Časté parkování aut na chodníku

Na chodníku (na kterém je ke všemu žlutá čára) zde před místní cukrárnou a před restaurací NOI velice často parkují auta - prakticky denně. Podobná situace je na protějším chodníku u Tyršova domu. Pokud není MP ochotná tato místa dlouhodobě řešit, měly by do těchto míst zabudovány sloupky.

Zaslal: Felix Lužický, 20.04.2017 v 16:16

Praha 1-

Újezd, Praha 1

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 20.06.2017 22:34

Děkujeme za podnět a omlouváme se za velmi pozdní odpověď. Situace byla v mezidobí projednána s naší městskou policií s příslibem dohledu.
S pozdravem

Ludvík Czital

vedoucí odboru
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor dopravyPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 26.03.2018 22:37

Zde reakce z MHMP, bohužel jde jen o ustálenou odpověď o možnosti kontaktovat MP...:

Dobrý den,

děkujeme za váš podnět a rádi bychom jej vyřešili.
V případě nepovoleného parkování vozidel na chodníku doporučujeme se ihned přímo obrátit na Městskou policii hl. m. Prahy.
Zde zasíláme výňatek k této problematice:

V souladu s ustanovením § 2 písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii"), se strážníci Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP") podílejí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem. Jejich stěžejním úkolem je ale především zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce.

Problematice dopravy a dopravním problémům (doprava „v klidu") se strážníci MP se věnují standardním způsobem v rámci běžného výkonu služby v rozsahu, jaký jim umožňuje aktuální stav sil a prostředků.
V případě aktuálního zjištění jakéhokoliv protiprávního jednání doporučujeme ihned oznámit takovou skutečnost prostřednictvím bezplatné linky tísňového volání 156 na Centrální operační středisko MP, které pak učiní další opatření k zajištění bezprostřední nápravy nežádoucího stavu.

tým zmente.toPovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Karel Nový: Nic se nestalo, parkuje se vesele dál, všude po okolí. Dejte tam ty sloupky.
25.03.2018 v 18:57    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Újezd, Praha 1

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Špatně viditelný přechod v Maiselově

Praha 1, 27. únor 2014 Zaslaný

Vypadané dlažební kostky v ulici Malá Štupartská

Praha 1, 04. listopad 2017 Vyřešený

Louže na parkovišti

Praha 10, 05. duben 2013 Zaslaný


Zobrazit všechny podněty