Vyhledávejte podle:S odpovědí, Přechody a křižovatky, Praha 4

Seřadit od nejnovějších
Dopravní situace v okolí ZŠ a MŠ sv. Augustina, Hornokrčská ul.
S odpovědí

Dopravní situace v okolí ZŠ a MŠ sv. Augustina, Hornokrčská ul.
Hornokrčská, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 09. 01. 2013

Vchod do školy se nachází v klesání a v oblouku, místo je nepřehledné. Omezenou rychlost na 30km/h a svislou značku Pozor, děti řidiči často ignorují. Pro zajištění bezpečnosti dětí by prostor bylo vhodné zklidnit (retardér či forma zúžení vozovky) a na vozovku umístit vodorovné značení Pozor, děti. Problematické místo vytipovaly děti ze ZŠ sv. Augustina v rámci projektu Bezpečné cesty do školy.

Chybějící přechod pro chodce ve střední části Hornokrčské ul.
S odpovědí

Chybějící přechod pro chodce ve střední části Hornokrčské ul.
Hornokrčská, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 09. 01. 2013

Ve střední části ul. Hornokrčská není žádný přechod pro chodce. Od metra Kačerov (Valtínovskou ulicí) tudy denně chodí děti ze ZŠ a MŠ a od r. 2016 také osmiletého gymnázia sv. Augustina, které v dolní části ulice sídlí. Řidiči v klesání jedou rychle a často ignorují chodce pohybující se ve vozovce. Pro zajištění bezpečného přechodu školních dětí je nutné v křižovatce ulic Hornokrčská a Nad pískovnou nebo v její blízkosti vytvořit přechod pro chodce, ideálně bezbariérový (chodí tudy i maminky s kočárky). Problematické místo vytipovaly děti ze ZŠ sv. Augustina v rámci projektu Bezpečné cesty do školy.

Chybějící přechod přes ul. Pod Pekařkou
S odpovědí

Chybějící přechod přes ul. Pod Pekařkou
Pod Pekařkou, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 14. 10. 2013

Křižovatka ulic Pod Pekařkou – Na Vrstvách – V Rovinách je složitá, ne dobře přehledná a celkem frekventovaná. Bezpečnosti chodců by zde pomohl přechod pro chodce přes ulici Pod Pekařkou.

Nebezpečný přechod v Michelské u MHD zastávky Pod Dálnicí
S odpovědí

Nebezpečný přechod v Michelské u MHD zastávky Pod Dálnicí
Pod dálnicí, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 16. 04. 2015

Přechod se nachází na vrcholu horizontu. Z obou stran se jedná o dvouproudou silnici, kde bohužel většina řidičů nedodržuje rychlost. V nedávné době se na přechodu stala smrtelná nehoda. Pozn. Chodci sobě: Stejný podnět nám zaslal ještě jeden uživatel, zde komentář k problému od pana Jiřího Lehejčka: Mezi autobusovými zastávkami Pod Dálnicí je přechod přes ul. Michelská (dva pruhy v obou směrech) Na přechodu dochází k opakovanému srážení chodců, cca jednou za dva roky auto chodce zabije. Poslední fatalita v listopadu 2014 - na místě vzniklo pietní místo. Klíčové problémy: přechod není dostatečně nasvícen, mezi pruhy není ostrůvek, takže chodec překonává oba pruhy najednou a často ho srazí řidič v 'rychlejším' pruhu, který nedbá zastaveného auta v pravém pruhu. Obrubníky jsou otřesně vysoké. Pro chodce i kočárky je to obrovsky vysoké. Celkově by prospělo snížení rychlosti, vytvoření ostrůvku a nasvícení.

Chybějící PŘECHOD nebo CHODNÍK k zastávce
S odpovědí

Chybějící PŘECHOD nebo CHODNÍK k zastávce
Pod dálnicí, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 16. 04. 2015

Zneklidňuje mě chybějící přechod nebo v lepším případě chodník k autobusové zastávce 'Pod dálnicí', ke které se buď dá jít vozovkou, na kterou vlezete z useklé cesty bez přechodu, kudy jezdí auta do - zdůrazňuji - slepé ulice, nebo vozovku přejít bez přechodu na jediný chodník, a poté udělat to samé opět bez přechodu k samotné zastávce. Myslím, že chodník pokračující z cesty by chůzi velmi zjednodušil, nehledě na to, že před koncem této cesty permanentně parkují auta, která tam nemají co dělat.

Přechod Křesomyslova
S odpovědí

Přechod Křesomyslova
Křesomyslova, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 27. 11. 2014

Na přechodu pro chodce u tram.zastávky Křesomyslova, (jinak řádně označeného reflexními DZ) dochází k ohrožování chodců na přechodu vozidly, která zleva objíždějí tramvaj stojící v zastávce. Jde o častý jev. Chodci pochodpitelně auto, které objíždí, stojící tram nečekají a je jen náhoda, že dostud nedošlo ke střetu. Dodávám, že jde o přechod v blízkosti ZŠ. Jako možné řešení navrhuji instalaci pevných betonových bariér mezi koleje (používaných k oddělení tram pruhu od pruhu pro auta). Zřejmě jedině takto lze zabránit popsanému problému.

Nebezpečný přechod pro chdce na Nuselské u náměstí bratří Synků
S odpovědí

Nebezpečný přechod pro chdce na Nuselské u náměstí bratří Synků
Nuselská, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 31. 03. 2012

Předchod pro chodce je umístěn proti České spořitelně. Ačkoliv je po obou stranách ulice zákaz zastavení, i když nesmyslně 7-11, 13-19, neustále tam parkuje spousta vozidel, která zcela zakrývají výhled chodcům. Horší situace je naproti České spořitelně, kde navíc řidiči s oblibou (a bez trestání pokutou) parkují v rozporu s předpisy v křižovatce (viz foto). Také řidiči přijíždějící od náměstí bratří Synků vidí chodce na poslední chvíli, i když jedou předepsanou rychlostí, což navíc často překračují.

Vysoká rychlost vozidel při odbočování na Spořilov
S odpovědí

Vysoká rychlost vozidel při odbočování na Spořilov
Severní I, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 16. 05. 2013

Chtěl bych upozornit na ne zrovna bezpečné přechody na Spořilově a to hlavně díky jejich poloze, kousek za odbočením na Spořilov ze směru od Bohdalce, auta jsou zde velmi rozjetá a ne vždy dodržují maximální povolenou rychlost 50 km/h, proto bych na tuto skutečnost doporučil upozornit značkou dovolující maximální rychlost 50km/h, s reflexním orámováním. Popřípadě by také stálo za zvážení optické zúžení jízdního pruhu klikatou čárou před prvním přechodem/ přejezdem pro cyklisty po vjezdu na Spořilov. Jsem přesvědčen, že kombinace těchto dvou relativně levných opatření by mohlo dojít k značnému uvědomění, že se řidiči nachází v obci a ne na dálnici.

Nebezpečný přechod u zastávky tramvaje Otakarova
S odpovědí

Nebezpečný přechod u zastávky tramvaje Otakarova
Otakarova, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 22. 05. 2013

Problémů je hned několik, tramvajový ostrůvek se v místě, kde navazuje přechod, zužuje a chodci obcházejí různé sloupy, elektrifikace a spol., hned vedle je tříproudá silnice a světla. Dalším problémem je to, že když chodec čeká na zelenou, je z jedné strany velmi těsně obklíčen auty a z druhé tramvajemi, jak ukazuje snímek. Tento přechod využívají děti, které jezdí do ZŠ Táborská (Praha 4 – Nusle) z Vršovic.

Na Strži - nebezpečné parkování aut před přechodem
S odpovědí

Na Strži - nebezpečné parkování aut před přechodem
Na strži, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 12. 12. 2015

Přechod frekventované ulice Na Strži spojuje ulice Matěchova a Radova, jejichž prodloužení se nachází řada cílů - např. školky (Matěchova, Hudečkova), knihovna, poliklinika, lékárna, pošta apod. Problémy: Východní vozovka: na rohu ulic Matěchova a Na Strži často před přechodem pro chodce parkují auta (nejen osobní, ale často i dodávky), která brání výhledu chodcům i řidičům. Řešením opatření / zábrany proti takovému chování. Situace je dlouhodobá a dlouhodobě neřešená (viz obdobný 'mrtvý' podnět z dubna 2012!). Západní vozovka: zde riziko, že nezastaví vozidla v obou pruzích (přesto je zde situace paradoxně obvykle lepší, než v protisměru).

Nebezpecny prechod 4 proudove silnice
S odpovědí

Nebezpecny prechod 4 proudove silnice
Na strži, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 12. 04. 2013

Přejít tento přechod, kde jezdí auta v obou směrech ve dvou pruzích často více jak 80 km/h, rovná se sebevraždě i pro rychle sprintující chodce.

Chybějící přechod pro chodce na Budějovické ulici u Albertu
S odpovědí

Chybějící přechod pro chodce na Budějovické ulici u Albertu
Budějovická, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 19. 12. 2013

Nejbližší přechod je daleko. Chodník a snížené obrubníky s chodci počítají, jen přechod pro chodce chybí.

Zřízení nového přechodu pro chodce Nusle
S odpovědí

Zřízení nového přechodu pro chodce Nusle
V Horkách, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 14. 08. 2020

Dobrý den, chci podat podnět ke zřízení přechodu pro chodce. Jedná se o přechod přes ulici V Horkách vedle ulice Bartoškova (v místě kde se připojuje ulice Maroldova ). Zdůvodnění: - místo je pro přecházení velmi nepřehledné - nejbližší přechod je daleko a chodec by musel využít 3 přechody aby se dostal na druhou stranu - v místě houstne bytová zástavba - a navíc z ulice Bartoškova je nově vstup na Vršovické nádraží který bude po úplném dostavění určitě hojně užíván - z těchto dvou důvodů houstne pohyb chodců přes silnici Už nyní je zde větší frekvence pohybu chodců přes silnici a tento počet se s postupně s dokončovanou bytovou výstavbou bude ještě zvyšovat. Navíc zde přecházejí rodiče s dětmi do školky v ulici K podjezdu. Přecházení vozovky v tomto místě je velmi komplikované vozovka je nepřehledná (je tu zatáčka kam není vidět) a dost frekventovaná. Pokud by nebyla vůle ke zřízení přechodu, jako alternativu navrhuji zřízení ostrůvku v půlce vozovky, kde by chodci mohli při přecházení vozovky počkat a měli by i lepší výhled na přijíždějící vozidla ze zatáčky od ulice K podjezdu. Druhý přechod který bych navrhovala by byl od ulice Maroldova přes ulici K podjezdu k mateřské škole a to proto že zde chodí mnoho rodičů s dětmi.

Návrh na snížení rychlosti na Novodvorské
S odpovědí

Návrh na snížení rychlosti na Novodvorské
Novodvorská, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 10. 03. 2012

Na Novodvorské - myslím hlavně mezi křižovatkou s ulicí Zálesí a Vavřenova - kde žije a chodí pěšky hodně lidí, je několik nepříjemných věcí pro chodce. Auta zde jezdí vysokou rychlostí, protože mají řidiči asi pocit, že tato silnice je už něco skoro jako dálnice. Řidiči jezdí o něco pomaleji, když jsou zde kolony aut pomalu jedoucích za sebou. Někteří to pak rozjedou to o to víc, když před nimi zrovna žádné auto není. Potíže s přecházením chci ilustrovat na jednom přechodu blízko od křižovatky se Zálesím. Auta většinou parkují až u zebry (nerespektují pětimetrovou vzdálenost od přechodu), čímž pádem chodci pořádně nevidí, jestli auta přijíždí nebo ne. Tento konkrétní přechod je nebezpečný tím víc že je kousek od křižovatky, takže když řidiči vidí, že je zelená, tak to ještě rychle chtějí stihnout a přechod pro chodce je moc v tu chvíli nezajímá. Krom toho se části řidičů moc nechce zastavovat před přechodem, tak jen přibržďují, čímž znervózňují chodce, kteří pak raději přes přechod běhají a neužívají svého právo na chůzi po přechodu. Tato poslední poznámka ale odkazuje na potřebu nějaké větší kampaně zaměřené na řidiče. Ke snížení rychlosti aut v této části Novodvorské by mohlo pomoci, kdyby se tu vybudoval cyklopruh, o kterém se dlouho uvažuje a kde nic tu nic. Pozn. na fotce zrovna žádná auta neparkují přímo před přechodem, což je ale výjimečná situace (fotil jsem v pátek odpoledne).

Chybějící přechody na ulici Budějovická
S odpovědí

Chybějící přechody na ulici Budějovická
Budějovická, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 16. 07. 2012

Na ulici Budějovická je nově vybudovaná silnice i s parkováním a pouze připravenými chodníky na přechod, ale není tu žádné dopravní ZNAČENÍ přechodu pro chodce a ani nakreslený PŘECHOD (,,zebra') na silnici. 1. přechod je u autobusové zastávky Zelená liška č.p. 16 2. přechod u supermarketu Albert č.p. 48