David Strunz

Registrovaný: 07. červen 2016

13 celkem zaslaných 0 nově zaslaných 8 s odpovědí 1 vyřešených 4 bez odpovědi Seřadit podle počtu hlasů

Reklamní poutač brání ve výhledu pro bezpečné překonání hlavní silnice
Vyřešený

Reklamní poutač brání ve výhledu pro bezpečné překonání hlavní silnice
Náchodská, Praha 20

Kategorie: Bariérovost
Zasláno: 29. 03. 2017

Reklamní poutač na městském pozemku brání v rozhledu v křižovatce. Chodcům a cyklistům překonávajícím ulici Náchodskou v tomto místě chybí dostatečný výhled na vozidla přijíždějící po hlavní ulici směrem do Prahy. Vozidla v tomto místě teprve zpomalují na 'městskou rychlost' a cyklisté musejí předním kolem až zasahovat do silnice, aby na vozidla viděli.

Chybějící osvětlení a bezpečný chodník podél silnice mezi pražskými MČ
Bez odpovědi

Chybějící osvětlení a bezpečný chodník podél silnice mezi pražskými MČ
Mladých Běchovic, Praha - Běchovice

Kategorie: Jiné
Zasláno: 28. 12. 2016

Podél ulice Mladých Běchovic chybí chodník pro bezpečný pohyb chodců mezi MČ Běchovice a Horní Počernice - pokud město Praha ve svých okrajových částech neumožňuje chodcům pohyb mimo silnici, měla by Praha tyto komunikace alespoň v noci osvětlit pro lepší viditelnost pohybujících se chodců. Na přiložené fotce je současný stav, kdy jsou chodci nuceni chodit trávou po nezpevněné krajnici a řidiči je vidí až na poslední chvíli.

Chybějící osvětlení místní komunikace
S odpovědí

Chybějící osvětlení místní komunikace
Bystrá, Praha 20

Kategorie: Jiné
Zasláno: 04. 12. 2016

V ulici Bystrá, kde jsou chodci nuceni chodit jízdním pruhem z důvodu chybějícího chodníku a krajnice, chybí veřejné osvětlení a chodci skoro nejsou vidět.

Chybějící chodník podél ulice Průmyslová
S odpovědí

Chybějící chodník podél ulice Průmyslová
Průmyslová, Praha - Štěrboholy

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 04. 12. 2016

Podél ulice Průmyslová v místě mostu nad Jižní spojkou chybí chodník. Chodci zde musí chodit bahnem, trávou a přelézat svodidla. Přitom zde dle vychozených cestiček existuje poptávka po pěší dopravě.

Nepřehledný přechod pro chodce
Bez odpovědi

Nepřehledný přechod pro chodce
Náchodská, Praha 20

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 30. 06. 2016

Přechod pěti chodce přes ulici Náchodská u křižovatky s ulicí Bystrou neumožňuje dostatečný rozhled - výhled je blokován zaparkovanými auty a dopravním značením.

Chybí chodník podél hlavní silnice u průmyslové zóny
Bez odpovědi

Chybí chodník podél hlavní silnice u průmyslové zóny
Bystrá, Praha 20

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 30. 06. 2016

Podél ulice Bystrá chybí chodník pro přístup do průmyslové zóny od obytné zástavby, zastávek MHD a nádraží. Chodci jsou nuceni chodit po úzké a frekventované silnici.

Příliš úzký chodník vzhledem k frekvenci chodců a pro vozířkáře
S odpovědí

Příliš úzký chodník vzhledem k frekvenci chodců a pro vozířkáře
Na slupi, Praha 2

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 30. 06. 2016

V ulici Na Slupi se mezi zastávkou MHD Albertov a univerzitními kampusy nachází příliš úzký chodník, který svou šířkou neodpovídá každodenní vysoké frekvenci chodců v tomto místě. Toto místo je zároveň neprostupné pro osoby na invalidním vozíku. V porovnání se šířkou silnice a frekvencí silniční dopravy jsou v tomto místě chodci zbytečně znevýhodňováni, i když mají početní převahu.

Nedostatečně široký chodník a zastávka MHD
S odpovědí

Nedostatečně široký chodník a zastávka MHD
Revoluční, Praha 1

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 30. 06. 2016

V ulici Revoluční je chodník nedostatečně široký pro velké množství chodců, kteří ulicí procházejí. Zároveň jsou ostrůvky zastávek MHD příliš úzké pro bezpečný pohyb a čekání cestujících. V tomto úseku je zbytečně široká silnice, jejíž prostor by bylo lepší vymezit pro pěší a cyklistickou dopravu.

Chybějící chodník a cyklostezka podél silnice 611
Bez odpovědi

Chybějící chodník a cyklostezka podél silnice 611
Náchodská, Praha 20

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 27. 06. 2016

Podél silnice 611 mezi Prahou 20 - Horními Počernicemi (ulice Náchodská) a průmyslovými zónami na východ od Prahy (Jirny) chybí podél rušné komunikace chodník a cyklostezka, které by umožnily bezpečný pohyb chodců a cyklistů mezi Prahou a průmyslem ve Středočeském kraji.

Chybějící chodník a cyklostezka podél místní komunikace
S odpovědí

Chybějící chodník a cyklostezka podél místní komunikace
Božanovská, Praha 20

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 27. 06. 2016

V MČ Praha 20 - Horní Počernice chybí v ulici Božanovská (mezi ulicemi Ke Xaverovu a Ve Žlíbku) chodník a cyklostezka, které by umožnily bezpečný pohyb chodců a cyklistů po této frekventované sběrné komunikaci.

Chybějící chodník a cyklostezka mezi obcemi
S odpovědí

Chybějící chodník a cyklostezka mezi obcemi
Bystrá, Praha 20

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 27. 06. 2016

Mezi Horními Počernicemi (Praha 20) a obcí Radonice, MČ Praha-Vinoř a MČ Praha-Satalice (ulice Bystrá a K Cihelně) chybí na území Prahy a Středočeského kraje chodník a cyklostezka, které by umožnily bezpečný pohyb chodců a cyklistů mezi těmito obcemi a průmyslovými zónami.

Chybějící chodník a cyklostezka mezi Prahou 20 a Prahou - Běchovicemi
S odpovědí

Chybějící chodník a cyklostezka mezi Prahou 20 a Prahou - Běchovicemi
Ve žlíbku, Praha 20

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 27. 06. 2016

Mezi Horními Počernicemi (Praha 20) a MČ Praha - Běchovice (ulice Mladých Běchovic a Ve Žlíbku) chybí podél rušné komunikace chodník a cyklostezka, které by umožnily bezpečný pohyb chodců a cyklistů mezi těmito lokalitami a průmyslovými zónami mezi nimi.

Chybějící chodník a cyklostezka
S odpovědí

Chybějící chodník a cyklostezka
Ve žlíbku, Praha 20

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 08. 06. 2016

Mezi Horními Počernicemi (Praha 20) a obcí Radonice (ulice Počernická a Ve Žlíbku) chybí na území Prahy chodník a cyklostezka, které by umožnily bezpečný pohyb chodců a cyklistů mezi těmito obcemi a průmyslovými zónami mezi nimi. Na území Středočeského kraje takový chodník již existuje, ale v Praze musí chodci chodit silnicí.