Filtr podnětůVyřešené, Přechody a křižovatky, Praha 10

Seřadit podle počtu hlasů
Záliv u přechodu pro chodce u Kubánského náměstí
Vyřešený

Záliv u přechodu pro chodce u Kubánského náměstí
Litevská, Praha 10

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 13. 05. 2013

Na přechodu pro chodce přes Litevskou ulici na rohu Kubánského náměstí je prohlubeň, ve které se drží voda - za dešťů se musí tato část přechodu obejít, pokud člověk chce do vozovky vkročit suchou nohou.

Nebezpečná cesta podél parkoviště u ZŠ Švehlova – Topolová ulice
Vyřešený

Nebezpečná cesta podél parkoviště u ZŠ Švehlova – Topolová ulice
Topolová, Praha 10

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 30. 11. 2016

Na křižovatce ulic Topolová x Macešková x Karafiátová, hned nad MŠ Podléšková a v blízkosti ZŠ Švehlova, se nachází velice nepřehledné parkoviště, kolem kterého procházejí chodci jdoucí po frekventované Topolové ulici. Vzhledem k logice trasy a neexistenci přechodu v těchto místech jsou pěší nuceni vstupovat do vozovky a jít podél citybloků oddělujících vozovku od parkoviště, což je velice riskantní, zvláště v případě dětských chodců, kterých tu přes den projde skutečně mnoho. Křižovatka byla označena za nejnebezpečnější místo této lokality v projektu Bezpečné cesty do školy, který proběhl na ZŠ Švehlova před 4 lety a během kterého vznikla i dopravní studie s návrhy na úpravu místa (rekonstrukce křižovatky, zřízení přechodu) – viz stránka projektu: http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/zs-svehlova/. Od té doby bohužel nedošlo k žádné nápravě, i když se škola opakovaně obrátila s žádostí o řešení na MČ Praha 10 i Magistrát hl. m. Prahy, který by úpravu křižovatky měl realizovat. Chtěla bych tímto znovu požádat o řešení problému a zajištění bezpečného průchodu křižovatkou. Děkuji. Pozn. Chodci sobě: Třetí obrázek, složený z malých fotografií, je výřez ze zmiňované studie T. Cacha dokumentující stav místa zkraje roku 2013.

Vymazaná zebra u Botiče
Vyřešený

Vymazaná zebra u Botiče
Petrohradská, Praha 10

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 06. 04. 2013

Přechod na křižovatce Petrohradská, U seřadiště, Bartoškova je téměř vymazán. Navíc svislá značka 'Přechod pro chodce' je umístěna pár metrů před přechodem (kde byl přechod před časem), takže nepozorný chodec či řidič mohou váhat, kde přechod vlastně je, než si to domyslí z umístění zábran.

Chybějící přechody u křižovatky v ulici Nad Úžlabinou
Vyřešený

Chybějící přechody u křižovatky v ulici Nad Úžlabinou
Nad úžlabinou, Praha 10

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 03. 12. 2018

Dobrý den, v ulici Nad Úžlabinou, Praha 10 Malešice, přechází hodně lidí, mj. ráno a odpoledne děti do školy a do školky s rodiči. Chybí tam namalované přechody, přestože jsou tam na to připravené chodníky s bezbariérovými nájezdy. K tomu se často stává, že tyto chodníky blokují parkující auta, takže se přechází divoce jak to jde bez dostatečného výhledu, což je našeho pohledu nebezpečné. Děkuji za prověření a řešení. Pěkný den, David Šlechtický

Chybějící přechod pro chodce v Srbínské ulici.
Vyřešený

Chybějící přechod pro chodce v Srbínské ulici.
Srbínská, Praha 10

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 20. 09. 2018

V Srbínské ulici není jediný přechod pro chodce, kterým se lze bezpečně dostat na Průběžnou ul., kde se nacházejí hojně využívané zastávky MHD. Vzhledem k tomu, že je to hlavní trasa ze ZŠ Gutova, nový přechod by byl velice žádoucí. V současné době ménší děti jsou nuceni kličkovat mezi parkujícími auty, což je velmi nebezpečné. Ideální by byla návaznost přechodu pro chodce ze Svojetické ul. od ZŠ. (fotografie prázdné ulice po čištení komunikace)

Umístění přechodu pro chodce na křižovatce ulic Jahodová a Jasmínová
Vyřešený

Umístění přechodu pro chodce na křižovatce ulic Jahodová a Jasmínová
Jahodová, Praha 10

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 28. 07. 2018

Při pohybu ulicí Jahodová není možné bezpečně přejít k světelnému přechodu pro chodce v ulici Švehlova a pokračovat bezpečně dále do ulice Strašnická. V blízkosti se také nachází základní škola a hned několik výrobních závodů. Vzniká zde řada nebezpečných situací, obzvláště v ranních hodinách. Umístění přechodu pro chodce by také zvýšilo přehlednost v křižovatce, která je v současné době nepřehledná, což způsobují auta parkující až na samé hranici křižovatky a brání tím chodcům i řidičům v dostatečném rozhledu. Děkuji Vám. Josef Trachta, Zahradní Město

Obnova přechodu pro chodce v Topolová ulici
Vyřešený

Obnova přechodu pro chodce v Topolová ulici
Sněženková, Praha 10

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 08. 11. 2018

Dobrý den, chtěla bych tímto požádat o obnovu přechodu pro chodce v ulici Topolová, a to mezi autobusovými zastávkami Topolová. Přechod je sice označen dopravní značkou, ale 'zebra' je již zcela vybledlá, tudíž se řidiči na tomto místě chovají, jako by zde přechod nebyl, a nedá se zde bezpečně přejít. Předem děkuji!

Dvojité značení přechodu u zastávky Bohemians
Vyřešený

Dvojité značení přechodu u zastávky Bohemians
Vršovická, Praha 10

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 30. 04. 2016

na Vršovické u tram.zastávky Bohemians, směr centrum, bylo po rekonsrtrukci omylem ponecháno staré značení přechodu pro chodce. Výsledkem jsou dva přechody za sebou. Je možné napravit: 1.- vybrousit starý přechod 2.- obnovit vyznačení nového přechodu, které přestává být vidět 3.- zkontrolovat umístění svislé DZ přechod pro chodce děkuji

Poničené označení dočasného přechodu
Vyřešený

Poničené označení dočasného přechodu
Topolová, Praha 10

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 27. 08. 2018

Dobrý den, nějaký vandal pravidelně nyčí, ohýbá či jinak poškozuje označení (jak horizontální tak zejména vertikální) dočasného přechodu pro chodce (za normálních okolností jako přechod zmiňované místo neslouží). Jiný přechod, který normálně slouží ke svému účelu a je umístěn blíže k centru Zahradního města je nyní kvůli rekonstrukci uzavřen. Kvůli tomu vznikají velmi nebezpečné situace, kdy řidiči neví, že místo slouží nyní jako dočasný přechod. Zatím jsem na místě zažil dva lehké ťukance, ale dovedu si představit, že by to mohlo dopadnout mnohem hůře. Ikdyž se člověk rozhlédne, tak zpravidla z Práčské přijede auto ve vysoké rychlosti. Na místě chodí lidé s dětmi, kočárky, starší lidé. Problém jsem hlásil na TSK, Prahu 10. S pozdravem Ing. Martin Šmída

Problémové VDZ a výhled
Vyřešený

Problémové VDZ a výhled
U Roháčových kasáren, Praha 10

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 15. 04. 2016

Na křižovatce ulic U Roháč.kasáren a/Ruská je několik problémů: VDZ je provedeno podivně: 1. řidiči aut vyjíždějících z U Roh.kasáren na Ruskou nemají dostatečný výhled vlevo 2. z toho důvodu najíždějí nebezpečně až doprostřed jízdního pruhu na Ruské. Následně jsou vytrubováni vozidly jedoucími zleva po Ruské, kterým brání v průjdezdu Mezitím jsou tato vozidla, vyčuhující do Ruské a snažící se odbočit vlevo na Ruskou, objížděna zezadu! vozidly, která přijíždějí po Ruské od benz.pumpy, která se snaží odbočit do U Roh.kasáren. Těmito manévry jsou ohrožováni chodcï jdoucí přes přechod. bylo by vhodné provést opatření donutící řidiče odbnočuijící vlevo z Ruské do U Roh.kas. doržovat vyznačený jízdní pruh a průběh odbočování při pravémnikolipevém okraji vozovky. Navrhuji: - zvážit přeznačení VDZ na křižovatce, podle mě nepřesně provedené (odboč.pruh) - zvážit umístění zrcadla pro vozidla najíždějící na Ruskou - zvážit umístění příčných prahů nebo ostrůvku ke snížení rychlosti vozidel na Ruské a k donucení respektování jízdních pruhů k odbočení a k ochraně chodců jdoucích po přechodu Děkuji

Chybí značení přechodu pro chodce na křižovatce Nitranská x Dykova
Vyřešený

Chybí značení přechodu pro chodce na křižovatce Nitranská x Dykova
Nitranská, Praha 10

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 02. 05. 2017

Na křižovatce ulic Nitranská a Dykova chybí označení přechodu pro chodce, Stává se, že vozovku nelze vůbec přejít. Žluté ozačení oblouku křižovatky je značně vybledlé, ale i když bylo dobře viditelné, většina parkujících jej ignorovala. Dle sdělení městské policie, která občas parkující auta pokutuje /lístek za stěračem/, je nutné označit přechod, aby mohla být auta odtažena a tím zprůchodněn přechod.

Křižovatka Žitomírská x Kodaňská – chybí přechod
Vyřešený

Křižovatka Žitomírská x Kodaňská – chybí přechod
Kodaňská, Praha 10

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 23. 04. 2015

Na křížení ulic Žitomírská X Kodaňská chybí přechod pro chodce. Situace je nelogická, o několik desítek metrů níže na rekonstruovaném křížení Žitomírská X Moskevská je vyznačen po obou stranách. Bylo by logické jej sem doplnit.

Zatopený přechod přes ulici Nad Primaskou
Vyřešený

Zatopený přechod přes ulici Nad Primaskou
Starostrašnická, Praha 10

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 30. 03. 2015

Zatopený přechod přes ulici Nad Primaskou (nároží se Starostrašnickou).

Nepřehledný přechod, ulice U tvrze č. 30/13, Praha Malešice
Vyřešený

Nepřehledný přechod, ulice U tvrze č. 30/13, Praha Malešice
U tvrze, Praha 10

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 26. 09. 2016

Dobrý den, přechod na silnici U Tvrze 30/13, Praha Malešice, restaurace Malešická Tvrz je při pohledu z auta špatně viditelný. Na silnici je odřený nátěr přechodu. Přechod je velmi nebezpečný, jelikož při přecházení auta nezastavují, jedou rychle. Neumím si zde představit přecházet dítě, i mně jako dospělé osobě přecházení dělá problémy. Navíc je těsně u přechodu zábradlí, které z části kryje přecházející osobu. Děkuji za spolupráci Nina Havlová

Špatný výhled od přechodu pro chodce do silnice v Kodaňské ulici
Vyřešený

Špatný výhled od přechodu pro chodce do silnice v Kodaňské ulici
Kodaňská, Praha 10

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 12. 01. 2016

Před přechodem pro chodce stojí stabilně zaparkovaná vozidla, která brání výhledu do silnice a nejsou přes ně vidět přijíždějící vozidla. V opačném případě zase řidiči přijíždějících vozidel nevidí přes zaparkovaná vozidla chodce, kteří chtějí přejít po přechodu. V blízkosti se nachází základní škola, tudíž po přechodu často chodí i malé děti. V těsném sousedství se nachází i zastávka autobusu, tudíž je přechod velmi frekventovaný. Na místo prosím nedávat balisety. Ty byly instalovány jen o několik metrů vedle na dopravním stínu při vjezdu do zastávky autobusu, řidiči je však demontovali a na místě parkují dále. Jsem přesvědčen, že by se tomu stalo tak i v tomto případě.