Nebezpečné přechody na ulici Úvalská / Na Padesátém (Praha 10)

Dobrý den,

nevím, zda můžete pomoci i v naší situaci, kdy již několik let (od roku 2015) komunikuji s různými úřady a úředníky (MČ P10, MHMP, TSK, Ropid, PČR...) ohledně nebezpečných přechodů, přes které chodí naše děti do své spádové ZŠ.

Pro nás konkrétně se jedná o přechod Úvalská - Novostrašnická.

Úvalská je široká čtyřproudová silnice, kde není běžně dodržovaná max. povolená rychlost a velmi často se na přechodu stává, že v jednom směru jedno auto zastaví, druhé ve vedlejším pruhu nezastaví. Nebo první auto zastaví, ale další za ním nezastaví, narazí do prvního automobilu, a ten se většinou posune až na přechod. Za mokrého stavu vozovky se to stává i několikrát denně (= tehdy, když jdu přes přechod já... což je jedna jediná osoba z mnoha dalších osob). Křižovatka je i hůře přehledná a bezpečná z pohledu řidičů, nejen chodců.

Ještě poznámka: když jste pomáhali na čas zavřít část ulice před ZŠ Solidarita, automobily pak musely jezdit místo přes uzavřený úsek směrem k nám, právě na Úvalskou a právě na 'náš' přechod. Opravdu se dalo poznat další zvýšení již tak hustého provozu v těchto místech. Dalo by se to řešit příště v souvislostech?

Je možné s 'tímto' z vaší strany (s pomocí nás, občanů) začít 'něco' dělat...?

Děkuji.
S pozdravem,
Veronika Bešťáková

PS: foto je z mapy.cz (výjimečný stav bez aut...:)

Zaslal: Veronika Bešťáková, 02.11.2023 v 14:54

Praha 10-

Novostrašnická, Praha 10

Aktualizace podnětu

21.11.2023

Ing. Daniel Čech přidal následující aktualizace podnětu:

Dobrý den,

podnět přísluší odboru pozemních komunikací a drah MHMP, nikoli MČ Praha 10.

S pozdravem

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy
odbor dopravyÚřad městské části Praha 10

Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 1011.12.2023

Veronika Bešťáková přidala následující aktualizace podnětu:

Dobrý den,

přidávám fotografie, které jsem tento týden pořídila na (ne)řešené křižovatce Úvalská - Novostrašnická

Jedná se totiž o běžnou situaci, kdy chodec stojí u přechodu a třeba až 15. vozidlo ho pustí přejít. Zde jsem stihla nafotit jen 8 vozů, z toho dva busy MHD (i když jsou oba 177, jedná se o dva různé busy).


 
 
 
 
 
 
 
 


20.12.2023

Ing. Monika Vochozková přidala následující aktualizace podnětu:

Dobrý den paní Bešťáková,

stávající dopravní značení v ul. Úvalské bylo v minulosti stanoveno v souladu s platnou právní úpravou. Pravidla provozu na pozemních komunikacích, která je povinen dodržovat každý účastník provozu, tedy řidiči i chodci, jsou daná zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon řeší mimo jiné problematiku otáčení vozidel, povinnosti řidičů, chodců, takže Vámi popisované události jsou při dodržení pravidel provozu na pozemních komunikacích všemi jeho účastníky bezpečné.

Dále si dovoluji uvést, že dohled nad dodržováním ustanovení daného zákona provádí Policie České republiky, příp. Městská policie. MHMP, PKD nemá pravomoc těmto složkám určovat místa, termíny a rozsah kontrol.

Je třeba podotknout, že jakékoliv úpravy dopravního značení a stavební úpravy komunikace se minou účinkem v případě, že účastníci provozu na pozemních komunikacích nebudou dodržovat pravidla daná platnou právní úpravou.

V případě podnětů na nekvalitní stav komunikace v Úvalské ul. Vám doporučuji obrátit se na správce komunikace, který se bude danou problematikou zabývat, tímto správcem je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (info@tsk-praha.cz)

Závěrem bych Vás chtěla informovat, že MHMP, PKD požádalo o vypracování nového návrhu dopravního značení, který by měl zajistit bezpečnost a plynulost dopravy v dané části Úvalské ulice.

Dále Vám doporučujeme stejně důrazně se ve věci požadavku častějšího vykonávání dohledu nad provozem na uvedené pozemní komunikaci obrátit na Policii ČR.

S pozdravem

ING. MONIKA VOCHOZKOVÁ
specialistka silničního správního úřadu
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení silničního správního úřadu
Jungmannova 35/29, 11000 Praha 119.02.2024

Chodci Sobě přidal následující aktualizace podnětu:

Obdrželi jsme informaci od vedoucího dopravního úseku TSK Ing Bláhy, že přechod přes Úvalskou u Novostrašnické je těsně před schválením ve smyslu, zúženi z přecházeni přes 2+2 pruhy jen na 1+1.Komunikace o řešení podnětu

Podnět byl odeslán. Poté, co obdržíme odpověď od příslušné městské části nebo jiné odpovědné instituce, které bude podnět předán, zveřejníme ji na tomto místě.

Diskuze

Chodci Sobě: Dobrý den, nebezpečnou situaci na tomto přechodu již hlásili i jiní rodiče ze ZŠ Solidarita. Byl řešený v balíčku nesignalizovaných přechodů přes dva souběžné jízdní pruhy, což by správně vůbec nemělo být a odporuje to technické normě ČSN 736110 i doporučení Ministerstva dopravy ČR.
Konkrétně tady se to částečně vyřešilo zúžením do jednoho pruhu v jednom směru. Ve druhém směru byl vyznačen přednostní pruh pro autobusy, to ale bezpečnost chodců moc nezvyšuje, spíše naopak.
Prosíme o stanovisko ke zřízení světelně řízeného přechodu nebo dalším opatření ke zvýšení bezpečnosti pro chodce (automatické měření rychlosti, zpomalovací prvky apod.)
Děkujeme
02.11.2023 v 15:26    

Daniel Čech: Dobrý den,
o stanovisko je potřeba požádat příslušný správní orgán, kterým je odbor pozemních komunikací a drah MHMP.
S pozdravem
Daniel Čech
03.11.2023 v 08:35    

Veronika Bešťáková : Dobrý den,

a můžete nám prosím dát konkrétní jméno (-a)osob z MHMP?

Přechod je velmi frekventovaný z hlediska automobilové dopravy - je třeba si uvědomit i např. atypickou věc, že zde dochází k situacím, kdy se přímo na tomto přechodu otáčí o 180° automobily, které vyjíždí z ulic, ze kterých je možno zabočit pouze doprava (tj. Mirošovická, Raffaelova, Ondřejovská) a stává se, že automobil dokonce musí najet na chodník, aby byl vůbec schopen se otočit... Jak pak vypadá bezpečnost chodců, lze lehce domýšlet.

Navíc, pokud se zde na křižovatce setkají dva automobily nebo dokonce dva kamiony, oba zabočující doleva, situace se stává naprosto nepřehlednou pro všechny účastníky silničního provozu. Chodci se úplně ztrácí v přehršli motorových vozidel.

Děkuji za reakci a prosím ty konkrétní kontakty.

S pozdravem,
Veronika Bešťáková
21.11.2023 v 20:11    

Daniel Čech: Dobrý den,

pokud se nepletu, tak s příslušným referentem věc už nějaký čas řešíte.
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?departmentId=691

Čech
22.11.2023 v 08:28    

Veronika Bešťáková : Dobrý den,
děkuji. Ano, již pár let jsem v kontaktu s panem Ing. Kolerusem, ale výsledek je nula. Takže hledám kompetentní osobu, nejlépe na osobní doporučení.
S pozdravem,
VB
22.11.2023 v 08:30    

Daniel Čech: Na tomto portálu jí nenajdete. Nabízí se vedoucí oddělení, ev. vedoucí odboru, ev. pražský radní pro dopravu, pokud to není řešitelné jen prostým stanovením místní úpravy provozu pomocí dopravních značek a zařízení, ale byly by potřeba stavební úpravy. Zásadní problém cítím v potřebě preference MHD = zachování vyhrazeného pruhu.
22.11.2023 v 08:36    

Veronika Bešťáková : Ano, vyhrazený pruh pro MHD, TAXI, IZS chápu - jenže víte, jak to ve skutečnosti vypadá. Neustále se v něm pohybují řidiči osobních automobilů, kteří v něm nemají co dělat, NIKDO TO NEKONTROLUJE a kteří právě nejvíce ohrožují chodce a vytváří nejnebezpečnější situace na křižovatce, třeba právě svým otáčením o 180°.

Než se podařilo, právě na můj podnět, vyhrazený pruh udělat (plus v opačném směru přidat miniostrůvek a stáhnout dopravdu do jednoho pruhu), žádný vyhrazený pruh pro MHD nebyl.

Každopádně děkuji, že se alespoň ozvete.
Z MČ P10 si mě totiž přepinkávají všichni na MHMP, MHMP na TSK nebo PŘC a TSK na Ropid.
22.11.2023 v 08:44    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Novostrašnická, Praha 10

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.