Vyhledávejte podle:S odpovědí, Parkování aut

Seřadit od nejnovějších
Zanedbané náměstíčko mezi ulicemi Fabiánova x Musílkova
S odpovědí

Zanedbané náměstíčko mezi ulicemi Fabiánova x Musílkova
Fabiánova, Praha 5

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 04. 06. 2015

,,Náměstíčko' mezi ulicemi Fabiánova x Musílkova je zablokované auty, je zde špatný přehled o dopravní situaci, špatně se zde přechází.

Nelegální parkoviště z pěší zóny před ZŠ
S odpovědí

Nelegální parkoviště z pěší zóny před ZŠ
nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 18. 02. 2022

Celá krátká ulice před ZŠ na Nám. Jiřího z Poděbrad je pěší zóna (výjimku tvoří pouze zásobování farmářských trhů, a i to pouze v omezené době). Navzdory tomu po celé pěší zóně parkují auta. Z pěší zóny se stalo jakési neformální parkoviště - hlídky MP korzující po Jiřáku problém přehlíží, MČ P3 - která je vlastníkem komunikace a mohla by tak např k ústí pěší zóny nainstalovat patníky - mé podněty ignoruje. Stejně tak z okolí pěší zóny stále neodstraňuje několik cedulí 'zákaz zastavení' z důvodu jakési stavby, která probíhala před rokem a na jiném místě - a na 'zákazu vjezdu' do pěší zóny tím nic nemění, ale vytváří další zmatek. Čas od času člověk narazí na situaci dovedenou and absurdum, že se řidiči rozčilují, že ani zde - na pěší zóně - není místo k zaparkování. (Fotografie jsou náhodná sbírka - na místo se lze ji podívat v libovolný den, v libovolný čas, a uvidíte totéž: pěší zónu při ZŠ, že které je de facto parkoviště)

Permanentní parkování v pěší zóně
S odpovědí

Permanentní parkování v pěší zóně
Thámova, Praha 8

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 04. 11. 2017

Pěší zóna u metra Křižíkova je neustále obsazena parkujícími auty. Policie tudy občas projde a rozdá lístečky, ale dlouhodobý efekt je nulový. Jsou zde lavičky nabízející příjemné posezení. Využít je ale prakticky není možné, protože před každou lavičkou parkuje auto. S autem metr od nosu posezení již tak příjemné není - a lavičky téměř nikdo nevyužívá. Na fotce zcela běžný stav v poledne, kdy je sem zakázán vjezd všem vozidlům včetně zásobování. Sporadická represe ze strany policie nepomáhá. Lepší by byla nějaká forma prevence. Například výrazně fyzicky omezit možnost vjezdu, aby se sem vešlo daleko méně aut a aby nemohla zajíždět tak blízko k lavičkám.

Omezení chodců v důsledku špatného parkování u Písecké brány, P6
S odpovědí

Omezení chodců v důsledku špatného parkování u Písecké brány, P6
Park Charlotty G. Masarykové, Praha 6

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 18. 07. 2013

Na chodníku v blízkosti Písecké brány v Praze 6 se mění podélné parkování na paralelní, na které zpočátku nezbývá příliš prostoru. Vozy často parkují až na chodníku a omezují tím pohyb chodců. Zejména lidé se sníženou pohyblivostí či rodiče s kočářky jsou nuceni auta obcházet a vstupovat do vozovky. Problém se často opakuje.

Parkování v Bubenči
S odpovědí

Parkování v Bubenči
nám. Svobody, Praha 6

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 15. 01. 2014

Fotografie jsou pořízeny 13.1.2014 ráno okolo 8:45 hod. Parkování aut tímto způsobem je naprosto běžné a stalo se součástí života v okolí náměstí Svobody. Všechny fotografie jsou pořízeny na trase od ZŠ nám. Svobody ke služebně MP Praha 6, předpokládám tedy, že policisté, kteří mají na starost dopravní situaci v ranní špičce u školy nám. Svobody okolo těchto aut minimálně jednou prošli. Nejsem si jistý, zda je nutné, aby na chodbě živnostenského úřadu ,, hlídali ,, dva policisté MP v družném rozhovoru. Dopravní situace v ranní špičce na nám. Svobody je kapitola sama pro sebe. Považuji ji za naprosto otřesnou a nezvládnutou. Každý den ráno je ucpaná křižovatka Sukova x Terronská a V.P. Čkalova x Čs. Armády, auta parkují přímo na přechodech a v křižovatkách zmíněných ulic a to i několik vedle sebe. V této nepřehledné situaci se ,, motají děti na cestě do školy ,,. Prázdninové úpravy chodníků jsou dobrým prvním krokem k bezpečné cestě našich dětí do školy, ale prosím o odpověď, jaký bude další krok, aby to bylo opravdu bezpečné, protože současnou dopravní situaci považuji za horší, než před prázdninami.

Parkování Mansfeldova + Bobkova
S odpovědí

Parkování Mansfeldova + Bobkova
Mansfeldova, Praha 14

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 19. 03. 2015

Minulý můj příspěvek skončil nápravou a cedule se zákazem vjezdu na POŽÁRNÍ PLOCHU v Mansfeldově ulici byla opět umístěna. Čekal jsem celou dobu ,že se někdo chytne a upozorní na to, že ty cedule jsou úplně zbytečné, vždyť ta všechna auta parkující ať už v zákazu vjezdu, nebo bez něj parkují na chodníku. Policie zde projíždí několikrát denně, ale bez zájmu. Auta zde překáží chodcům a NIKDO to neřeší.

Parkování na chodníku v ulici
S odpovědí

Parkování na chodníku v ulici
Ke Strašnické, Praha 10

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 04. 05. 2014

Řidiči parkující v ulici Ke Strašnické (v cípu Krupské a Ke Strašnické) nejsou často schopni parkovat tak, aby stáli mimo chodník. I celkem malé vozy parkují čelem na chodníku, ačkoli za nimi zbývá ještě mnoho místa.

Černé stanoviště taxi
S odpovědí

Černé stanoviště taxi
Mostecká, Praha 1

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 15. 04. 2016

Téměř každý den stojí/parkuje v Mostecké ulici před začátkem pěší zóny v obytné zóně taxi - přímo uprostřed silnice, která je zároveň místem pro davy pěších vycházejících z Karlova mostu. Nejčastěji černý Mercedes-Benz se stříbrnými zrcátky, často také žluté taxi, viz fotografie (řidič žlutého taxi patří do nechvalně známé party z pořadu 'Praha vs. Prachy', proto se dost možná jedná o taxikáře předražující jízdné turistům, kterých se zde pohybuje velice mnoho). Čekají zde nejčastěji v odpoledních a večerních hodinách, průchod strážníků nemá žádný efekt, vždy zde parkují dál. Nejedná se o situaci, kdy by zde stál jen chvíli, jde o černé stanoviště taxi, kdy vyhlíží zákazníky až několik hodin. Zároveň ztěžují průjezd autům křižovatkou s ulicí Lázeňskou a působí tak problémy i chodcům. Někdy také stojí a čekají v silnici na konci Míšeňské ulice, hned u 'podia', které zde má místní restaurace.

Časté parkování aut na chodníku Sdružení x Družstevní ochoz
S odpovědí

Časté parkování aut na chodníku Sdružení x Družstevní ochoz
Družstevní ochoz, Praha 4

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 18. 12. 2012

Na křižovatce Sdružení x Družstevní ochoz velmi často parkují auta na chodníku, v místě, kde je chodník nejužší a uprostřed něho je lampa pouličního osvětlení. Tento chodník vede do školky ZŠ a MŠ Sdružení; maminky s kočárky občas musejí zaparkovaná auta obcházet ve vozovce. Žádám o komunikaci s MP Praha a pravidelnou kontrolu tohoto místa.

Parkovací zóny před přechody pro chodce
S odpovědí

Parkovací zóny před přechody pro chodce
Veleslavínova, Praha 1

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 19. 03. 2015

Na Praze 1 léta trvá stav, kdy jsou modré i návštěvnické parkovací zóny vyznačeny těsně před přechody pro chodce, problém se týká většiny parkovacích zón na Praze 1. Ač Zákon o provozu na pozemních komunikacích říká, že 'řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním', jsou tyto parkovací zóny legalizovány místní úpravou. Díky tomu Praha 1 získala odhadem několik desítek parkovacích míst navíc, nicméně cenou za to jsou horší rozhledové poměry pro řidiče i chodce na přechodech, tím i menší komfort a bezpečnost chodců (zejména pak malých dětí nebo rodičů s kočárky). Zajímal by mě proto postoj Prahy 1 k této věci: Je Praha 1 spokojena se současným stavem a proč? Má Praha 1 zmapované a vytipované přechody na svém území, kde zkrácené rozhledové poměry představují největší problém z hlediska komfortu a bezpečnosti chodců? Má Praha 1 v plánu provádět přeznačení parkovacích zón a případně přestavby přechodů pro chodce s vysazením chodníkové plochy tak, aby se zlepšily rozhledové poměry a přechody se délkově zkrátily? Pokud ano, v jakém časovém horizontu?

Pod Palmovkou
S odpovědí

Pod Palmovkou
Zenklova, Praha 8

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 10. 03. 2012

U zastávky Divadlo pod Palmovkou je ulice Koželužská zaslepena zábradlím. U něj ze strany Zenklovy ulice často parkuje nějaké auto a blokuje pěším cestu. Parkování neodporuje žádnému předpisu, ale je bezohledné vůči chodcům. Vyřešilo by to několik sloupků.

Zlepšení podmínek pro pěší v Rybné ulici
S odpovědí

Zlepšení podmínek pro pěší v Rybné ulici
Rybná, Praha 1

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 06. 12. 2014

V této ulici výrazně převládá pěší provoz, proto by bylo vhodné ulici zrekonstruovat tak, aby byla pro chodce komfortnější a zároveň zamezila divokému parkování na chodnících, které ztěžuje pěším plynulý pohyb. Zvláště okolí křížení s Jakubskou je v současném stavu poměrně nepříjemné, chodníky jsou abnormálně úzké a většina chodců využívá pro chůzi vozovku. Řešením by byla přestavba do jedné zvýšené úrovně a osazení tenkých sloupků kolem koridoru pro auta, zamezujících parkování 'nadivoko', čímž by se celá ulice zkultivovala a chodci získali větší prostor. V části ulice by bylo vhodné zavést režim obytné zóny, který je již v ulicích Starého Města s podobným charakterem .

Parkování na chodníku v ulici Purkyňova
S odpovědí

Parkování na chodníku v ulici Purkyňova
Purkyňova, Praha 1

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 23. 03. 2016

Poslední dobou se hojně rozšířilo parkování na chodníku v ulici Purkyňova na straně OC Quadrio, a to jak ze strany zásobovačů, tak i osobních automobilů. Funkce chodníku je tím velice potlačena a ten se stává téměř nepoužitelným. OC Quadrio disponuje několika patry podzemních garáží, a tak není důvod, aby bylo nutné parkovat na přilehlých chodnících. Vyřešit by to mohly sloupky, jako jsou například v ulici Spálená.

Časté parkování aut na chodníku
S odpovědí

Časté parkování aut na chodníku
Újezd, Praha 1

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 20. 04. 2017

Na chodníku (na kterém je ke všemu žlutá čára) zde před místní cukrárnou a před restaurací NOI velice často parkují auta - prakticky denně. Podobná situace je na protějším chodníku u Tyršova domu. Pokud není MP ochotná tato místa dlouhodobě řešit, měly by do těchto míst zabudovány sloupky.

Špatně parkující auta ženoucí cyklisty na chodník
S odpovědí

Špatně parkující auta ženoucí cyklisty na chodník
Křižíkova, Praha 8

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 12. 03. 2014

V Křižíkově ulici v Karlíně u viaduktu blokují cyklopruh auta zaparkovaná v druhé řadě. Tím vznikne nepříjemný trychtýř, který pak žene cyklisty na chodník. Po nahlášení mětské policii se situace na den, dva zlepší, ale pak je zase všechno při starém. Děkuju