Vyhledávejte podle:S odpovědí, Přechody a křižovatky, Praha 1

Seřadit od nejnovějších
Žádost o instalaci zpomalovacích retardérů + rozšíření přechodu
S odpovědí

Žádost o instalaci zpomalovacích retardérů + rozšíření přechodu
Národní, Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 24. 06. 2014

Žádost o instalaci zpomalovacích retardérů + rozšíření a vyvýšení přechodu pro chodce na celou délku nástupního ostrůvku. Ul. Národní, Praha 1, mezi nástupním ostrůvkem tramvaje - zastávka “Národní divadlo” a chodníkem směrem k Nové scéně ND. V okolí několik základních škol; přecházení malých dětí je nepřehledné, vzhledem k velkému počtu chodců a čekajících na tramvaj špatný rozhled, vyznačený přechod je nedostatečný, navíc mimo nástupní ostrůvek.

Nebezpečný přechod na nábř. Edvarda Beneše
S odpovědí

Nebezpečný přechod na nábř. Edvarda Beneše
nábř. Edvarda Beneše, Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 15. 03. 2012

Přechod se nachází za zatáčkou silnice vedoucí od Čechova mostu - zejména při přecházení ve směru od Letné zde jsou špatné výhledové podmínky. Auta zde jezdí velmi rychle, pravděpodobně rychleji než je povoleno. Hlavní problém je ale v tom, že se zde auta předjíždějí po kolejích, takže často dochází k nebezpečné situaci, kdy zastaví pouze předjížděné auto. Několikrát se mi zde stalo, že mě auto pustilo a auto za ním ho začalo po kolejích předjíždět. Také zde chybí řešení pro cyklisty křížící Nábřeží Edvarda Beneše z Letné na Kosárkovo nábřeží. Prosím, aby zde bylo vybudováno nějaké zklidňující opatření, zabráněno jízdě po kolejích, snížena rychlost nebo alespoň byl přechod více zvýrazněn. Místo na Google StreetView

Blokování tramvají a chodců na křižovatce Křižovnická x Kaprova
S odpovědí

Blokování tramvají a chodců na křižovatce Křižovnická x Kaprova
Křižovnická, Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 01. 04. 2015

Každý den na křižovatce Křižovnická a Kaprova (Palachovo nám.) dochází ve špičce k blokování tramvají kvůli řidičům aut, kteří vjedou do prostoru křižovatky, aniž by měli kvůli zácpě ve směru na Karlovy lázně možnost ji opustit. Neškodné je stání automobilů přijíždějících z Mánesova mostu, naopak fatální jsou automobily z ulic Kaprovy a 17.listopadu. Tramvaje pak minuty čekají, než se auta uráčí prostor vyklidit. Řidiči tramvají samozřejmě také neváhají do křižovatky najet a přehradí tak přechody pro chodce. Dnešní situace byla vskutku extrémní (viz jednotlivé fotky), ale v jiné dny to není o moc lepší. V nedávné době proběhla rekonstrukce SSZ na této křižovatce; v dokumentu 'ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY „SSZ 1.056 Křížovnická - Kaprova“' (viz www.praha1.cz/praha1/FrontUDDownload.aspx?ID=1244359 ) je uvedeno, že proběhla instalace kamer videodetekce a indukčních smyček. Není tedy možné tyto vymoženosti nějak využít k tomu, aby SSZ auta do křižovatky nepouštěla v okamžiku, kdy není jak ji opustit? Pěkný příklad, kde to funguje je Podolské nábřeží před Vyšehradským tunelem. Předem děkuji za vyčerpávající odpověď, Josef Schmidt

Chybějící přechod
S odpovědí

Chybějící přechod
nábř. Edvarda Beneše, Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 15. 03. 2012

Při chůzi z Letné po šikmé cestě od Havanského pavilonu a pokračování k Právnické fakultě UK není možné přejít přímo na západní chodník Čechova mostu. Musí absolvovat dlouhou zacházku přes dva přechody přes východní chodník. Chybí zde také řešení pro cyklisty, kteří přijedou od Havanského pavilonu a chtějí jet po Čechově mostě.

Přechod na křižovatce Klárov - nábř. Edvarda Beneše
S odpovědí

Přechod na křižovatce Klárov - nábř. Edvarda Beneše
nábř. Edvarda Beneše, Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 13. 02. 2012

Přechod ulice nábř. Edvarda Beneše na křižovatce Klárov (Malostranská). Velmi široká ulice, bez světelné signalizace, živý provoz, odbočují tramvaje, auta shora, přijíždějící z Chotkovy ulice. Na křižovatce prý bývala světelná signalizace v 50. letech, dnes jsou přítomni na křižovatce dopravní policisté jen tehdy, když má projíždět Vláda či jiná delegace. Přes přechod přechází mnoho lidí, zvláště během dne, v poledne, kdy i já (mám těžkou slabozrakost) přes tuto rušnou ulici přecházím. Spolu se mnou nebo někdy i sám můj nevidomý kamarád. Lidé často, aby vůbec přešli, tak jsou nuceni vstoupit do vozovky. Naštěstí tu jsou řidiči k chodcům tolerantní a dají jim přednost (nejnebezpečnější jsou však v tomto ohledu taxislužby). Lze však najít situaci, kdy tramvaj vyjíždějící ze zastávky Malostranská jede rovně směrem do Chotkovy ulice, čímž se uzavře příjezd aut shora. Problémem v řešení je i výše situovaná odbočka do Valdštejnské ulice a na druhé straně světelná křižovatka Klárov - Letenská - U Lužického semináře. Přesto si myslím, že by se pro tento přechod mělo najít bezpečnější řešení, než je tomu dnes.

Nebezpečné přechody (2) přes ulici Vodičkova
S odpovědí

Nebezpečné přechody (2) přes ulici Vodičkova
Vodičkova, Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 12. 04. 2013

Rád bych upozornil na dva nebezpečné přechody v ulici Vodičkova. Jeden je přesně lokalizován a nachází se přesně v místě označení na mapě, ten je nebezpečný ze dvou hlavních důvodů, a to parkováním před přechodem (viz. obrázek) a také šířkou jízdních pruhů, proto bych v tomto případě doporučoval ze směru od Karlova náměstí položit betonové prefabrikáty tak, aby auta neparkovala až před přechodem. U druhého přechodu (viz. druhý obrázek) u věže Novoměstské radnice, bych doporučil optické zúžení jízdního pruhu klikatou čárou, což by mělo přispět ke snížení rychlosti aut a lepší bezpečnosti chodců. Šířka jízdních pruhů je zde předimenzovaná a svádí k rychlé a bezohledné jízdě. Rozumím též, že asi není možné najít peníze na přestavbu tohoto úseku stavebně (což by bylo jistě nejlepším řešením a též určitě žádoucím v případě celkové rekonstrukce ulice, ale také bezesporu velmi nákladné), proto bych se rád přimluvil alespoň za lepší vodorovné značení a zajištění dostatečného rozhledu u přechodu označeného na mapě.

Nový přechod v ulici Národní u Jungmannova náměstí
S odpovědí

Nový přechod v ulici Národní u Jungmannova náměstí
Národní, Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 18. 08. 2014

Navrhuji zřízení nového přechodu pro chodce na velmi frekventovaném místě u východu z metra B Můstek. V celé oblasti výrazně dominuje pohyb pěších, v tomto místě denně přecházejí ulici řádově stovky lidí, i když zde není zřízen přechod pro chodce. Chodci často vycházejí z poza šikmo parkujících aut v návštěvnické zóně, čímž jsou potenciálně ohroženi projíždějícími auty. Pro méně pohyblivé občany a maminky s kočárky je toto místo velmi nepříjemné. Podle ortofotomapy z roku 1996 se zde v minulosti přechod pro chodce nacházel, později byl zrušen. Ideální by bylo spojit zřízení přechodu se stavebními úpravami tak, aby přechod plynule spojoval západní chodník ulice Jungmannova s ulicí Perlova. Zároveň by bylo dobré rozšířit mírně chodníky tak, aby bylo možné projít mezi vozovkou a vstupem do metra. Na protější straně by bylo dobré rozšířit chodník na nároží Národní x Perlova, který je velmi frekventovaný. Je možné uvažovat i redukci několika parkovacích míst v návštěvnické zóně ve prospěch chodců. Vím, že v minulosti Praha 1 uvažovala o celkové rekonstrukci ulice Národní, je to ale již mnoho let zpátky a nevím v jaké fázi se tento projekt nachází. Do doby než se začne s rozsáhlejšími stavebními úpravami by bylo možné zřídit zde přechod alespoň dočasný, například na původním místě z roku 1996, což by vyžadovalo jen malé stavební zásahy.

Křížení Václavského náměstí a Jindřišské ulice
S odpovědí

Křížení Václavského náměstí a Jindřišské ulice
Václavské nám., Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 14. 02. 2012

Křížení Jindřišké (resp. Vodičkovy) ulice a Václavského náměstí je uzpůsobeno především hladkému průjezdu aut a tramvají a jen málo slouží chodcům. Při procházení z Vodičkovy do Jindřišské musí chodec překonat náměstí na přechodu umístěném stranou na Václavském náměstí a mírně se tak vychýlit ze své osy. Vzdálenost sice není veliká, množství chodců ale i tak odradí a radši přebíhají silnici uprostřed provozu. Denně zde vzniká mnoho nebezpečných situací.

Chybějící přechod
S odpovědí

Chybějící přechod
Keplerova, Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 15. 02. 2012

V místě, kde chodník vedoucí dále parčíkem směrem k Patočkově ulici přetíná frekventovanou ulici Keplerovu a tramvajové koleje, chybí jakkoli vyznačený přechod pro chodce. Při častém hustém provozu téměř není možné vozovku v daném úseku přejít.

Chybějící značení přechodu pro chodce, ulice Keplerova
S odpovědí

Chybějící značení přechodu pro chodce, ulice Keplerova
Keplerova, Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 10. 05. 2015

V ulici Keplerova chybí vyznačený přechod pro chodce, přestože jde o tradiční místo přechodu s připraveným strukturou - např. bezbariérové napojení na chodník. 'Zebra' na uvedeném místě bývávala. Vzhledem k tomu, že jde o intentivně využívané přechodové místo, v blízkém okolí žádný jiný vyznačený přechod není a z dopravního hlediska jde o přehledný, bezproblémový úsek, velmi doporučuji místo 'zebrou' opět řádně vyznačit.

Špatně označený přechod pro chodce
S odpovědí

Špatně označený přechod pro chodce
Dlouhá, Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 09. 03. 2016

Označení na silnici je skoro neviditelné. Kvůli tomu často na přechodu parkují auta. Řidiči nevidí označení hlavně ve tmě, a tím vzniká velké riziko pro chodce.

Krátká zelená u přechodu U Bulhara
S odpovědí

Krátká zelená u přechodu U Bulhara
U Bulhara, Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 12. 03. 2012

Zelená asi dvě sekundy a navíc chodce ohrožují auta, které si zkracují cestu magistrálou (místo aby jeli vpravo nebo vlevo jak mají přikázáno jezdí rovně)- Z pohledu obrázku jsou to auta přijíždějící zprava (sjezd magistrály).

Chybějící přechod přes Širokou ulici na křižovatce s Maislovou
S odpovědí

Chybějící přechod přes Širokou ulici na křižovatce s Maislovou
Široká, Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 17. 10. 2013

Chodec procházející Maislovou ulicí je nucen na křižovatce s Širokou ulicí prokličkovávat mezi auty či projít středem křižovatky, jelikož zde chybí přechod. Je zvláštní, že přechody přes Maislovu ulici jsou dobře vyřešeny, zatímco přechody napříč Širokou úplně chybí a na jejich místech parkují auta. Nejde sice o ohrožení života vzhledem k tomu, že blízký retardér zpomaluje neukázněné řidiče, ale absence přechodů komplikuje situaci chodců a znepříjemňuje jim pohyb v dané lokalitě (zvláště když Širokou ulicí poměrně často projíždějí auta). Problém je však závažnější tím, že se nachází přímo na turisticky frekventovaném Starém Městě mezi budovami hojně navštěvovaného Židovského muzea, a neprezentuje tak Prahu (nejen) zahraničním návštěvníkům v nejlibějším světle.

Auta jezdící na červenou U Bulhara
S odpovědí

Auta jezdící na červenou U Bulhara
U Bulhara, Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 13. 09. 2016

Výjezd do Seifertovy ulice z křižovatky U Bulhara obsahuje semafor na kterém řidiči velice často jezdí na červenou a ohrožují chodce. Řidiči, kteří vjedou do křižovatky na zelenou z Hybernské už druhý semafor v křižovatce nevidí/ignorují a projedou nejen na oranžovou, ale i na červenou, která svítí klidně už i několik sekund. Mnohokrát jsem byl svědkem toho, že jsem na kole zastavil na oranžovou a auta mě předjížděla ještě když svítila červená. Dnes (13.9.2016) jsem byl dokonce svědkem toho, že auto projelo těsně před chodci, kteří už vstupovali do vozovky. Prosím o řešení tohoto problému dříve, než zde dojde k vážné nehodě.

Špatně viditelný přechod v Maiselově
S odpovědí

Špatně viditelný přechod v Maiselově
Maiselova, Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 27. 02. 2014

Přechod křižující Jáchymovu je téměř neviditelný a tím potenciálně nebezpečný pro přecházející chodce. Podobně špatně viditelných přechodů je na Praze 1 více, na další jsem dnes narazil například v Dlouhé ulici na úrovni Benediktské. Neuvažuje Praha 1 o zvýšení frekvence obnovy barvy přechodů nebo jiné technologii?