podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

2185 celkem zaslaných 57 nově zaslaných 1420 zaslaných s odpovědí 562 vyřešených 146 bez odpovědi