Nelegální parkoviště z pěší zóny před ZŠ

Celá krátká ulice před ZŠ na Nám. Jiřího z Poděbrad je pěší zóna (výjimku tvoří pouze zásobování farmářských trhů, a i to pouze v omezené době).
Navzdory tomu po celé pěší zóně parkují auta. Z pěší zóny se stalo jakési neformální parkoviště - hlídky MP korzující po Jiřáku problém přehlíží, MČ P3 - která je vlastníkem komunikace a mohla by tak např k ústí pěší zóny nainstalovat patníky - mé podněty ignoruje. Stejně tak z okolí pěší zóny stále neodstraňuje několik cedulí 'zákaz zastavení' z důvodu jakési stavby, která probíhala před rokem a na jiném místě - a na 'zákazu vjezdu' do pěší zóny tím nic nemění, ale vytváří další zmatek.
Čas od času člověk narazí na situaci dovedenou and absurdum, že se řidiči rozčilují, že ani zde - na pěší zóně - není místo k zaparkování.
(Fotografie jsou náhodná sbírka - na místo se lze ji podívat v libovolný den, v libovolný čas, a uvidíte totéž: pěší zónu při ZŠ, že které je de facto parkoviště)

Zaslal: Tereza Reichelová, 18.02.2022 v 09:16

Praha 3-
 
 
 
 
 

nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3

Aktualizace podnětu

21.02.2022

místostarosta městské části Praha 3, Ondřej Rut přidal následující aktualizace podnětu:

Dobrý den,

tohoto problému jsme si vědomi. Bohužel zřejmě neexistuje jiné okamžité řešení, než prostřednictvím zásahů městské policie, které jsou prováděny v tak malé četnosti, že nemají odrazující efekt. Tady je asi jediným receptem se trpělivě obracet na městskou policii s žádostmi o řešení konkrétních přestupků. Již příští rok by měla být zahájena rekonstrukce celého náměstí, která počítá s tím, že prostor před ZŠ bude fyzicky ochráněn antiparkovacími sloupky – viz výřez z dokumentace v příloze. Trhy by měly být přesunuty více na východ k Milešovské ulici, čímž dojde ke zklidnění prostoru před školou a zvýšení bezpečnosti.

místostarosta městské části Praha 3, Ondřej Rut
21.02.2022

Chodci Sobě přidal následující aktualizace podnětu:

Rádi bychom za tým Chodci sobě zdůraznili nutnost volat městskou policii při každém případu, kdy v ulici bude parkovat nelegálně jakékoli auto.
Buďte důslední a neústupní.

Jsme v tom s vámi

Chodci sobě21.02.2022

Chodci Sobě přidal následující aktualizace podnětu:

Máme nejnovější informaci, že pan místostarosta pan Rut osobně zaurgoval tento problém u kpt. Machoně z městské policie s požadavkem na co nejčastější kontroly místa.

Děkujeme za rychlou pomoc

Chodci sobě23.02.2022

Ondřej Rut místostarosta Praha 3 přidal následující aktualizace podnětu:

Dobrý den,

pan kapitán Machoň mi k předprostoru ZŠ Jiřího z Poděbrad odpověděl, že zde působí v rámci dozorové činnosti a za poslední dva měsíce tady řešili kolem 300 přestupků. A že v tom budou nadále pokračovat. Evidentně to nestačí.

S pozdravem,

Ondřej Rut
místostarostaKomunikace o řešení podnětu

Podnět byla odeslán. Poté, co obdržíme odpověď od příslušné městské části nebo jiné odpovědné instituce, které bude podnět předán, zveřejníme ji na tomto místě.

Diskuze

Veronika Korjagina: Ráda bych jen doplnila, že jsem několikrát byla svědkem toho, jak parkující či odjíždějící auta ohrožují žáky ZŠ, kteří vycházejí z budovy školy či se před ní shlukují. Nehledě na to, že mi nepřijde dobré, aby se děti u školy musely proplétat parkovištěm, je to i nebezpečné.
18.02.2022 v 10:44    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.