Filtr podnětůNejnovější podněty

Seřadit podle počtu hlasů
Tichnova, Schwarzenberská
Zaslaný

Tichnova, Schwarzenberská
Tichnova, Praha 13

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 15. 02. 2012

Přechod přes ulici Tichnova je nesmyslně umístěn o několik metrů vedle od hlavní trasy a mnoho chodců si jej zkracuje, jak je zachyceno na fotografii. Je velmi často užíván obyvateli čtvrti Botanika, studenty Německé školy a zaměstnanci firem v ulici Pekařská, protože vede k stanici metra Nové Butovice.

Tramvajový  ostrůvek - zastávka Hadovka ( ve směru Vítězné nám.)
Zaslaný

Tramvajový ostrůvek - zastávka Hadovka ( ve směru Vítězné nám.)
Evropská, Praha 6

Kategorie: Jiné
Zasláno: 15. 02. 2012

Stávající tramvajový nástupní ostrůvek na páteřní, frekventované komunikaci ul.Evropská v Praze 6 - Dejvicích je v současné době v nástupním prostoru bez jakékoliv bezpečnostní a povětrnostní ochrany čekajících lidí, před projíždějícími vozidly (osobní, nákladní,autobusy), rachlostí mnohdy vyšší než je 50km/hod.Ochranné zábradlí, osazené v horní části ostrůvku je umístěno nevhodně a nelze ho prakticky využívat.V daném případě někteří lidé, vč.mne musí zvolit o něco menší bezpečnostní riziko a čekat na příjezd tramvaje v kolejovém prostoru - viz.reálná situace v přiloženém fotu z dnešního dne (15.2.2012). Výše popsanou situaci jsem se snažil řešit (tj.s návrhem na min.úpravu - posunutí stáv.neúčelného zábradlí do dolní části ostrůvku) již v loňském roce 2011 s ÚMČ Praha 6 - odb.dopravy, resp.následně s DP hl.m.Prahy, ale po e-mailové a telefonické komunikaci s odpovědnými pracovníky, bez náznaku snahy danou situaci, alespoň provizorně aktuálně řešit.V obecném - bezpečnostním zájmu vás velmi prosím o pomoc při vyřešení daného problému.

Špatně viditelné vodorovné značení nebezpečného přechodu.
Zaslaný

Špatně viditelné vodorovné značení nebezpečného přechodu.
Thomayerova, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 15. 02. 2012

Špatně viditelné vodorovné značení přechodu pro chodce před vjezdem do Thomayerovy nemocnice. Tento přechod musí použít každý chodec, jdoucí do nemocnice od autobusové zastávky. Intenzita pěší i automobilové dopravy je zde velmi vysoká, též dochází k zastavování automobilů na přechodu z důvodu špatně viditelného vodorovného značení. Je třeba naplánovat častější obnovu tohoto přechodu.

Chybějící přechod
Zaslaný

Chybějící přechod
Keplerova, Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 15. 02. 2012

V místě, kde chodník vedoucí dále parčíkem směrem k Patočkově ulici přetíná frekventovanou ulici Keplerovu a tramvajové koleje, chybí jakkoli vyznačený přechod pro chodce. Při častém hustém provozu téměř není možné vozovku v daném úseku přejít.

Nastavená signalizace na přechodu nemyslí na chodce
Zaslaný

Nastavená signalizace na přechodu nemyslí na chodce
Patočkova, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 15. 02. 2012

Zelená na přechodu ul. Patočkova před křižovatkou s ulicemi U Brusnice a Pevnostní svítí příliš krátce, chodec nedojde ani do poloviny vozovky. Řidiči, kteří do Patočkovy ulice najíždějí z ulice Pevnostní tak ve chvíli, kdy otočí vozidlo na hlavní, spatří už pouze červenou na semaforu pro chodce. Přestože mají dát chodci přednost, domnívají se, že přechází na červenou a troubí, někdy vztekle ohrožují chodce i riskantním najížděním. Netuší, že díky špatně nastavené signalizaci chodec neměl šanci frekventovanou ulici přejít na zelenou. Jde o nebezpečnou a pro chodce velmi stresující situaci.

Chybějící přechody Resslova x Karlovo náměstí
Zaslaný

Chybějící přechody Resslova x Karlovo náměstí
Resslova, Praha 2

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 14. 02. 2012

Chybějící přechody na všech stranách křižovatky. Do podchodu metra jsou nuceni i ti, kteří do metra nechtějí a místem procházejí. Zbytečná bariéra pro lidi s kočárky atd.

Křížení Václavského náměstí a Jindřišské ulice
Zaslaný

Křížení Václavského náměstí a Jindřišské ulice
Václavské nám., Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 14. 02. 2012

Křížení Jindřišké (resp. Vodičkovy) ulice a Václavského náměstí je uzpůsobeno především hladkému průjezdu aut a tramvají a jen málo slouží chodcům. Při procházení z Vodičkovy do Jindřišské musí chodec překonat náměstí na přechodu umístěném stranou na Václavském náměstí a mírně se tak vychýlit ze své osy. Vzdálenost sice není veliká, množství chodců ale i tak odradí a radši přebíhají silnici uprostřed provozu. Denně zde vzniká mnoho nebezpečných situací.

Chybějící přechod Florenc-Těšnov
Vyřešený

Chybějící přechod Florenc-Těšnov
Ke Štvanici, Praha 8

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 14. 02. 2012

Na křižovatce Sokolovská-Ke Štvanici jsou celkem tři světelné přechody. Když ale člověk chce přejít směrem na Těšnov, musí přejít všechny tři, protože na jedné straně přechod chybí. Dlouhé intervaly způsobují, že jsou lidé nuceni čekat vždy několik minut a v důsledku toho raději přecházejí na červenou, což je v případě dvouproudé, respektive jednoproudé a tramvajové silnice velmi nebezpečné. Řešením by mohlo být vybudování čtvrtého přechodu.

Obytná zóna
Zaslaný

Obytná zóna
Václavské nám., Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 14. 02. 2012

V obytné zóně jsou nesprávně vyznačeny přechody pro chodce. Vhodné by bylo je odstranit. Nebo odstranit obytnou zónu. Každopádně značkami by se mohlo šetřit, zadarmo nejsou a dělají z lidí (alespoň v tomto případě) nemyslící.... teď mne nenapadá co.

Nesmyslný přechod
Zaslaný

Nesmyslný přechod
Vítězné nám., Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 14. 02. 2012

V 7 (přechod pro chodce) je vyznačen v rozporu se zdravým rozumem a ČSN 73 6110. Přechody nejsou nezbytné pro návaznost pěších tras. Naopak způsobují svým všeobecným přemnožením jejich ignorování. Prostor po přechodech by bylo možno použít pro rozšíření parkování. Tito řidiči by tedy nemuseli marně a v rozporu se zákonem 361 parkovat kde se dá, což se v Dejvicích stává často.

Nesmyslný přechod
Zaslaný

Nesmyslný přechod
Haštalská, Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 14. 02. 2012

V 7 (přechod pro chodce) je vyznačen v rozporu se zdravým rozumem a ČSN 73 6110. Pokud by zde mělo být místo pro přecházení, stačí použít značky V12, čímž se ušetří barva a práce, tzn. finance. Zároveň tak ubude přechod pro chodce, kterých je v ČR a praze zejména nesrovnatelně více, než kdekoliv jinde v Evropě (opravte mne, pokud se mýlím). Možná by nebylo od věci popřemýšlet nad zdravým rozumem a ne všude cpát přechody pro chodce. Nicméně děkuji na vaši iniciativu a přechod nebude obnovován. Jinak schvaluji užití svislé značky IP6 Přechod pro chodce, neboť ta, jak se praví v TP 65 se 'umisťuje tam, kde by jej (přechod) řidič jinak neočekával'. Což je na konci slepé ulice o šířce 4 m rozhodně místo, kde přechod lidi se zdravým rozumem (a doufám, že je jich v ČR stále ještě alespoň 50%) nečekají.

Dvorecké náměstí - příliš dlouhý přechod, špatný rozhled
Vyřešený

Dvorecké náměstí - příliš dlouhý přechod, špatný rozhled
Dvorecké nám., Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 13. 02. 2012

Příliš dlouhý přechod (cca 20 metrů!), při chůzi na Dvorce velmi obtížný výhled na vozidla přijíždějící od Budějovické (přes zaparkovaná auta, navíc 'za sebe'). Široký prostor vozovky v místě přechodu a mírný oblouk zatáčení navíc svádí řidiče k rychlé jízdě či naopak parkování v těsné blízkosti přechodu (či dokonce na něm...). Řešením by bylo zkrácení přechodu rozšířením chodníků nebo doplněním ochranných zábran.

Chybějící přechody přes Koněvovu ulici
Zaslaný

Chybějící přechody přes Koněvovu ulici
Koněvova, Praha 3

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 13. 02. 2012

950 metrů dlouhý úsek Koněvovy mezi Rokycanovou ulicí a Ohradou dělí v husté blokové zástavbě pouze čtyři přechody pro chodce, z toho jen jeden světelně označený. Nejenže tak chodcům komplikuje přirozený pohyb mezi oběma stranami ulice, ale také omezuje přirozený přístup obyvatel Žižkova k parku na Vítkově, neboť umístění přechodů nesouvisí s křižovatkami. Omezený počet přechodů v rezidenční čtvrti se navíc odráží ve vysoké rychlosti automobilů a jejich hlučnosti. Přechody tedy chybí přinejmenším na úrovni ulicí Lukášovy, Ostromečské, Hájkovy a Zelenky hájského/Pražačky a stávající přechody je třeba výrazněji označit.

Stav chodníku Jahodová-Topolová
Zaslaný

Stav chodníku Jahodová-Topolová
Jahodová, Praha 10

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 13. 02. 2012

Jsem důchodce na invalid. vozíku Jahodová 109 a pohyb v oblasti okolo OC Cíl - strana jižní, západní a severní je takřka nemožný. Povrch chodníků je samá díra, že podají chodci a na vozíku bez cizí pomoci vůbec neprojedu !Foto pošlu jak poleví mrazy a manželka mě na ta místa s vypětím všech sil dotlačí. Doufáme v brzkou opravu! Jaro bez děr a louží! Kučerovi a další obyvatelé Zahradního Města.

Nesprávné parkování - Zelená ul.
Zaslaný

Nesprávné parkování - Zelená ul.
Zelená, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 13. 02. 2012

Vozidla parkují těsně před přechody pro chodce.