Filtr podnětůNejnovější podněty

Seřadit podle počtu hlasů
Pěší spojení Palmovka - Kaufland
S odpovědí

Pěší spojení Palmovka - Kaufland
Vojenova, Praha 8

Kategorie: Jiné
Zasláno: 23. 03. 2012

Nejkratší spojnice mezi zastávkami tramvají a metrem Palmovka a Kauflandem ve Voctářově ulici vede po panelové cestě a poté přeš bývalý židovský hřbitov či volné prostranství u bývalého nádraží. Nevyužité prostranství, hezký menší park by tu mohl být. Lidí tudy chodí dost. S těžkými taškami je každý ušetřený metr dobrý. Cesta je neosvětlená, tedy po večerech vylučuje použití pro některé skupiny lidí. Část cesty je za mokra blátivá, tedy odrazuje další. Před několika měsíci byly demontovány dřevěné schody, což znemožnilo chůzi dalším lidem. Okolo schodů se dokonce ocitly krátké zábrany. Pozemky zřejmě vlastní developer, který se zdá se chce používané cesty zbavit a lidi vyhnat. V území však nemají vznikat nové bariéry pro chůzi a město se má starat o zachování průchodnosti území. (Viz Integrovaný krajský program snižování emisí schválený radou HMP http://www.praha.eu/public/65/61/22/774095_62687_Aktualizace_Programu.pdf ). Stav podobných průchodů je jednou z odpovědí na otázku proč musíme mít u supermarketů tak velká parkoviště. Požaduji: 1) vybudovat znovu demontované dřevěné schody 2) spolu s pravděpodobnou budoucí zástavbou území zajistit zachování pěší prostupnosti území. Nedopustit vznik velkého neprůchodného území ohraničeného ulicemi Sokolovská, Švábky, Vojenova, Voctářova, Libeňský most, Zenklova. 3) aktuálně používanou cestu osvětlit, a alespoň provizorně vydláždit. Děkuji

Přechod pro chodce v ulici Božanovská
S odpovědí

Přechod pro chodce v ulici Božanovská
Šplechnerova, Praha 20

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 23. 03. 2012

Přechod přes ulici Božanovská, směrem z ulice Šplechnerova do ulice Mezilesí (jedna z nejdelších ulic se sídlištěm), nepatří k těm nereprezentativnějším v Horních Počernicích. Není tu v pořádku snad žádný prvek a přitom jde o poměrně frekventovaný přechod. Stav přechodu je patrný z přiložených snímků, ale přesto uvedu několik důvodů, proč by měla být tomuto přechodu věnována ze strany MČ větší pozornost, ale hlavně proč by měly být odstraněny, alespoň některé závady: 1) samotná vozovka v místě „zebry“ má již poměrně hluboké trhliny (jsou už nebezpečná i pro motocykly a na jedné z nich – viz snímek – není problém, přivodit si při chůzi nebo při jízdě na kole zranění); 2) přechod, který začíná na horizontu ulice Šplechnerova (m. j. ve výhledu směrem doprava brání betonová zeď), ústí na druhé straně z poloviny do zarostlého místa s kanalizačními propustmi (kryty), je tedy zúžený cca na polovinu a navíc na něj navazuje před vstupem do ulice Mezilesí schod, což je pro chodce „pastička“, a to nejen v zimním období; nebezpečí hrozí i pro cyklisty, jelikož zde končí páteřní cyklotrasa (končí stylem „do vytracena“ – v ulici Mezilesí již není značena); 3) do ulice Mezilesí se z ulice Božanovská nedá bezpečně prakticky zajet (podél chodníku parkují trvale auta až k přechodu a při vjezdu vozidla do ulice se musejí auta vzájemně vyhýbat na pravém chodníku, který je naštěstí opatřen jen nízkým obrubníkem, takže docela dobře poslouží jako „rozšířená“ vozovka – není zde místo míjení dvou vozidel); 4) tento přechod je nutné upravit už i z toho důvodu, že ho využívají nejen místní obyvatelé, ale i rodiče, docházející do blízké školky (50 m od přechodu v sídlišti), žáci základní školy Stoliňská a cyklisté; 5) atypické pro přechod je, že je situován zrovna v místě zúžení vozovky Božanovská (z 8,5 m na 6,9m!!!), a i když je zde instalován symbolický „bezpečnostní“ prvek - masivní červenobílé zábradlí, pro chodce to moc uklidňující není – musejí dávat pozor nejen na vozidla, ale i na terénní nerovnosti, na schod a na kola, která mohou přijet po chodníku za rohem v protisměru; 6) přechod je nutné řešit pravděpodobně komplexně – společně s křižovatkou, přilehlými chodníky, cyklostezkou a s dopravním značením v daném místě. Na toto místo bylo poukazováno žáky ZŠ Stoliňská v rámci projektu Bezpečné cesty do školy – situace se od té doby (po zimním období) spíše zhoršila.

Chybějící přechody na Vinohradské ul. – nám. Jiřího z Poděbrad
S odpovědí

Chybějící přechody na Vinohradské ul. – nám. Jiřího z Poděbrad
Vinohradská, Praha 3

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 23. 03. 2012

Křižovatku ulic Vinohradská, Slavíkova a U Vodárny není možné překročit po povrchu. Chybí zde přechody a na každém rameni křižovatky jsou zábrany v podobě zábradlí nebo zděné zítky (podél Slavíkovy v prostoru u výstupu z metra na nám. Jiří z Poděbrad), Křižovatku lze překonat jen podchodem se schodištěm. Pro rodiče s kočárky, chodce se zavazadly, lidi s handicapem či vozíčkáře to představuje často nezdolatelnou překážku.

Rozpadající se chodník po rekonstrukci
Vyřešený

Rozpadající se chodník po rekonstrukci
Chorvatská, Praha 10

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 22. 03. 2012

Po rekonstrukci opraven úsek nad křižovatkou s Hradešínskou (obr...528) a ponechána počínající 'díra' na chodníku pod odbočkou do ulice Dykova obr P1240538). Proč nebylo opraveno v záruční době?

Velmi nebezpečný přechod v zatáčce na cestě do školy
Vyřešený

Velmi nebezpečný přechod v zatáčce na cestě do školy
Radlická, Praha 5

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 22. 03. 2012

Tento přechod přes Radlickou musí překonávat většina dětí navštěvujících dvě blízké základní školy. Přechod je velmi nebezpečný, neboť je v zatáčce a pozornost řidičů navíc rozptyluje velké množství obrovských megaboardů umístěných přímo u semaforů. Auta tu běžně projíždí na červenou. V minulosti je tu evidováno i těžší zranění dítěte. Chodec musí velmi dlouho čekat na zelenou a pak překonat během pár vteřin čtyři pruhy. Problematické místo vytipovaly děti ze ZŠ Jinonice v rámci projektu Bezpečné cesty do školy.

Chybějící přechod  v ulici Hostivařská
Vyřešený

Chybějící přechod v ulici Hostivařská
Hostivařská, Praha 15

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 22. 03. 2012

Ulicí Hostivařská projíždí mnoho aut /zkratka Průmyslová-Chodov/. Běžná rychlost v této ulici je 50km/h, ale ulice není na tuto rychlost vůbec dopravně přizpůsobena. Ulice slouží především jako parkoviště a jsou v ohroženi především chodci, kteří se v části Hostivařská-U Břehu po vozovce pohybují. V části napojení schodiště Pod Plískavou/Hostivařská přechází velké množství dětí a chybí zde přechod. Ráno v půl osmé se po Hostivařské přesouvají děti do školy Hostivařská z celého okolí, Hostivařskou přecházejí složitě. Dále pak pokračují přes nešťastnou ale funkční světelnou křižovatku na Pražské ke škole. Odpoledne přes Hostivařskou děti přecházejí z umělecké školy a sportovního klubu na Trhanovském náměstí. Kolem restaurace Karolínka/U Jeníčka a u obchodu je množství pěších, o weekendu plno návštěvníků lesoparku. S přechodem přes Hostivařskou mají všichni problém, neboť zaparkovaná auta na Hostivařské brání výhledu a stěžují přechod přes ulici. Bylo by velmi vhodné umístit do těchto míst přechod pro chodce, omezit rychlost na 40km/h a nejlépe uvažovat o zpomalovacích pásech. Hostivařská by se spíše měla stát korzem/pěší zonou a výhledově uvažovat o vytvoření určitého 'obchodně-hospodsko-kavárenského' centra Hostivaře s předzahrádkami pro posezení jak je známe z německých městeček /v součanosti 1 zahrádka složitě umístěná do ulice U Břehu/. Tato ulice k tomu má a historicky měla veškeré předpoklady. Současná dopravní situace tomu brání. Chystané opravy ulici U Břehu - Zápotoční úpravu Hostivařské nezahrnují, pouze upravují napojení ulice U Břehu relativně na pohled složitou křižovatkou a umístění přechodu rozhodně neřeší. Připomínky k této opravě se dlouhodobě snaží vznášet na radnici P15 sdružení Přátelé Botiče, přidání přechodu zatím důkladněji neřešila.

Rumunská
S odpovědí

Rumunská
Rumunská, Praha 2

Kategorie: Světelná signalizace
Zasláno: 21. 03. 2012

V Rumunské ulici jsou nejméně čtyři přechody, kde jsou zvýhodněna auta proti chodcům. Jakmile chodec opomene zmáčknout tlačítko pro chodce, zůstává do další zelené na chodníku. Podle mne by tlačítko pro chodce mělo znamenat jen a pouze to, že při jeho zmáčknutí ovlivním světelnou signalizaci na té které křižovatce.

Chybějící chodník a nedovolený průjezd aut za OC Park Hostivař
S odpovědí

Chybějící chodník a nedovolený průjezd aut za OC Park Hostivař
Švehlova, Praha 15

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 20. 03. 2012

Chybí chodník na velmi frekventované pěší spojnici: zastávka MHD 'Na Groši'/Stará Hostivař - OC Park Hostivař/sídliště Nové Zahradní město. Chodci se musí po dešti brodit bahnem a kličkovat mezi výmoly na nezpevněné cestě (nebo jít nechráněni po ulici bez chodníku kolem benzinové pumpy OMV). Chodce na nezpevněné cestě navíc ohrožují a znečišťují auta, která tudy nelegálně (přes zákaz vjezdu) objíždějí křižovatku Švehlova x Pražská. Požadavky: - vybudovat zpevněný chodník - fyzicky (zábradlí apod.) znemožnit průjezd motorových vozidel při zachování prostupnosti pro cyklisty.

Nebezpečný přechod u tramvajové zastávky Zelená, Praha 6
S odpovědí

Nebezpečný přechod u tramvajové zastávky Zelená, Praha 6
Jugoslávských partyzánů, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 20. 03. 2012

Přístup ze severní strany na nově zbudovanou tramvajovou zastávku Zelená v ulici Jugoslávských partyzánů v Praze 6 je řešen nebezpečným a nepřehledným způsobem a problém je na obou stranách ulice. Je zde sice snížený obrubník a vodící znaky pro slepce, avšak chybí dopravní značení. Při přístupu na zastávku jsou chodci nuceni vcházet do rušné vozovky v situaci, kdy to řidiči nečekají. Přístupu na zastávku také často brání zaparkovaná auta, takže bývá problematické projít například s kočárkem a velmi to zhoršuje viditelnost jak chodců tak řidičů. Pakliže bylo rozhodnuto, že zastávka bude postavena právě zde, musí na ni být umožněn bezpečný přístup všech cestujících. Z jižní strany vede k zastávce přechod se semafory, ale je absurdní, aby chodci museli zastávku obcházet. Zejména pokud, jak je vidno z fotografie, bylo na severní straně vše připraveno tak, aby se k zastávce cestující dostali bezbariérově.

Slavětínská ulice
S odpovědí

Slavětínská ulice
Slavětínská, Praha - Klánovice

Kategorie: Jiné
Zasláno: 19. 03. 2012

• nevidí se po obou stranách do/z vedlejších ulic přes keře (od školy měr Šestajovice) • ráno velký provoz • rychlá auta • chybí cyklostezka , kola jezdí po chodníku • málo přechodů • ve směru Šestajovice po pravé straně končí chodník Místo bylo vytipováno v rámci projektu Bezpečné cesty do školy.

Chybějící přechod
S odpovědí

Chybějící přechod
nábř. Edvarda Beneše, Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 15. 03. 2012

Při chůzi z Letné po šikmé cestě od Havanského pavilonu a pokračování k Právnické fakultě UK není možné přejít přímo na západní chodník Čechova mostu. Musí absolvovat dlouhou zacházku přes dva přechody přes východní chodník. Chybí zde také řešení pro cyklisty, kteří přijedou od Havanského pavilonu a chtějí jet po Čechově mostě.

Přechod u Vinohradského divadla
Vyřešený

Přechod u Vinohradského divadla
nám. Míru, Praha 2

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 15. 03. 2012

Přechod u Vinohradského divadla je jedním z nejvíce nebezpečných přechodů na Praze 2. Není na něm světelná signalizace a chodci tudíž mají přednost před auty. Vzhledem k tomu, že sem ale odbočují auta ve směru od Národního domu na Vinohradech, se často stává, že tyto auta chodcům přednost nedávají a jsou v rychlosti, kdy je i velmi těžké zpomalit v případě, že chodec již na přechodu je. Hrozí tím pádem riziko, jak pro chodce, tak pro řidiče auta, který by mohl strhnutím volantu ohrozit další životy včetně svého. Zaslechl jsem dokonce, že se zde událo již několik nehod. Navrhuji, aby byl přechod zrušen a došlo k jeho přesunutí směrem k Ibsenově ulici, kde by auta měla mít delší brzdnou dráhu a chodec tak byl viděn z větší vzdálenosti. Samozřejmě, že světelná signalizace na tlačítko pro chodce by situaci na tomto nově vzniklém přechodu vyřešila úplně. Plynulost provozu nesmí být argumentem, pokud je sázce zdraví lidí. Děkuji

Přechody: Vinohradská - Italská
S odpovědí

Přechody: Vinohradská - Italská
Italská, Praha 2

Kategorie: Světelná signalizace
Zasláno: 15. 03. 2012

Na obou přechodech pro chodce na Vinohradské ulici ve směru Italská jsou již cca půl roku umístěny tlačítka pro chodce, která pokud nejsou zmáčknuta, chodcům se nerozsvítí zelená. Jedná se o jeden z nejfrekventovanějších přechodů na Vinohradské a pokládám to za nesmyslnou šikanu chodců na úkor aut. Stále totiž dochází k situacím, kdy lidé především staršího věku tlačítko nezmáčknou a vy když dorazíte a auta ve směru Vinohradská mají červenou, přesto nemůžete přejít a čekáte další minuty. Tento přechod fungoval bez problémů bez šikanózního tlačítka desítky let a nyní je na úkor několika málo aut, která odbočují, utlačován občan - chodec. A ti by přece měli mít přednost před automobilovou dopravou a ne naopak. Rád bych se tedy tázal, jestli by šlo tlačítko zrušit a tím by byla situace vyřešena,

Nebezpečný přechod na nábř. Edvarda Beneše
S odpovědí

Nebezpečný přechod na nábř. Edvarda Beneše
nábř. Edvarda Beneše, Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 15. 03. 2012

Přechod se nachází za zatáčkou silnice vedoucí od Čechova mostu - zejména při přecházení ve směru od Letné zde jsou špatné výhledové podmínky. Auta zde jezdí velmi rychle, pravděpodobně rychleji než je povoleno. Hlavní problém je ale v tom, že se zde auta předjíždějí po kolejích, takže často dochází k nebezpečné situaci, kdy zastaví pouze předjížděné auto. Několikrát se mi zde stalo, že mě auto pustilo a auto za ním ho začalo po kolejích předjíždět. Také zde chybí řešení pro cyklisty křížící Nábřeží Edvarda Beneše z Letné na Kosárkovo nábřeží. Prosím, aby zde bylo vybudováno nějaké zklidňující opatření, zabráněno jízdě po kolejích, snížena rychlost nebo alespoň byl přechod více zvýrazněn. Místo na Google StreetView

Neviditelný přechod na Badeniho ul.
S odpovědí

Neviditelný přechod na Badeniho ul.
Badeniho, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 15. 03. 2012

Přechod je úplně smazaný a vůbec není vidět. Na tomto místě chybí také nájezd na nedalekou cyklistickou stezku na Letné.