podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

2160 celkem zaslaných 63 nově zaslaných 1394 zaslaných s odpovědí 554 vyřešených 149 bez odpovědi