podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

2313 celkem zaslaných 70 nově zaslaných 1473 zaslaných s odpovědí 622 vyřešených 148 bez odpovědi