Parkování v Bubenči

Fotografie jsou pořízeny 13.1.2014 ráno okolo 8:45 hod.

Parkování aut tímto způsobem je naprosto běžné a stalo se součástí života v okolí náměstí Svobody.

Všechny fotografie jsou pořízeny na trase od ZŠ nám. Svobody ke služebně MP Praha 6, předpokládám tedy, že policisté, kteří mají na starost dopravní situaci v ranní špičce u školy nám. Svobody okolo těchto aut minimálně jednou prošli.

Nejsem si jistý, zda je nutné, aby na chodbě živnostenského úřadu ,, hlídali ,, dva policisté MP v družném rozhovoru.

Dopravní situace v ranní špičce na nám. Svobody je kapitola sama pro sebe. Považuji ji za naprosto otřesnou a nezvládnutou. Každý den ráno je ucpaná křižovatka Sukova x Terronská a V.P. Čkalova x Čs. Armády, auta parkují přímo na přechodech a v křižovatkách zmíněných ulic a to i několik vedle sebe. V této nepřehledné situaci se ,, motají děti na cestě do školy ,,.

Prázdninové úpravy chodníků jsou dobrým prvním krokem k bezpečné cestě našich dětí do školy, ale prosím o odpověď, jaký bude další krok, aby to bylo opravdu bezpečné, protože současnou dopravní situaci považuji za horší, než před prázdninami.

Zaslal: Petr Čiverný, 15.01.2014 v 13:23

Praha 6-
 
 
 
 

nám. Svobody, Praha 6

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 16.01.2014 11:32

Vážený pane Čiverný,

Městská část Praha 6 není právně zmocněna k dohledu nad kázní účastníků silničního provozu a případnému řešení přestupků v souvislosti s nerespektováním platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. To přísluší pouze Policii ČR a městské policii. Oběma zmiňovaným složkám jsme si dovolili Vaše upozornění předat, včetně Vámi zaslané fotodokumentace.

S pozdravem

Jiří Hardt
referent odboru dopravy a životního prostředí
ÚMČ Praha 6Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Petr Čiverný: Odpověď pana Hardta je pouze na polovinu otázky.
Chápu, že Městská část Praha 6 není právně zmocněna k dohledu nad kázní účastníků silničního provozu.
Ale, je zřizovatelem ZŠ na nám. Svobody a mě tedy zajímá, co udělá MČ Praha 6 pro bezpečnost dětí při cestě do školy.
Doporučil bych panu Hardtovi, aby se někdy ráno při cestě do práce na chvíli před školou na nám. Svobody zastavil a pozoroval co se zde děje doporučuji mezi 7:30 - 7:45.
16.01.2014 v 13:09    

J.Michálek: S ohledem na "prefabrikovanou", nic neřešící odpověď pana J.Hardta, tj.opakovaně i u jiných podnětů se shodnou problematikou, nechápu, proč server "Chodci sobě"stále a
neúnavně zasílá předmětné podněty občanů k vyřízení, resp.vyjádření ODŽP ÚMČ Praha 6, když tento úřad nemá s danou problematikou, dle sdělení p.J.Hardta (viz.výše), nic společného, resp.mimo přeposlání na MP, nic dalšího - řešícího daný problém, dělat nemůže..?Pro informaci všem kolegům, postiženým daným problémem (tj. parkovaním vozidel na zakázaném místě) sděluji, že po mých, osobních zkušenostech řešit okamžitě problém - tj. ohlášením konkrétního přestupku MP Praha 6 (PČR) (viz.můj podnět v ul.Svatovítská, P6) je absolutně neúčinný, nebo v lepším případě pouze krátkodobý......:-(
24.01.2014 v 13:46    

Chodci Sobě: S ODŽP jsme primárně domluveni na případném předávání podnětů tam, kam je třeba, kdybychom podnět posílali na MP, odpovědi se pravděpodobně nedočkáme vůbec, protože příliš nekorespondují. Navíc jsme přesvědčeni, že zástupci odboru by měli být informováni o tom, co se z dopravního hlediska na jejich územní děje, i když je to třeba v kompetenci MP, protože často je možné problém řešit i jinak a účinněji než "zvýšeným dozorem" strážníků. Že mnoho podnětů nedojde svého řešení (např. právě ty parkovací), je smutný fakt, se kterým toho bohužel moc nesvedeme.... S MČ se každopádně snažíme komunikovat a doufáme, že se podaří vyřešit alespoň ty nejpalčivější problémy vytipované v loňském projektu Bezpečné cesty do školy na ZŠ nám. Svobody (http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/zs-namesti-svobody/).
24.01.2014 v 17:19    

Petr Čiverný: Vkládám odpověď od pana ředitele OŘ MP Praha 6,
je to opět odpověď ve smyslu ,, slibem nezarmoutíš ,,

situace je stále stejná - momentálně drží rekord červený Ford Focus zaparkovaný na přechodu pod dozorem policejní kamery už 48 hodin.


Dobrý den,

reaguji na Váš podnět ze dne 14. ledna 2014, v němž jste upozornil na přestupky řidičů v okolí základních škol na nám. Svobody. K tomuto Vám sděluji, že problematika zastavení a stání vozidel v rozporu s pravidly na pozemních komunikacích je v uvedené lokalitě průběžně řešena. Vaše upozornění bylo přesto předáno strážníkům ve výkonu služby, aby v řešení uvedené problematiky pokračovali a dle možností výkonu služby kontroly zintenzívnili.
Vzhledem ke skutečnosti, že v ranních hodinách, kdy děti dochází do škol, strážníci vykonávají dohledy na přechodech pro chodce právě z důvodu zvýšení jejich bezpečnosti při přecházení vozovek, se mohou ostatním činnostem např. řešení přestupků věnovat zpravidla až po ukončení zmíněného dohledu.
Nutno konstatovat, že nebezpečné situace vytváří zastavením a stáním vozidel u základních škol v ranních hodinách převážně samotní rodiče přivážející do škol své děti.

S pozdravem
policejní rada
Bc. Zdeněk KOVANDA, DiS., v. r.
ředitel OŘ MP Praha 6


Vyřizuje:

vrchní komisař
Pavel ŠŤASTNÝ
odborný referent kontroly

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Městská policie hl. m. Prahy
Obvodní ředitelství Praha 6
Českomalínská 25, 160 00 Praha 6
tel.: 222 025 383
mob.: 724 708 758
e-mail: ork.p6@mppraha.cz
03.02.2014 v 14:18    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)nám. Svobody, Praha 6

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Prorezlý kanál

Praha 6, 21. říjen 2012 S odpovědí

Pod Paťankou - nebezpečný přechod

Praha 6, 02. prosinec 2014 S odpovědí

Nebezpečný přechod u školky v Novoborské ulici

Praha 9, 16. září 2014 S odpovědí


Zobrazit všechny podněty