
Vyřešený

Chybějící přechod Florenc-Těšnov
Ke Štvanici, Praha 8

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 14. 02. 2012

Na křižovatce Sokolovská-Ke Štvanici jsou celkem tři světelné přechody. Když ale člověk chce přejít směrem na Těšnov, musí přejít všechny tři, protože na jedné straně přechod chybí. Dlouhé intervaly způsobují, že jsou lidé nuceni čekat vždy několik minut a v důsledku toho raději přecházejí na červenou, což je v případě dvouproudé, respektive jednoproudé a tramvajové silnice velmi nebezpečné. Řešením by mohlo být vybudování čtvrtého přechodu.

Obsazený chodník pod mostem v Pobřežní
Vyřešený

Obsazený chodník pod mostem v Pobřežní
Pobřežní, Praha 8

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 25. 04. 2016

Chodec jdoucí po Pobřežní a přecházející křižovatku s ulicí Prvního pluku riskuje střet s jedoucím autem, protože chodník pod mostem je pravidelně obsazen auty parkujícími na něm. Navrhuji umístit k chodníku zábradlí nebo jinou zábranu, aby zůstal pro chodce průchozí.

Značka pro segwaye blokuje půlku chodníku
Vyřešený

Značka pro segwaye blokuje půlku chodníku
U nádražní lávky, Praha 8

Kategorie: Bariérovost
Zasláno: 02. 04. 2017

Značka vymezující zákaz segwayů je umístěna ve velmi úzkém místě, kudy ve špičce plyne nekončící řeka lidí. O pět metrů dál je přitom chodník několikanásobně širší.

Chodníky Horňátecké ul. v Praze 8
Vyřešený

Chodníky Horňátecké ul. v Praze 8
Horňátecká, Praha 8

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 09. 04. 2013

Dobrý den, zasílám fotografie chodníků v Horňátecké ulici na Praze8. 1. Po vystoupení z autobusu MHD stanice 'Sídliště Kobylisy' (směr k vozovně Kobylisy), prorůstají chodník kořeny vzrostlých stromů, které lemují silnici. Chůze po něm je nebezpečná zejména při špatné viditelnosti. 2. Na opačné straně pod vozovnou Kobylisy je na asfaltovém povrchu chodníku nejedna boule. V zimním období je chůze po chodníku - zejména pro starší osoby nebo ty, kteří mají špatný zrak, nebezpečná. Obvykle je tento chodník používán k přenášení nákupů z blízkého Penny marketu, a boulím se musí vyhýbat. Nejenom těmto boulím, ale v letním období i větvím, které přerůstají na chodník a přechod pro chodce Horňátecká-Třeboradická (směr od vozovny Kobylisy). Navíc větve stíní světlům semaforu a dopravní značce 'Hlavní silnice', umístěným na sloupu s tlačítkem pro přechod. Závěsný semafor je sice vidět, ale semafor na sloupu a dopravní značka jsou větvemi zacloněny. Na tento problém jsem již upozorňovala v loňském roce deník Metro, ale větve, které rostou do očí procházejících průměrného vzrůstu, nebyly dosud odstraněny.

Rozbitý chodník u Muzea hl. m. Prahy (Praha 8, Karlín, Florenc)
Vyřešený

Rozbitý chodník u Muzea hl. m. Prahy (Praha 8, Karlín, Florenc)
Ke Štvanici, Praha 8

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 02. 04. 2015

Rozbité dláždění chodníku, který vede od Muzea hl. m. Prahy k provozovně McDonald's pod severojižní magistrálou. Praha 8, Karlín, Florenc. Vyfoceno 2. dubna 2015.

Nepořádek na chodníku Na Okrouhlíku
Vyřešený

Nepořádek na chodníku Na Okrouhlíku
Davídkova, Praha 8

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 26. 11. 2014

Z ulice Davídkova za mostem silnice Liberecká odbočuje chodník (Na Okrouhlíku), který vede do parku (Okrouhlík?). Kromě toho, že by si chodník na několika místech zasloužil opravit (foto 3, 4, 5), je na něm celkem dost snadno odkliditelného nepořádku (foto 1 a 2).

Nefunkční tlačítko pro chodce - Balabenka
Vyřešený

Nefunkční tlačítko pro chodce - Balabenka
Sokolovská, Praha 8

Kategorie: Světelná signalizace
Zasláno: 22. 04. 2015

Tramvajová zastávka Balabenka ve směru od Palmovky ústí na tramvajovém ostrůvku uprostřed čtyřproudé ulice. Pro chodce je na tomto ostrůvku tlačítko, které bohužel nefunguje. Odvážnější tuto velmi rušnou křižovatku přebíhají, já, o berlích, musím čekat, až tlačítko zmáčkne někdo z druhé strany.

Neobnovený nátěr přechodu pro chodce
Vyřešený

Neobnovený nátěr přechodu pro chodce
Palmovka, Praha 8

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 25. 03. 2015

Po výkopových pracech neobnoven nátěr přechodu pro chodce na rohu ulic Sokolovská a Palmovka. (na straně u prodejny Jeany.cz)

Betonové torzo
Vyřešený

Betonové torzo
Sokolovská, Praha 8

Kategorie: Jiné
Zasláno: 19. 03. 2015

Na ul. Sokolovská naproti tramvajové křižovatce s ul. U Balabenky (vedle večerky u hostelu směrem k žel. mostům) je na chodníku dlouhodobě čtvercový kus betonu, snad zbytek po květináči? Kolemjdoucí si ho pletou s odp. košem, bylo by fajn ho odstranit.

Nerovný chodník v ulici Novákových
Vyřešený

Nerovný chodník v ulici Novákových
Novákových, Praha 8

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 25. 09. 2014

V ulici Novákových je v jednom místě chodník zvlněn tak, že tam je mělká prohlubeň, ve které je ale věčná kaluž vody. Kdyby se to místo něčím trochu vylilo a zarovnalo, hned by to chodník o hodně zlepšilo.