Vyhledávejte podle:S odpovědí, Přechody a křižovatky, Praha 5

Seřadit od nejnovějších
Dvojí značení
S odpovědí

Dvojí značení
Elišky Peškové, Praha 5

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 24. 03. 2021

Řidiči se neorientuji vtom, jaké vyznačení na vozovce jízdního pruhu platí, ani chodci se neorientuji, kde mají přecházet. Hrozí kolize vozidel a chodců.

 Nebezpečný přechod na ulici Svornosti
S odpovědí

Nebezpečný přechod na ulici Svornosti
Na Valentince, Praha 5

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 02. 11. 2017

Přechod pro chodce na rohu ul. Svornosti a Na Valentince vystavuje chodce vážnému nebezpečí. Je to hlavní komunikace pro výjezd z Prahy na Radotín a automobily zde často jezdí rychlostí až 80 km/h, i když je povoleno 50 km/h. Řidiči zde chodcům nedávají přednost a vzhledem k rychlosti často chodce ani neregistrují. Možným řešením by bylo umístění radaru nebo semaforu na znamení. Současná situace téměř jistě povede k tragickým důsledkům.

Bezohlednost řidičů na křizovatce Radlická-Ostrovského/Praha
S odpovědí

Bezohlednost řidičů na křizovatce Radlická-Ostrovského/Praha
Ostrovského, Praha 5

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 28. 02. 2016

Dobrý den, bydlím na konci ulice Ostrovského, denně přecházím se synem křižovatku se semafory Radlická/Ostrovského, především každé ráno, když lidé najíždějí auty do práce, tam jde o život. Kdybych chodila pouze podle semaforů, jsem již x-krát mrtvá. Řidiči nerespektují, že chodec má zelenou a řidič červenou, prostě jedou rychle do práce...již jsem psala podnět na Dopravní policii, jednou jsem pak viděla policistu fotit auta přejíždějící tuto křižovatku, ale situace se nezlepšila. Souvisí to asi i s tím, že na Smíchově nejsou parkovací zóny, bylo zde nastavěno hodně kanceláří, parkuje tu hodně zaměstnanců. Až nebude tak snadné všude na Smíchově parkovat, bude snad provozu méně, ale nevím, kdy to bude. Dle mého je třeba, aby policista s fotoaparátem stál každé ráno na této križovatce....místní lidé tuto hroznou situaci znají tak se raději 10x rozhlížejí, než si dovolí na zelenou vůbec přejít,a le přestupků je tam denně jak naseto. Často troubí řidiči na chodce, že během přecházení naskočila červená ze zelené a chodec tam už nemá co dělat přitom jsou povinni nechat chodce dojít. Pak je velký problém - neoprávněná parkování u Zimního stadionu Nikolajka na křižovatce Tomkova/Ostrovského, kde je také přechod a řidiči na něm často i parkují.

Zřízení přechodu pro chodce
S odpovědí

Zřízení přechodu pro chodce
Spiritka, Praha 5

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 12. 05. 2012

Na Ladronce je krásně zrenovovaný park, ale zapomnělo se na přechod pro chodce, kteří musí při vstupu do parku přecházet frekventovanou silnici. Jedná se o vstup do parku přímo naproti budově Ministerstva vnitra, případně o další vstup cca 100m níže. Chodí tam hodně bruslařů, cyklistů, pejskařů, chodců a v neposlední řadě hodně dětí a maminky s kočárky. Zřízením přechodu by se výrazně zvýšila bezpečnost.

Nepovolené odbočování aut a ohrožení chodců v Nádražní
S odpovědí

Nepovolené odbočování aut a ohrožení chodců v Nádražní
Za Ženskými domovy, Praha 5

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 01. 10. 2018

Na křižovatce Nádražní - Za Ženskými domovy je dlouhý přechod pro chodce, kdy je nutné sledovat jak auta, tak tramvaje. Ze směru od Smíchova po ulici Nádražní není dovoleno odbočovat doleva pro osobní automobily do ulice Za Žen. domovy, což by mělo přecházení ulehčit. Bohužel aut, která zde odbočují v ranní a odpolední špičce, je velké množství. Autobusy, IZS zde odbočují, což je dovoleno. Přechod je dlouhý a pro starší lidi, děti, matky s kočárky velmi nepříjemný. Vedle toho lidé při odbočování často přejedou oficiálně zamýšlený odbočovací pruh a najíždí až do sekce, kde odbočovat nemají a je jen pro chodce a tramvaje.

Signalizace na semaforech na zastávce Kavalírka
S odpovědí

Signalizace na semaforech na zastávce Kavalírka
Pod Kavalírkou, Praha 5

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 04. 06. 2015

Nebezpečný přechod a krátké intervaly zelené pro chodce na signalizaci u zastávky Kavalírka. Nebezpečné přecházení mezi tramvajemi. Ráno se zde vytvářejí davy lidí a kličkují mezi tramvajemi. Přechod je velmi nebezpečný pro větší skupiny dětí, které zde přecházejí. Místo bylo vytipováno dětmi a rodiči ze ZŠ Nepomucká v rámci projektu Bezpečné cesty do školy.

Nevyhovující přechody pro chodce v ulici Podbělohorská
S odpovědí

Nevyhovující přechody pro chodce v ulici Podbělohorská
Podbělohorská, Praha 5

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 10. 10. 2016

Přechody pro chodce v ulici Podbělohorská, konkrétně v záhybu u Okrouhlíku (viz. přiložené fotografie) jsou nebezpečné. Silnice zde má jeden jízdní pruh ve směru do centra a dva jízdní pruhy ve směru z centra. Myslím, že je zbytečně předimenzována. Dva jízdní pruhy podněcují řidiče k rychlejší (dá se ověřit měřením) a méně obezřetné jízdě. Požadovanou rychlost 30 km/h před základní školou Podbělohorská téměř žádný motorista nedodržuje. Je zde vidět velký rozdíl s hodně místy na Praze 6, kde radnice dbá o své občany a instaluje video radary pro úsekové měření rychlosti. Na obou přechodech jsem se již několikrát setkal s ohrožením chodců ze strany řidičů motorových vozidel. Přechody nevyhovují Českým technickým normám a je třeba vybudovat “oddělovací ostrůvky“ nebo silnici zúžit a využít jeden z jízdních pruhů pro dopravu v klidu (parkování vozidel). Silnice se stejně o pár metrů dále omezuje na jeden jízdní pruh v každém směru. To by mohlo také pomoci se situací, která nastala po zavedení modrých zón v okolí Plzeňské a Vrchlického a naše čtvrť se stala odkladištěm aut pro motoristy ze všech koutů ČR. Řešení situace není o velkých investicích. Vše se dá řešit dočasně jen vodorovným značením, popřípadě mobilními ostrůvky. Pokud se v budoucnu bude ulice stavebně a technicky upravovat, jde vše finálně vyřešit i stavebně. Prosím vás tedy o vyřešení této situace. Včetně kvalitního osvětlení přechodů pro chodce.

Chybějící regulace obl. Podbělohorská a přechod Libínská x Nad Palatou
S odpovědí

Chybějící regulace obl. Podbělohorská a přechod Libínská x Nad Palatou
Libínská, Praha 5

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 17. 01. 2019

Okolí zastávky Podbělohorská (začátek ulice Pod stadiony a Podbělohorská v místech, kde odbočuje doleva na Vypich) je nevhodně regulováno ještě z dob, kdy v okolí nebyla rozsáhlejší zástavba. Dnešní řešení neodpovídá potřebám obyvatel ani jejich trajektoriím. Přechody jsou umístěné tak, že lidé chodí převážně mimo ně. Nejkřiklavější problém je v křížení ulic Libínská, Pod stadiony a Nad Palatou, kde dochází ke skutečně nebezpečným situacím. Jedná se o zatáčku, kde běžně přechází lidé, převážně senioři a rodiče s dětmi - cestou do místní mateřské školy anebo na Ladronku, případně si jednoduše zkracují cestu, protože nejbližší přechod je cca 200 m daleko. Ulice Podbělohorská je v nižší části směrem ke Klamovce regulována zpomalovacími prvky, v oblasti kolem zastávky Podbělohorská tomu tak již není. Situace je nepřehledná též pro automobily, především při vyjíždění z ulice Libínská doleva na Strahov. V místě jsou zrcadla, ale řidiči jsou si evidentně často nejistí, zda skutečně mohou jet. Doporučuji urychleně přehodnotit existující (dosud nerealizovaný) projekt úprav této oblasti na základě reálných trajektorií a uživatelské přívětivosti pro chodce i řidiče a také celkové zklidnění komunikace, po které vzhledem k široké a dlouhé silnici jezdí automobily velice rychle (překračují povolenou rychlost nebo dobržďují na poslední chvíli i u stávajícího přechodu, který je ze směru zhora dolů za zatáčkou a tudíž hůře viditelný). Do plánů pravěpodobně vstoupí nutná (alespoň částečná) renovace vozovky, která má v zastávkách vyjetá koryta hluboké cca 5 cm.

místo pro přecházení/přechod/podchod na západním konci Mostu Legií
S odpovědí

místo pro přecházení/přechod/podchod na západním konci Mostu Legií
Most legií, Praha 5

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 28. 07. 2021

Frekventované Malostranské nábřeží spojující Prahu 5 a Prahu 1 svým designem a vlivem omezení ze strany povodí Vltavy nutí dlouhé roky zástupy chodců z řad místních i návštěvníků Prahy přebíhat na dopravně frekventovaném místě konec mostovky s 2 pruhy pro auta a kolejemi tramvají na nijak neupraveném, nezabezpečeném místě. Historicky byla pod mostem zbudována promenáda s reprezentativním schodištěm podél plavební komory Smíchov - průchod tudy i vstup do oblasti dle mých informací blokuje Povodí Vltavy spadající pod Ministerstvo zemědělství. Přitom riziko při pohybu na nábřežní hraně není o nic větší než kdekoliv jinde na náplavkách u Vltavy. Vyvoalné riziko při přebíhání rušné silnice je, troufám si říct mnohem větší, než že někdo spadne do vody a utopí se...

Chybějící trvalý přechod pro chodce
S odpovědí

Chybějící trvalý přechod pro chodce
Högerova, Praha 5

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 05. 09. 2013

Na rohu křižovatky Högerova a nové ulice Kabátové chybí přechod pro chodce přes ulici Högerova. Byly zde postaveny nové domy a vzhledem k vysoké frekvenci projíždějících aut je přecházení nebezpečné. Je zde sice vyznačen jakýsi dočasný přechod, který ale není téměř vidět. Značka přechodu pro chodce z jedné strany úplně chybí a z druhé strany je schovaná za popelnicemi, jak je vidět na přiložených fotkách. Tento přechod proto řidiči pochopitelně nedodržují.

Křížení Radlická / Butovická
S odpovědí

Křížení Radlická / Butovická
Butovická, Praha 5

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 07. 04. 2022

Opravdu chcete fotku místa, kde díky letité absenci semaforu zemřelo už několik lidí včetně malých dětí? (Ta hnědá hromádka mezi Superbem a značkou Hlavní silnice je shnilý vycpaný klokan a další plyšáci, kteří nám zde místo semaforu zbyli 'v upomínku' na poslední msrt devítiletého kluka cca před třemi lety...) Jinými slovy - žádáme umístění semaforu!

Chybějící přechod Lesnická x Zborovská
S odpovědí

Chybějící přechod Lesnická x Zborovská
Zborovská, Praha 5

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 04. 10. 2013

Z Janáčkova nábřeží směrem ke smíchovskému Národnímu domu a knihovně MČ P5 nevede přechod pro chodce. Nejbližší je buď po levé straně (cca 50 m směrem k ulici Lidická), nebo po pravé (směrem na Újezd, opět asi 50 m). Oba zmíněné fungující přechody však nejsou příliš využívané a většina místních chodců raději přechází v místě vyústění ulice Lesnická do Zborovské, kde ovšem zebra chybí. Proč volí tuto cestu? Protože v tomto směru se nachází kulturní centrum, supermarket TESCO, ale i městská knihovna. Oproti tomu pravý i levý přechod nevedou v podstatě nikam, jde jen o možnost, jak se dostat na druhý 'břeh', přičemž cíl cesty a konečný směr je jiný. Jak říká urbanista Gehl, každá lavička a každý logicky umístěný přechod se počítají. Už dlouhou dobu se snažím upozornit na to městskou část, ale bez odezvy. Dokonce již někdo z místních občanů přistoupil ke 'guerilla urbanism' a namaloval v noci přechod z vlastní iniciativy.

Nebezpečné přechody na Svornosti a Hořejším nábřeží
S odpovědí

Nebezpečné přechody na Svornosti a Hořejším nábřeží
Svornosti, Praha 5

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 16. 11. 2015

Na sebe navazující přechody pro chodce u železničních mostů na ulici Svornosti a Hořejším nábřeží jsou nebezpečné. U přechodu na ulici Svornosti se parkuje až do těsné blízkosti, takže je chodcům omezen rozhled a nejsou ani při vstupu do vozovky vidět řidiči. Řidiči jen vyjímečně dávají přednost chodcům. Řešit by se mělo semafory ovládanými chodci a omezením parkování u přechodu.

Absence přechodu ke schodům spojujícím ul. Na Václavce a Na Březince
S odpovědí

Absence přechodu ke schodům spojujícím ul. Na Václavce a Na Březince
Na Václavce, Praha 5

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 04. 03. 2017

Dobrý den, bydlím v ulici Na Václavce 13 (Smíchov - Malvazinky), kde se v posledních letech výrazně zvýšilo množství projíždějících aut (ulice Klikatá slouží často jako alternativa místo ulice Radlické). Projíždějící auta často nedodržují stanovenou rychlost a provoz je na tolik hustý, že je velký problém přejít naši ulici, abychom se dostali k zaparkovanému autu na druhé straně vozovky, která je k parkování určena, či ke kontajnerům s tříděným odpadem a také ke schodišti, které spojuje ulici Na Václavce a Na Březince, jež je nejkratší možnou cestou vedoucí pro děti směřující do školy Na Santošce z 'našeho' kopce. Vcházení do vozovky je velmi rizikové. Protože jsem nucena denně přecházet v těchto místech s nechodícím batoletem v náruči, když jdeme do auta, mám strach. Ráda bych požádala o nějaké řešení, které nám umožní bezpečně přecházet v místě našeho bydliště. Zřízení retardérů, měření rychlosti radarem, případně zřízením přechodu (nejbližší je cca 150 m do prudkého kopce u zastávky autobusu a další několik set metrů v ulici Na Santošce). Děkuji Jana Teplanská

Chybějící přechod přes Klikatou u Markovy
S odpovědí

Chybějící přechod přes Klikatou u Markovy
Klikatá, Praha 5

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 25. 11. 2018

Dobrý den, prosím o vytvoření přechodu přes ulici Klikatou těsně pod jejím křížením s Markovou. Klikatá je extrémně dopravně zatížená a všichni, kdo bydlí na její severní straně (ulice Na pomezí, Markova, Klikatá a Mezná) mají nyní vlastně jen dvě možnosti, jak se dostat do zbytku Jinonic, a tím pádem kamkoliv jinam po Praze - přechod u zastávky Vidoule a přechod u zastávky Hutmanka (který je velmi nebezpečný). Klikatá je ale dlouhá a mezi těmito dvěma přechody je víc jak 500 m. Proto jsme nuceni přebíhat nebezpečnou Klikatou, po níž jezdí velké množství aut (je to jeden z hlavních tahů Prahy 5) velmi rychle. Ulice je docela široká a v té frekvenci aut se nám často stává, že na bezpečné okno, v němž si dospělý troufne ulici přeběhnout, čeká ráno a odpoledne třeba 5 nebo víc minut. Je logické, že spousta lidí přebíhá Klikatou právě cca uprostřed, tzn. na jediném místě, kde by bylo možné udělat přechod - těsně pod křížením s Markovou, protože lidé vycházejí z Markovy a potřebují se dostat na druhou stranu. Navíc naproti Markovy je na druhé straně Klikaté dětské hřiště, které určitě je určeno nejen pro ty, kdo bydlí na jižní straně Klikaté, ale i pro ty, co bydlí na severní. Ti se ale na hřiště nemůžou kvůli chybějícímu přechodu bezpečně dostat - s dítětem se opravdu raději do silnice nevrháme. Hřiště je tak využíváno jen zpoloviny a často na něm místo dětí vidíme opilce popíjející kořalku. A v Markově je zdravotní středisko, kam chodí mnoho obyvatel Jinonic, kteří naopak bydlí na opačné straně Klikaté, takže se potřebují přes ni nějak dostat, opět nemají jak. Prosím o vytvoření tak dlouho chybějícího přechodu. Pokud klikatost Klikaté způsobuje, že přechod nelze udělat kvůli minimální vzdálenosti od zatáčky, prosím, snižte na Klikaté rychlost na 30 km/h, tak nebude vadit, že přechod bude 65 m za zatáčkou. Klikatá by stejně neměla být tranzitní ulicí (obzvláště po vytvoření nové ulice U Trezorky), takže jí snížení rychlosti jen prospěje. Děkuji, Petr Papírník.