podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

2056 celkem zaslaných 56 nově zaslaných 1362 zaslaných s odpovědí 492 vyřešených 146 bez odpovědi