Vyhledávejte podle:Bariérovost, Praha 4

Seřadit podle počtu hlasů
Ostříhání keřů
Bez odpovědi

Ostříhání keřů
Jeremenkova, Praha 4

Kategorie: Bariérovost
Zasláno: 05. 06. 2023

Dobrý den, Každý rok na jaře a během léta v horní části ulice Jeremenkova zarůstá chodník do půlky a více, v některých částech už musí chodec vstoupit na vozovku. Jedná se o horní část ulice Jeremenkova a za Jeremenkova 1171 až po zastávku autobusu u křižovatky nad ulicí.

Instalaci nájezdů pro kočárky na schodiště v ulici Pod Terebkou
Bez odpovědi

Instalaci nájezdů pro kočárky na schodiště v ulici Pod Terebkou
Pod Terebkou, Praha 4

Kategorie: Bariérovost
Zasláno: 15. 05. 2023

Zasílám podnět ohledně instalace nájezdů pro kočárky na schodiště ve spodní části ulice Pod Terebkou (ulice je zakončena širokým schodištěm). Jedná se o schodiště, které spojuje Vyšehrad s Nuslemi a tudíž je ve větší míře používané veřejností. Z čehož také vyplívá, že je využívané i maminkami s kočárky. Jelikož přímo pod schody bydlím, tak bývám častým svědkem toho, kdy musí maminky pracně vynášet kočárek nahoru nebo případně schod po schodu „prohopsat“ celým schodištěm (viz obrazová příloha). Myslím, že se jedná o ideální místo, kde by nájezdy pro kočárky uvítalo mnoho lidí. Ať už přímo obyvatelé Nuslí, tak i jejich návštěvníci, kteří tuto trasu, jako nejkratší spojení ze stanice metra Vyšehrad, přirozeně využívají (viz přiložená mapa). Zároveň by nájezdy usnadnily přístup obyvatelům bytového domu Pod Terebkou 1136/11, jehož vchod ústí přímo doprostřed schodiště. Navíc by mohly poskytnout i cyklistům snazší způsob, jak vynést kolo nahoru, kdy by mohli po jedné z kolejnic vytlačit kolo na vrchol schodiště. Dále bych rád poukázal na to, že jediná obchozí trasa vede ulicí Petra Rezka a Táborská a je více, než dvojnásobně delší (viz příloha obchozí_trasa), proto by nájezdy instalované na schodišti usnadnili život mnoha obyvatelům Nuslí a přilehlých čtvrtí. Dle mého mínění, by pořízení nájezdů neměly bránit ani technické požadavky, protože schodiště není příliš strmé a je rozděleno na mezistupně. Zároveň je dosti široké a schodišti by tím neubraly prostor. Prosím o zvážení tohoto požadavku, jehož realizace by usnadnila život mnohým ať už stálým obyvatelům nebo pouze návštěvníkům Nuslí.

Zatarasený chodník zábranami proti vjetí motorových vozidel
Bez odpovědi

Zatarasený chodník zábranami proti vjetí motorových vozidel
Hanusova, Praha 4

Kategorie: Bariérovost
Zasláno: 11. 04. 2023

Dobrý den, v Hanusově ulici u ČP 1537/1b je chodník prakticky zatarasený tzv. city bloky pravděpodobně proti vjíždění motorových vozidel. City bloky jsou bohužel umístěny tak blízko sebe, že se dá mezi nimi složitě projet pouze s úzkým kočárkem. Se šířím kočárkem, nebo třeba invalidním vozíkem se projet nedá. Prosím o posunutí, v ideálním případě odstranění jednoho city bloku.

Polo bezbariérový přechod v ulici Na Hřebenech II
Bez odpovědi

Polo bezbariérový přechod v ulici Na Hřebenech II
Na hřebenech II, Praha 4

Kategorie: Bariérovost
Zasláno: 13. 03. 2023

Dobrý den, na východním rameni křižovatky ulic Na Hřebenech II a Na Kludiánce se dlouhá léta nachází polo nebo spíš jen čtvrt bezbariérový přechod pro chodce. Bylo by dobré dobré dokončit jeho bezbariérovou úpravu i na druhé straně a ve středovém pásu.

Chybějící poklop kanálu
Bez odpovědi

Chybějící poklop kanálu
Jílovská, Praha 4

Kategorie: Bariérovost
Zasláno: 20. 02. 2023

Poklop kanálu nejspíš hodil někdo dolů do šachty. Je to v blízkosti dětského hřiště.

Nájezdy pro kočárek schodiště mezi ulicemi V Rovinách a Jeremenkova
Bez odpovědi

Nájezdy pro kočárek schodiště mezi ulicemi V Rovinách a Jeremenkova
V rovinách, Praha 4

Kategorie: Bariérovost
Zasláno: 29. 11. 2022

Dobrý den, minulý týden proběhla instalace nového zábradlí na schodišti a u středového zeleného pásu mezi schodišti spojující ulice V Rovinách a Jeremenkova. Bohužel tím byla fakticky zrušena cesta hojně využívaná rodiči s kočárky vedoucí středovým zeleným pásem mezi schodišti. Cesta s dětským kočárkem z ulice Pujmanové do Jeremenkovy, případně třeba k MŠ Hudečkova se tím značně prodloužila (cca o 600m tedy minimálně o 10 minut). Staré zábradlí bylo léta uprostřed zhruba na 2 metry přerušeno a bylo tak možné využívat stezku vedoucí mezi schodišti jako náhradu za chybějící kočárkové nájezdy. Bylo by tedy vhodné doplnit kočárkové nájezdy na jedno se souběžných schodišť. Je nelogické, že na tomto schodišti chybí, když na druhé straně ulice Jeremenkova je schodiště a vedle něho šikmo svahem i rampa.

Nájezdy pro kočárek na Podolské schody
S odpovědí

Nájezdy pro kočárek na Podolské schody
Ve svahu, Praha 4

Kategorie: Bariérovost
Zasláno: 07. 09. 2020

Dobrý den, ulice Ve Svahu (Praha 4, Podolí) je domovem mnoha rodin s malými dětmi a kočárky. Z ulice je ve většině případů možné dostat se pouze pomocí schodů (na Vyšehrad - vycházkové místo a zastávku trasy metra C, Vyšehrad, prostřednictvím Podolských schodů) nebo směrem dolů k MHD (k řece) pomocí schodů které vedou z ulice Ve Svahu (1) do ulice Pod Vyšehradem. Situace není vůbec příznivá pro maminky s kočárky. Lze zařídit nájezdy na kočárek? Předem děkuji za odpověď a srdečně zdravím, HF

Chybějící nájezd na zastávce tramvaje Pod Jezerkou
Bez odpovědi

Chybějící nájezd na zastávce tramvaje Pod Jezerkou
Nuselská, Praha 4

Kategorie: Bariérovost
Zasláno: 03. 06. 2019

Na zastávce tramvaje Pod Jezerkou ve směru do centra chybí u sloupku s jízdním řádem nájezd pro kočárky a vozíky. Přitom z chodníku na zastávku vede přechod, který snížený je a snížení je i na druhé straně ulice, přestože zde přechod nepokračuje, i když by to bylo vhodné.

Neprůchozí chodník v ulici Pasteurova
Vyřešený

Neprůchozí chodník v ulici Pasteurova
Pasteurova, Praha 4

Kategorie: Bariérovost
Zasláno: 01. 09. 2016

Část chodníku v délce asi 30 m v ulici Pasteurova blíže k domům je zcela neprůchozí a zarostlá keři, které rostou hned vedle něj. Chodník lze buďto obejít, ale v tu chvíli se nacházíte na silnici, která není určena pro chodce, ale pro auta. Silnice je poměrně dost frekventovaná a na její protější straně auta parkují, takže 2 projíždějící auta se nemůžou minout a jedno musí počkat, až projede to druhé. To znamená, že už tak je projíždějící auto dost blízko chodníku, po kterém ale nelze chodit. Druhou možností je přejít na protější chodník, na který se ale dostanete skrz křižovatku, kde auta často vjíždí nebo vyjíždí do garáží, a následně přejít zpátky. Po silnici v ulici nejezdí autem jen obyvatelé přilehlého sídliště, ale také ti, kteří směřují do areálu Ústavů Akademie věd.

Znemožnění průchodu osob se zdravotním postižením, kočárků – Štúrova
S odpovědí

Znemožnění průchodu osob se zdravotním postižením, kočárků – Štúrova
Štúrova, Praha 4

Kategorie: Bariérovost
Zasláno: 30. 06. 2016

U bytového domu Štúrova 1701/55, Praha 4 Krč byly nainstalovány betonové obrubníky ohraničující parkoviště, které jsou však umístěny i na přilehlém chodníku (dle §34 zákona č. 128/2000 sb. o obcích jsou veřejně přístupné chodníky veřejným prostranstvím bez ohledu na to komu patří) a brání tak průchodu osob se zdravotním postižením nebo maminkám s kočárky, případně hrozí na tomto místě nebezpečí úrazu.

Bariérové vstupy na chodníky za domy v ul. Humpolecká
S odpovědí

Bariérové vstupy na chodníky za domy v ul. Humpolecká
Humpolecká, Praha 4

Kategorie: Bariérovost
Zasláno: 04. 05. 2016

V oblasti ulic Humpolecká a U Nových domů jsou vysoke BARIÉROVÉ vstupy na chodníky, hrozně obtížně se tady vozí kočárek, žádní vozíčkáři tady nejsou schopni bez pomoci jezdit.

Pěší a dopravní obslužnost objektu budovy Na ostrůvku 311/5
Vyřešený

Pěší a dopravní obslužnost objektu budovy Na ostrůvku 311/5
Bělehradská, Praha 4

Kategorie: Bariérovost
Zasláno: 28. 08. 2015

Zasíláme podnět týkající se obslužnosti rohového obytného domu Na ostrůvku 311/5 a Bělehradské ulice. Nejenže během probíhající rekonstrukce trpíme neúměrným hlukem během dne - mnohdy překračující povolené limity hlučnosti, někdy i v časných ranních hodinách, např. cca 6:15 ráno a práce o sobotách i některých nedělích. Při rekonstrukci silnice vzniká množství prachu, který se víří už jenom při popojíždění aut, bagrů, náklaďáků a taktéž při práci jednotlivých dělníků. Povinnost kropit území stavby nebyla ani jednou použita (speciálně v minulých tropických týdnech to byl velký problém). K dovršení stávajícího stavu jsme obdrželi informaci, že pěší spojení přes Botič na křižovatku Otakarova - Křesomyslova bude k 31.8. nejméně na jeden měsíc zcela přerušeno. V domě Na ostrůvku 311/5 bydlí několik dětí do 12 let, které používají přechod přes Botič ke školní docházce. Tato cesta je nejkratší a relativně bezpečná. Rodiče těchto děti pracuji na plný úvazek a nemají možnost své děti doprovázet z a do školy nebo je vozit automobilem. Také zde bydlí několik starých lidí (i 94 let), pro které je spojení přes Botič jedinou možnou cestou na nákup a k lékaři. Z výše uvedených skutečností žádáme o okamžitý zásah pro zajištění pěšího průchodu mezi naším domem a křižovatkou Otakarova - Křesomyslova a o zajištění průběhu stavby odpovídající stavebnímu povolení (prašnost, hluk a práce o víkendech). Vzhledem k blížícímu oznámenému datu 31. 8. zrušení pěšího přechodu přes Botič žádáme také o rychlou odpověď, jak vaše úřady budou vzniklou situaci řešit. S pozdravem za obyvatele SVJ Na ostrůvku 311/5, Na ostrůvku 311/5, 140 00 Praha 4 Hana Sochrová předsedkyně 603 573 630 Email pro odpověď: jiri.linek@gestocomm.cz, info@chodcisobe.cz

Zablokovaná ulice Vltavanů
Vyřešený

Zablokovaná ulice Vltavanů
Vltavanů, Praha 4

Kategorie: Bariérovost
Zasláno: 15. 06. 2015

Zablokovana ulice Vltavanu zabranou, ceduli zakaz vjezdu, soukromy pozemek. Zabrana navazuje na areal Golf & country club Hodkovicky a.s. Cestu vyuzivaji cykliste, bruslari, bezci i chodci, jako alternativu k cyklostezce vedouci aleji podel Vltavy. Nyni je prujezd zcela znemoznen.

Dopravní zábradlí vytváří bariéru
S odpovědí

Dopravní zábradlí vytváří bariéru
Budějovická, Praha 4

Kategorie: Bariérovost
Zasláno: 06. 09. 2014

V ulici Budějovická je umístěno dopravní zábradlí přesně v logické trase z obchodního domu DBK do přilehlých sídlišť na severovýchodě. Za zábradlím ústí (na fotografii není vidět, ale v době focení po stezce šlo minimálně pět lidí) frekventovaná stezka, použití přechodů pro chodce je podstatnou zacházkou, ať už člověk jde do nákupní zóny nebo do metra. Lidé tudy přechází nehledě na zábradlí. Navrhuji zábradlí odstranit. Ideálně by bylo dobré vytvořit průchod (např. jen vodorovným značením a domluvou s provozovatelem) přes parkoviště umístně uprostřed ulice.

Zarostlý chodník ul. Na Jelenách x Chilská
Bez odpovědi

Zarostlý chodník ul. Na Jelenách x Chilská
Na Jelenách, Praha 4

Kategorie: Bariérovost
Zasláno: 16. 08. 2014

Vegetace vzrostlá do chodníku tak, že průchod je téměř nemožný. Pozn. Chodci sobě: Omlouváme se za dočasný technický problém se zobrazováním mapky s lokalizací tohoto podnětu, napravíme co nejdříve.