Vyhledávejte podle:Praha - Šeberov

Seřadit podle počtu hlasů
Praha-Šeberov ruší přechod
Bez odpovědi

Praha-Šeberov ruší přechod
V ladech, Praha - Šeberov

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 12. 04. 2022

MČ Praha-Šeberov 5.4.2022 na své úřední desce oznámila zrušení přechodu v ulici V Ladech. Přechod propojuje chodník a vrátka dětského hřiště v ulici. „Návrh spočívá v odstranění svislého a vodorovného dopravního značení včetně zvýšení sklopené obruby a odstranění slepecké dlažby, na místní komunikaci III. třídy ul. VLadech,Praha 4-Šeberov, před č. p. 65 a 63. Důvodem tohoto opatření je nadbytečnost stávajícího přechodu pro chodce.' Jak může být přechod na dětské hřiště nadbytečný. Ta ulice je sice rezidenční a platí dopravní režim zóny 20, to ale neznamená, že jde o obytnou zónu nebo zónu pěší, kde nemusí být přechody a pohyb po vozovce je přirozený. Zvažuji, že podám připomínku. Odůvodnění toho podnětu podle mě není dostatečné. Jak byste argumentovali? Přijde Vám rušení tohoto přechodu ok?