Zrušit tlačítko pro chodce na Milady Horákové

Bydlím od letošního roku v Bubenči a chodím denně přes přechod od Letenského náměstí do Ovenecké. Je tam stejný problém jako na několika místech v Praze: dlouhý interval a k tomu tlačitko pro chodce.
Krátký interval znamená, že když tam půl minuty čekáte a například Vám zazvoní telefon nebo vám cokoli jiného odvede na 2 sekundy pozornost, může se stát, že zmeškáte zelenou.
Tlačítko naopak znamená, že když nezmáčknete, stojíte tam ještě déle.
To je problém, když jdete z nákupu a máte plné ruce (a pochopitelně nechcete zrovna odložit nákup na špinavý chodník), anebo pro staré lidi (byl jsem 2x u toho, když stará paní čekala v letním vedru (vic než 30 stupňů), protože v jedné ruce měla nákup a v druhé hůl, o kterou se opírala. Staří lidé samozřejme hůl pustit nemohou a nákup odložit a poté zvednout je pro ně problém.
Tlačítka pro chodce, které bez aktivace drasticky prodlouží intervaly, jsou naprosto nedomyšlené, protože se prostě často stává, že nemáte volnou ruku. Co například má dělat rodič s taškou v jedné ruce a malým dítětem v druhé, nebo v náruči, nebo s kočárem?

Zaslal: Jan Krcmar, 24.07.2014 v 10:35

Praha 7-

Letenské nám., Praha 7

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 25.07.2014 10:54

Dobrý den,

systém mačkání tlačítek je celopražský a vžitý. Odbor dopravy Ú MČ P7 není k vyřízení dotazu kompetentní, proto předává připomínku na odbor dopravních agend MHMP.

Hezký den
Miloslava Vitásková
vedoucí odboru dopravy ÚMČ Praha 7Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 31.07.2014 14:59

Vážený pane Krčmáři,

děkujeme za Vaši připomínku ke světelně řízenému přechodu na Letenském náměstí. Křižovatky řízené světelnou signalizací vznikají na základě posouzení účelnosti a mají tak své opodstatnění. V praxi se můžete setkat s místy, kde tlačítka jsou i nejsou. V případě, že nejsou, jedná se většinou o přecházení vedlejších komunikací a chodci zde mají signál „volno“ vždy v pravidelném časovém intervalu v rámci cyklu celé křižovatky. V případě, kdy je celá křižovatka dopravně velmi zatížená a hrozí, že u ní budou vznikat kolony, které omezují dopravu v širokém okolí, hledají se všechny možnosti zvýšení kapacity. V takovém případě pak vznikají složité vzájemně koordinované tahy světelných signalizací vybavených tzv. dynamickým řízením. To znamená, že program, který křižovatku nebo několik křižovatek řídí, sleduje požadavky všech účastníků provozu na použití křižovatky a dle naprogramovaného režimu pak vybírá vhodné varianty délky signálů. A právě tyto křižovatky se osazují tlačítky pro chodce, protože jinak by systém řízení křižovatky o chodcích nevěděl. Jedná se o velmi složité algoritmy, které mají za cíl maximálně zvýšit prostupnost města pro všechny druhy dopravy, včetně chodců. Je třeba si uvědomit, že dopravní zácpa obvykle znemožňuje i pohyb MHD a ztěžuje pohyb cyklistů i chodců. Při zmáčknutí tlačítka dojde k zaznamenání požadavku na využití přechodu a příslušný software zajistí, že za určitou dobu (která však není nijak specifikována) skutečně dojde k zastavení vozidel a uvolnění přechodu pro chodce. Tato varianta se využívá zejména při přecházení přes hlavní komunikaci, což je případ i Letenského náměstí.

Dále upozorňujeme, že dle příslušné normy je minimální délka signálu „volno“ pro chodce 5 sekund a že světelná signalizace je dimenzovaná tak, aby chodec zvládl bezpečně přejít přechod i ve chvíli, kdy vstoupí na přechod v poslední sekundě signálu „volno“. Situace, které popisujete, vychází ze života všedního dne stejně jako nastupování do tramvaje nebo odemykání dveří. Tlačítka jsou záměrně umístěna ve výšce příhodné i pro malé děti. Můžete se také setkat s tlačítkem v modré krabičce, které je ale určeno slabozrakým a nevidomým a pouze zajišťuje doprovodný zvukový efekt jednotlivým signálům.

S pozdravem

Ing. Monika Mandová
ředitelka odboru rozvoje a financování dopravy
Magistrát hl. m. PrahyPovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Vláďa: Vážený pane Krcmare,
váš problém doporučuji řešit jednou z následujících možností:
1/ Nevycházet z bezpečí svého domova a vyhýbat se obecně jakémukoliv pohybu v tom nepřátelském prostředí, které pro Vás představuje okolní svět.
2/ Odstěhovat se do jakékoliv malé vesnice v pohraničí, kudy vede nanejvýš silnice 3. třídy. Tím razantně snížíte riziko setkání s jinými účastníky provozu. Možnost výskytu signalizačního zařízení v takovéto obci se blíží nule.
3/ Odstěhovat se mimo dosah mobilního signálu, čímž odstraníte problém s odváděním Vaší pozornosti.
4/ Pokud se i nadále hodláte potýkat s nástrahami "velkoměsta", doporučuji ve Vašem případě pořídit si ve výprodeji třetí ruku, kterou budete mít vždy volnou pro možnost stisknutí tlačítka.

Vláďa
24.07.2014 v 13:55    

Jan Krcmar: Vážený pane Vláďo,

děkuji za velice konstruktivní komentář. To samé doporučujete těm starým lidem? Aby zůstali doma?
Varianta, že se tlačítka odstraní a chodec přejde rychleji, Vás nenapadla? Anebo proč pro Vás není řešením?
A to, že jsou místa - i v Praze -, nebo dokonce v zahraničí (to je takový prostor, co je hodně daleko za Prahou, možná jste o tom už jednou slyšel, vynalezli tam i internet), kde se tato věc řeší lépe a jinak?
Komfort chodců se Vám může zdát divná, luxusní záležitost, ale je to jeden z faktorů pro kvalitu života.
Jo, a to, že městský okruh vede rezidenční čtvrtí, se Vám také nezdá divné?

Anebo bych prostě mohl ignorovat trolly, které nemají ani na to psát celé jméno (proč asi).
24.07.2014 v 14:17    

Jan Šmída: Pane Krcmare,
v jednom odstavci píšete že je dlouhý interval, ve druhém že krátký interval, co si tedy máme vybrat?
Navrhujete tedy prodloužit na všech přechodech vypočtenou délku volna pro chodce o 2 sekundy pro "nesoustředěné" chodce? Opravdu si myslíte že bude řidiči, který kvůli Vám zastaví na červenou, příjemné kochat se pohledem na Vás kterak si hrajete s telefonem a stojíte?
Argument s babičkou je dle mého názoru naprosto irelevantní. Stejně tak i argument s rodičem s taškou a dítětem.
Nesouhlasím s názorem, že v zahraničí se obdobné problémy řeší lépe. Dynamické řízení je v současné době jeden z nejsofitikovanějších způsobů řízení dopravy, který respektuje aktuální poptávku.
Co se komfortu chodců týče, tak je třeba mít na paměti, že stále exituje i nemalá skupina řidičů motorových vozidel, kteří také očekávají určitý komfort. To je otázka vzájemné tolerance obou skupin. A to už ani nemluvím o tom, že exituje ještě jedna skupina účastníků provozu - cyklisté, kteří mají opět jiné nároky na dopravní komfort.

Co se konkrétní křižovatky týče, tak bych opravdu počkal až na zprovoznění tunelového komplexu Blanka a teprve dle reálného provozu navrhoval nějaká opatření.
24.07.2014 v 14:51    

Jan Krcmar: Pane Šmída,

dlouhý interval pro chodce, krátký pro auta.

Jeden dotaz. Píšete: "Argument s babičkou je dle mého názoru naprosto irelevantní. Stejně tak i argument s rodičem s taškou a dítětem."
Proč ne?

Řidiči nemají dost komfortu?
24.07.2014 v 14:54    

Martin Šubrt: Vážený pane Krčmáři,
pokud by došlo k odstranění tlačítka, situace chodců by se nezlepšila, neboť pak by volno skutečně dostávali pouze výjimečně a to bez ohledu na to, zda by u přechodu stáli nebo nestáli. A to volno by nadále bylo proklatě krátké.

To, že u přechodů jsou instalována tlačítka, je prostě důsledkem situace, kdy si v ulicích všichni nárokují nějaký díl času pro svůj pohyb. Řízení dopravy je pak velmi složitá věc. O kousek vedle tohoto přechodu funguje křižovatka na Letenském náměstí, která se musí vypořádat nejen s mnoha směry jízd automobilů, chodci, ale také s tramvajemi a jejich preferencí. Pokud jede tramvaj, její volno se prodlužuje a to má vliv i na okolní křižovatky. Pokud jedou auta souběžně Veletržní a na Letnou, pak se v ten okamžik využije prodlouženého volna pro tramvaj a pustí se i ta souběžná auta. Prostě proto, aby každá vteřina byla využita a oblastí projelo co nejvíce vozidel. Když tramvaj nejede a na Letenském náměstí je stůj, zase na vašem přechodu mohou jít ti chodci a i jim se může zelená mírně prodloužit, protože v tu chvíli auta z Veletržní stejně nemají kam dále jet.

Všechny křižovatky jsou vzájemně koordinované a občas skutečně na takovou situaci delším čekáním chodec doplácí. Ale je to proto, že prostě auta v ulicích jsou a je třeba zařídit, aby o křižovatku vedle nestála v ten okamžik v jiném přechodu, na tramvajových kolejích apod. Aby každou křižovatkou pokud možno projelo jen tolik aut, co pak mohou pokračovat dál. Na to se konstruují složité grafy, tzv. zelené vlny, pokud chceme aby auta projížděla najednou více křižovatkami, nebo červené vlny, aby se u každé zastavila, ale zároveň se do ulice před křižovatku vešla a nikoho z bočních směrů ani chodce neblokovala.

Tlačítko pro chodce slouží k tomu, aby o sobě chodec dal vědět. Přestože jde o frekventovaný přechod, stane se, že v nějakém okamžiku k němu nikdo nepřijde a křižovatkou tak projede víc aut a o kousek vedle třeba víc tramvají. Řízení dopravy je boj o každou vteřinu. Naopak, pokud by tlačítko nebylo, ve dne v noci by se tam vybíralo volno pro chodce, ať by tam chodec byl nebo nebyl. Jelikož večer a o víkendech je chodců málo, stále by pak někdo omezoval a zkracoval to chodecké volno, až by bylo čekání ještě neúnosnější než dnes a vy byste jej nemohl ovlivnit. A navíc by okolo byly mnohem delší kolony aut, protože by auta stála i v případě, že by žádný chodec nešel.

Všichni účastníci provozu se do křižovatky hlásí. Auto přejetím detektoru, tramvaj brnknutím sběrače o kontakt na troleji a chodec tlačítkem. Sám chodím také s nákupem a vždycky i s těžkou taškou člověk dokáže zvednout ruku mírně výše a tlačítko stisknout. Moje babička chodila o holi a neumím si představit situaci, že by nebyla schopna si zmáčknout tlačítko. Místo hole se jde opřít o ten sloup, pokud je hůl fatální podpěrou, bez které se člověk neudrží na nohou. Takoví lidé ale většinou po ulicích nechodí, to by si ani v krámě nemohli dát zboží do košíku, nebo by nenastoupili ani do nízkopodlažní tramvaje, kde jsou též tlačítka u dveří apod. I při držení hole jsou navíc volné prsty s možností zmáčknout tlačítko. A dítě v náručí dokonce s nadšením zmáčkne jakékoli tlačítko, což člověk často vidí třeba v tramvajích... Takže toto skutečně nepovažuji za argument.

Také mě vytáčí některé semafory, kde si zmáčknu tlačítko až v okamžiku, kdy je semafor už rozhodnut teď volno chodcům nedat, protože si nezmáčkli a čekám celý další cyklus řízení, až na mě přijde řada. I to se stane, křižovatka musí požadavek vyhodnotit a pokud stisknete za rozhodovacím bodem, čekáte déle než jindy. Ale člověk to nějak překousne, když ví, že to prostě má nějaké souvislosti a celkově to dopravě ve městě pomáhá.

Přes to vše i pro chodce je velká snaha nepřekračovat maximální délku čekání na přecházení přes minutu (přitom znám i západní města, kde se čeká právě na přechodech bez tlačítek klidně i 3 minuty a nelze to ovlivnit) a délka volna nesmí být kratší než 5 sekund s tím, že následujících třeba 10 sekund je ještě přechod "chráněn" před najetím vozidel. I chodec, který vstoupí do vozovky v té 5. poslední sekundě volna, totiž má zajištěno, aby volnou chůzí v klidu došel na druhý konec ulice.
24.07.2014 v 15:38    

Tomáš: Pánové,
obávám se, že vysvětlit některým lidem užitečnost tlačítka pro chodce, je zde složité. Pán evidentně vůbec nic neví o funkci signalizace a myslí si, že tomu rozumí (zruší tlačítka a tím zkrátí interval). To je jako bych já chtěl v autě odmontovat brzdy, protože ji tam dali blbci, co mne chtějí zdržovat... Uvědomujete si pane Krčmáři, že to navrhují poměrně vzdělaní lidé, kteří na oplátku nestrkají nos do práce Vám??
29.07.2014 v 09:10    

Tomáš: Teď koukám, že pán ani neví, na které ulici přechází. To by stačilo, pane.
29.07.2014 v 09:12    

Jan Krčmář: Pane Tomáši,

nejpvré přiznávám chybu, že jsem si spletl ulice. To se stává.

K dalším bodům:
Samozřejmě si NEMYSLÍM, že tomu rozumím.
Jsem chodec, nikoli dopravní expert. Proto jsem také šel na web CHODCI sobě, a ne na web Dopravní Šotouši Sobě.
Mám pocit, že jste nepochopili, k čemu tento web má sloužit. Je to stránka, která má pomoci zvýšit kvalitu života chodcům. Nikoli cyklistům, řidičům aut či MHD. Chodcům.
To, že tento systém navrhují poměrně vzdělaní lidé, si nejen uvědomuji, dokonce to pevně doufám. To ale neznamená, že by zde nebyla možnost zlepšit podmínky pro chodce. Tito "poměrně vzdělaní lidé" totiž v Praze následovali a do velké míry následují politiku preferování IAD nad ostatními druhy dopravy.
Kromě toho i tito lidé navrhují delší intervaly MHD a její "optimalizaci", která snižuje komfort cestování v MHD v době, kdy Praha potřebuje naopak zvýšit atraktivitu MHD a chůze. Tito lidé plánovali i Blanku, magistrálu, Opencard, atd.
Jako chodec - který se v systému nevyzná - příjdu na křižovatku, a čekám velice dlouho. Pokud nezmáčknu tlačítko, tak ještě déle, zatím co řidiči projedou. Tak to napíšu na tento web s tím, zda by to nešlo změnit.
Ještě jednou bych chtěl ocenit odpověď pana Šubrta, který jako jediný z Vás si dal práci a vysvětlil mi, jak to funguje.
Pokud Vám vadí, že Vám lidé strkají nos do práce, budete mít asi v demokratickém státě problém. Protože tak to tady je. A komunikace odborníků s laíky je v roce 2014 prostě v popisu práce každého. Se s tím smiřte.
Anebo nechoďte na web, na kterém normální lidé píšou svoje názory.
29.07.2014 v 09:44    

Martin Šubrt: Vážený pane Krčmáři,
děkuji, já jsem prostě ukecanější než pan Tomáš ;-). Jen drobná poznámka. Nemyslím si, že by 99% dopravních odborníků naplánovalo Blanku, metro A do Motola, metro do Letňan, Opencard a změny v linkách MHD tak, jak to vypadá dnes. Prosím věřte, že drtivá většina dopraváků jsou lidé rozumní. Právě v demokratickém státě je ale již bohužel zvykem, že plánování, kam co povede a jak to bude vypadat, z velké míry závisí na aktuální náladě našich volených zástupců na velké radnici i na městských částech. Lidé vzdělaní jsou ve velké míře v poslední době jen technickými zpracovateli těchto přání a proti některým věcem prostě nic nezmůžou... Možná i proto občas ztrácíme už trpělivost, protože se kolikrát musíme za svou práci stydět.

http://subrt.blog.idnes.cz/c/91775/Kdyz-se-clovek-zacne-stydet-za-sebe-svuj-obor-i-sve-mesto.html
29.07.2014 v 10:11    

Tomáš: A já s Vámi nesouhlasím, protože tento web má sloužit k upozornění na nedostatky, ne k tomu, aby laici navrhovali řešení. Návrh řešení jste uvedl v nadpise příspěvku a zopakoval ho v jednom komentáři. Naopak v posledním komentáři se dušujete, že jste na webu položil pouze dotaz, zda by to nešlo změnit - není to pravda - navrhoval jste řešení. Po několikáté tady píšu, že když mi něco nefunguje v autě, jedu do servisu, popíšu závadu a chci řešení. Nežádám vyměnit brzdy, když mi to špatně troubí, protože autům NEROZUMÍM!
Pozn.: To že je v Praze bordel, je právě důsledkem toho, že se volení zástupci snaží každému zalíbit.
29.07.2014 v 10:17    

Jan Krcmar: Tomáší,
Takže to celé bylo jen o formě, kterou jsem to napsal? Kdybych se jen ptal a nenavrhoval řešení, Vy byste se tak nezlobil? Omlouvám se tedy velice, že jsem si vůbec dovolil něco navrhnout, samozřejmě jsem jako laik měl vědět, že na to přece nemám nárok. Měl jsem vědět, že je drzost popsat problém a navrhnout to, co mě a další lidi na křižovatce napadá, když tam stojíme a čekáme a bavíme se o tom a říkáme si, zda by to nešlo odstranit a zavést kratší interval pro chodce. Omlouvám se tedy celé odborné veřejnosti za to, že jsem si troufl strčit jim nos do práce. Prosím odpusťte mi to, už to neudělám, slibuji, fakt už ne, fakt ne, opravdu, už nikdy.
PS: To s tím autem píšete podruhé. Takže nepřehánějte. A i tak to nemá s problémem nic společného. Lepší srovnání by bylo, kdybych jel do servisu s autem s tím, že mi špatně troubí a řekl bych "asi tam není dostatečný tlak" a servisák by mi arognantně na nasraně řekl, ať držím hubu, protože je to přece problém elektroniky a co si dovoluji vůbec říkat svůj názor.
29.07.2014 v 11:12    

Tomáš: To jste to přirovnání právě moc nepochopil, tlak možná s troubením souvisí, zrušení tlačítka však se zkrácením čekací doby příliš ne... Čekací dobu řeší navržená logika řízení, tlačítko je pouze prostředek k přihlášení požadavku.
A gratuluji, odhalil jste mne. Je to o formě Vašeho oznámení. V záložce "manuál" na tomto webu je to poměrně jasně popsáno:

Název podnětu
Měl by být dostatečně popisný (preferujeme formulaci „Rozbitý chodník v ulici Na Petynce“ než pouhé „Rozbitý chodník“). (vy uvádíte v nadpisu požadavek, nikoli podnět samotný)

Popis problému
Měl by obsahovat co nejkonkrétnější informace o podstatě problému a vysvětlení, jakým způsobem ovlivňuje podmínky pro chodce. (to se Vám též nepovedlo, nákup nebo telefonát?)

Ve své podstatě to nejlépe shrnul pan Vláďa ;-)
29.07.2014 v 11:30    

Vlasta: Dobrý den pane Šubrte,

měl bych doplnění k tomuto požadavku, pokud už definitivně nezapadl.

Myslím, že je nám všem zřejmé, že tato křižovatka je řízena dle principu preference automobilové dopravy, chodci jsou jen bezvýznamná komplikace. Doufejme, že dojde se spuštěním Blanky také k přeprogramování tohoto supersložitého soukolí tak, aby lidé mohli přejít častěji než párkrát za hodinu (záměrně přeháním).

K Vašim tvrzením - alespoň jednou za minutu - tomu snad ani sám nevěříte, nebo jste tam nikdy nebyl, zkuste třeba logy z řízení dané křižovatky a dejte nám o tom nějaký důkaz, byl by to konečně pádný argument. Faktickým stavem je, že chodci i v pozdních večerních hodinách, bez ohledu na počasí, dlouze koukají na řídce projíždějící vozidla, případně přebíhají na červenou, jelikož to nejde vydržet ani bez plných rukou. V době zácpy pak rezignují zcela a různě se proplétají mezi tímto obřím parkovištěm bez ohledu na semafor, jelikož auta stojí všude, na přechodu, v křižovatce... Je docela s podivem, že se zde nestaly žádná neštěstí, alespoň jsem tedy o nich neslyšel.

Současně je okolí tohoto přechodu velmi nepřehledné, stísněné až klaustrofobní. Auta to ve dvou pruzích nahoru valí na plnou rychlost a projíždějí často na červenou. Chodci jsou tedy v těchto 5 vteřinách velmi nejistí, odhadují, které ještě auto to projede s přidáním plynu, které již brzdí atp. Ve výsledku i poměrně rychlý chodec prochází částečně na červenou a je opět nejistý, jestli ho opět rozjíždějící se auta z boku neohrozí. Pojem přechod pro chodce je v tomto provedení spíše k smíchu.

Osobně nemám s tlačítky problém, požádal bych ale s dovolením o následující:

1. zda-li by nebylo možno ty obrovské grafy včetně zelených a červených vln zrevidovat a pokusit se najít nějaký dodatečný interval, kdy by mohli lidé projít. Případně dosavadní interval lehce prodloužit. Pokud zde bude zelená pro chodce, jinde bude déle zelená pro auta a o to přeci hlavně jde, ne? :-)
2. byť tento požadavek možná nepatří na tento web, doufám, že si jej předáte: zda-li by nemohl být na této křižovatce nějaký intenzivnější policejní dozor, alespoň ve špičkových hodinách (že by se třeba pánové policisté po zahájení školní výuky přesunuli od nedaleké školy, kde hlídají přechody s dětmi, do blízkosti této křižovatky). Záměrem by bylo konečně začít trestat řidiče, kteří vjíždějí do křižovatky bez ujištění, že ji také opustí. Výsledkem jsou právě auta stojící na přechodech v těch vzácných 5 vteřinách, kdy je umožněno přeběhnout chodcům. Současně je také téměř nemožno vyjet z ulice Ovenecká, kde mají auta stejně dlouhý interval jako chodci (zhruba 5s za 3-5min), ale vyjet stejně nemohou, protože křižovatka je plna stojících aut, jejichž řidiči asi mají pocit, že jsou na větší cestě a tak mají přednost.

Omlouvám se za trochu sarkasmu, ale z komentářů výše jsem si dovodil, že lidé, kteří jsou za dopravu v této lokalitě odpovědni, jsou vlastně spokojeni. Doufám, že mohu ne jen za sebe sdělit, že lidé žijící v této lokalitě rozhodně spokojeni nejsou.

Jsem si vědom, že nelze všem vyhovět, ale tato křižovatka, kterou prochází spousta lidí směr Stromovka, vede tudy cyklostezka atp., je prostě nastavena příliš ve prospěch aut. Pokud bude odpověď stále negativní, vznáším alespoň návrh, zda-li by přechod nemohl být osazen oním pilotním vizuálním odpočtem času pro jednotlivé intervaly a současně zda-li by v blízkém okolí nemohlo být umístěno několik laviček, aby se nám, preferovaným chodcům, lépe čekalo.

Díky, zdravím.
28.11.2014 v 12:25    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Letenské nám., Praha 7

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Díra v chodníku v Kostelní ulici

Praha 7, 02. květen 2013 S odpovědí

Špinavý chodník před domem Havanská 833/9

Praha 7, 22. srpen 2019 Vyřešený

Přechod(y) přes Plzeňskou

Praha 5, 27. srpen 2012 S odpovědí

Nefunkční signalizace pro slepce

Praha 15, 19. listopad 2017 S odpovědí


Zobrazit všechny podněty