Vyhledávejte podle:Parkování aut, Praha 6

Seřadit podle počtu hlasů
Umístění parkování invalidi v křižovatce
Nově zaslaný

Umístění parkování invalidi v křižovatce
Potoční, Praha 6

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 12. 06. 2024

Nebezpečné umístění parkování pro invalidu v křižovatce. Chodec je nucen vstoupit do vozovky kolem auta. Velké riziko srážky. Ostatní vozidla omezena v provozu. Vjezd a výjezd ze slepé ulice znemožněn. Žádám o přesun parkovacího místa podle předpisů i v zájmu invalidi.

Jizda/parkovani zelen
Bez odpovědi

Jizda/parkovani zelen
Na okraji, Praha 6

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 19. 02. 2024

Jiz temer bezna vec. MP prehlizi a ani po vyzve neresi.

Parkování na přechodu pro chodce v ulici Na Petynce
S odpovědí

Parkování na přechodu pro chodce v ulici Na Petynce
Na Petynce, Praha 6

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 07. 04. 2021

Každý den auta parkují přímo na žlutém přechodu v ulici Na Petynce před domem č.p. 2257/47a. Často tak těsně u sebe, že na přechod nelze vstoupit, viz. foto.

Parkování na chodníku v ulici Pod kostelem, Praha 6
Vyřešený

Parkování na chodníku v ulici Pod kostelem, Praha 6
Pod kostelem, Praha 6

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 11. 03. 2017

Bezohlední řidiči parkuji na chodníku v ulici 'Pod kostele', nejvíce u nemovitosti Sibeliova 464/28. Chodník je díky tomu zvlněný a plný bahna. Dále se v chodníku nachází vodovodní šachta, která je také auty nevratně ničená. Bohužel neparkují pouze nachodníku, ale i v přilehlé zeleni. Velice často řidiče upozorňuji, že na chodníku a v zeleni se neparkuje, jejich odpověď je, ať zavolám policii, že si pokutu rádi zaplatí. Nejlepším řešením by bylo, instalovat do chodníku zábranu, tak jako je tomu před Müllerovou vilou.

Parkování aut v zeleni v ulici Pod kostelem, Praha 6
Vyřešený

Parkování aut v zeleni v ulici Pod kostelem, Praha 6
Pod kostelem, Praha 6

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 11. 03. 2017

Po bezohledném parkování v parku za kostelem Sv. Norberta, to jest v ulici Pod kostelem a v přilehlé příjezdové cestě k nemovitosti 'Pod kostelem 3', již není žádná zeleň, ale rozježděné bahno. V tuto chvíli po jedné straně, ale během roku parkují auta i přímo v parku.

Neviditelné vodorovné značení,  ulice Na Hanspaulce 2
S odpovědí

Neviditelné vodorovné značení, ulice Na Hanspaulce 2
Na Hanspaulce, Praha 6

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 29. 09. 2016

Každodenní špatné parkování na chodníku, městská policie tvrdí, že podle značky je to dobře a nemůže proto dát pokutu. Opravu vodorovného značení starosta Prahy 6 hodí na Technické služby a ta na to kašle.

Životy školáků ohrožující parkovací místo před školou
Vyřešený

Životy školáků ohrožující parkovací místo před školou
Antonína Čermáka, Praha 6

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 05. 09. 2016

Současně se zavedením parkovacích zón v Praze 6 byla před hlavním vchodem do Základní školy Antonína Čermáka v ulici Ant. Čermáka v Praza 6 Dejvicích zřízena 2 krátkodobá parkovací místa pro vyložení (a naložení) školáků. Jedno z nich však zasahuje do více nž poloviny přechodu pro chodce, po kterém před 8. hodinou proudí množtví malých školáků spěchajících do školy. Případné zaparkované auto brání při vstupu na přechod, zabraňuje rozhlédnití se, resp. znemožňuje, aby mohl být přecházející viděn řidičem přijíždějícího vozidla. Ještě horší situace nastává, když zaparkované auto couváním přímo do přechodu vyparkovává. Každé ráno tak několikrát nastane velice nebezpačná situace a je jen otázkou času, kdy zde bude chodec sražen.

Parkování na chodníku v ulici Velfíkova
S odpovědí

Parkování na chodníku v ulici Velfíkova
Velflíkova, Praha 6

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 12. 06. 2016

Na jižní častí ulici Velfíkova dost často parkují auta na chodníku. Navrhují pořídit v tomto miste omezovací sloupky.

Parkování u přechodů v ul. Na Pískách (Na Dyrince), P6
S odpovědí

Parkování u přechodů v ul. Na Pískách (Na Dyrince), P6
Na Dyrince, Praha 6

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 18. 01. 2015

V Praze 6 v ul. Na Pískách, konkrétně u zvýšených přechodů mezi ul. Na Dyrince a Berkovská a taktéž na druhém zvýšeném přechodu v úrovni ul. Kulhánkovská dlouhodobě parkují vozidla na chodníku těsně u přechodu, takže nejsou zajištěny rozhledy pro bezpečné přecházení (jak ukládá zákon). Řešením je pouze fyzické opatření např. pomocí zahrazovacích/protiparkovacích sloupků - postačí 2 min. na délku 5 m (jsou tam i stožáry VO). Děkuji. S pozdravem Květoslav Syrový

Zneprůchodněný a rozbitý chodník – Svatovítská ul.
Vyřešený

Zneprůchodněný a rozbitý chodník – Svatovítská ul.
Svatovítská, Praha 6

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 23. 01. 2014

Navazuji na svůj podnět ze dne 5.4.2013 a doplněk ze dne 7.11.2013 (viz. http://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/578/znepruchodneni-chodniku), abych informoval touto cestou příslušné orgány a zejména pana J.Hardta z ODŽP ÚMČ Praha6, o současném - aktuálním stavu, tj.ze dne 21.1.2014 - viz.fotodokumentace. Z uvedené fotodokumentace je zřejmé, že můj podnět z loňského roku je stále aktuální a to i přes moje opakovaná upozornění oddělení MP Praha 6.Nedávno, nově vybudovaný chodník v ul.Svatovítská je již v důsledku neřešení daného problému, tj.parkování vozidel na chodníku, opět v 'obdivuhodném'stavu a lidé jsou stále nuceni riskovat 'bezpečnou' chůzí po vozovce (viz.foto).Problém je zřejmě v provozovně restaurace Budvarka, která evidentně nemá vyřešen legální způsob zásobování své provozovny a z toho tedy vyplývajícími důsledky - viz.foto! Pokuty od MP Praha 6 (pokud jsou vůbec udělovány) evidentně nefungují.... Prosím tedy odpovědné orgány o sdělení, jakým způsobem lze tento, již dlouhodobý problém konečně, resp.účinně vyřešit, když dle sdělení p.J.Hardta, .....technická opatření (tj.instalace litinových sloupků v obrubníku) jsou pro něho nepřijatelné...(?), jeho doporučení a odkaz na MP, PČR je dle mých osobních zkušeností absolutně neúčinné...!, tak co tedy ještě zbývá..?

Parkování v Bubenči
S odpovědí

Parkování v Bubenči
nám. Svobody, Praha 6

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 15. 01. 2014

Fotografie jsou pořízeny 13.1.2014 ráno okolo 8:45 hod. Parkování aut tímto způsobem je naprosto běžné a stalo se součástí života v okolí náměstí Svobody. Všechny fotografie jsou pořízeny na trase od ZŠ nám. Svobody ke služebně MP Praha 6, předpokládám tedy, že policisté, kteří mají na starost dopravní situaci v ranní špičce u školy nám. Svobody okolo těchto aut minimálně jednou prošli. Nejsem si jistý, zda je nutné, aby na chodbě živnostenského úřadu ,, hlídali ,, dva policisté MP v družném rozhovoru. Dopravní situace v ranní špičce na nám. Svobody je kapitola sama pro sebe. Považuji ji za naprosto otřesnou a nezvládnutou. Každý den ráno je ucpaná křižovatka Sukova x Terronská a V.P. Čkalova x Čs. Armády, auta parkují přímo na přechodech a v křižovatkách zmíněných ulic a to i několik vedle sebe. V této nepřehledné situaci se ,, motají děti na cestě do školy ,,. Prázdninové úpravy chodníků jsou dobrým prvním krokem k bezpečné cestě našich dětí do školy, ale prosím o odpověď, jaký bude další krok, aby to bylo opravdu bezpečné, protože současnou dopravní situaci považuji za horší, než před prázdninami.

Omezení chodců v důsledku špatného parkování u Písecké brány, P6
S odpovědí

Omezení chodců v důsledku špatného parkování u Písecké brány, P6
Park Charlotty G. Masarykové, Praha 6

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 18. 07. 2013

Na chodníku v blízkosti Písecké brány v Praze 6 se mění podélné parkování na paralelní, na které zpočátku nezbývá příliš prostoru. Vozy často parkují až na chodníku a omezují tím pohyb chodců. Zejména lidé se sníženou pohyblivostí či rodiče s kočářky jsou nuceni auta obcházet a vstupovat do vozovky. Problém se často opakuje.

Zneprůchodnění chodníku
Vyřešený

Zneprůchodnění chodníku
Svatovítská, Praha 6

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 05. 04. 2013

Dlouhodobě neřešený - neřešitelný problém s častým a opakovaným zneprůchodněním úzkého chodníku pro chodce v ul.Svatovítská, před provozovnami restaurace Budvarka a Českou poštou, jednak vozidly zásobování restaurace a jednak klienty České pošty. Toto omezování prostoru pro chodce, navíc ještě za úsekem s osazenou dopravní značkou Zákaz zastavení, již dlouhodobě řeším i s ORK OR Městské policie Praha 6 (viz.doložitelná komunikace s p.Šťastným a Kovandou). Bohužel však bez znatelného efektu, resp.dle vyjádření p.Šťastného i bez možnosti vyřešení problému dostupnými prostředky MP Praha 6. S ohledem na výše uvedené skutečnosti žádám kompetentní úřady o zajištění účinné ochrany chodců a zejména jejich bezpečnosti, neboť v daném případě jsou chodci nuceni nedobrovolně vstupovat do silně frekventované vozovky.Žádám odb.dopravy ÚMČ Praha 6, v koordinaci s TSK Praha, resp.s plánovanou rekonstrukcí Svatovítské ul. v letě tohoto roku 2013, o zajištění instalace mechanických zábran - litinových sloupků (viz.obdobné řešení na Vítězném nám.) na okraji podél chodníku, tak aby se zamezila neukázněným řidičům možnost najíždění vozidel na předmětný úsek chodníku.

Auta parkující ve vchodu do podchodu
S odpovědí

Auta parkující ve vchodu do podchodu
Na Malovance, Praha 6

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 13. 11. 2012

Auta parkují přímo ve vchodu do podchodu ulice Na Malovance pod Bělohorskou ulicí a velice tak znesnadňují průchod, především maminkám s kočárky nebo vozíčkářům. Prosím o namalování žlutého pruhu značícího zákaz zastavení případně i instalaci sloupku znemožňující vjezd do podchodu.

Neustálé parkování na zákazu v parku CH. G. Masarykové
Vyřešený

Neustálé parkování na zákazu v parku CH. G. Masarykové
Park Charlotty G. Masarykové, Praha 6

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 13. 06. 2012

Auta nepřetržitě parkují na zákazu a vytvářejí nebezpečnou situaci pro chodce, cyklisty i ostatní řidiče.