podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

2117 celkem zaslaných 58 nově zaslaných 1380 zaslaných s odpovědí 527 vyřešených 152 bez odpovědi