podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

2247 celkem zaslaných 63 nově zaslaných 1442 zaslaných s odpovědí 591 vyřešených 151 bez odpovědi