Praha proti smogu?

Zdroj: Wikimedia Commons

Podle portálu Lidovky.cz chystá Praha těžké zbraně proti smogu v podobě nového regulačního řádu , kterým má při smogových situacích snížit hromadění emisí znečišťujících ovzduší v pražské kotlině.

Já to však tak optimisticky nevidím. Regulační řád, který má přijít do Rady hl. m. příští týden  a vejít v platnost za 14 dní (pokud bude Radou přijat), bude pravděpodobně poznamenán skutečností, že se politická reprezentace nemohla na jeho obsahu dlouho shodnout a dospěla ke kompromisu, který proti smogu účinně nezabojuje.

Regulační řád počítá s omezením výroby 5 pražských podniků, kde byla výroba omezena již v minulosti, a zcela nově má regulovat, přesněji řečeno omezovat automobilovou dopravu, která se na znečištění pražského ovzduší podílí z 90 %. Regulování dopravy se má týkat celého území hl. m. Prahy a pohyb aut má být omezován podle sudých a lichých posledních čísel na SPZ, přičemž dodržování nařízení má být kontrolováno množstvím kamer sledujících ve městě dopravní provoz a vyhlašování kritické situace se má dít prostřednictvím rádia a internetu. Proti tomu lze těžko co namítat, třebaže způsoby redukování dopravy v kritických situacích i informování veřejnosti lze organizovat i jinak.

V pojetí, které představily Lidovky.cz, je však opomenuta otázka přijatelnosti normy pro širokou veřejnost, bez jejíhož pochopení a souhlasu může mít na zlepšení kvality ovzduší stěží účinný dopad. Pokud totiž veřejnost nepřijme regulační řád za svůj, bude se jej snažit obcházet a kontrola dodržování jeho pravidel bude velice náročná až nemožná.

Aby bylo jakékoli omezující opatření efektivní, je třeba, aby společnost uvěřila, že jej k životu nutně potřebuje. Každému Pražákovi i návštěvníkovi města by mělo být jasné, že při smogu se individuálně autem nejezdí, protože tím člověk ohrožuje zdraví vlastní i všech ostatních obyvatel a návštěvníků. Ze zkušeností  naší organizace Pražské matky s projekty na podporu udržitelné dopravy ale víme, že většina lidí netuší, jaká zdravotní rizika při znečištění ovzduší (nejen) z dopravy podstupuje a nevěří tomu, že v důsledku znečištění ovzduší – v Praze především z dopravy – umírá předčasně 500 lidí ročně (zatímco při dopravních nehodách počet usmrcených dosahuje v Praze sotva 20 osob), každému z nás se zkracuje život v průměru o několik měsíců, zvyšuje se výskyt rakoviny, počet respiračních a  alergických onemocnění včetně počtu astmatických záchvatů, zhoršuje se průběh nemocí atp. Nejhůře jsou přitom postiženi ti nejslabší z nás, tedy děti, staří lidé a nemocní. Lidé nemají ani povědomí o tom, že pokud jedou v autě, jsou ohroženi smogem mnohem více, než jdou-li po ulici pěšky. Podle odborníků (např. Sira Davida Kinga, fyzikálního chemika na Univerzity of Cambridge a bývalého vědeckého poradce britské vlády) vdechují  9 až 12x vyšší koncentrace škodlivin než na ulici.

Většina lidí především není seznámena se skutečností, že pražské ovzduší znečišťuje téměř výlučně – z 90 % – automobilová doprava, která se na celkových dopravních výkonech podílí 92 %. Vydání regulačního řádu měla proto předcházet masová osvětová kampaň a každé vyhlášení smogové situace by měly opakovaně provázet informace o zničujících dopadech smogu na lidské zdraví a o tom, že původci zmíněných onemocnění jsme my všichni, kdo jezdíme autem, nejvíce však ti, kteří automobil nadbytečně a zbytečně využívají.

Jako nešťastný vidím i fakt, že podle údajů z Lidovek se na hlavních propojkách dálniční sítě a rychlostních komunikacích, kterými se dá Praha objet, má jezdit bez jakéhokoli omezení. Z regulačního řádu vypadla i povinnost řidiče vypínat po 1 minutě stání motor. Praha nemá dostatečnou kapacitu záchytných parkovišť, pravděpodobně se nepodaří prosadit při smogu MHD zdarma a nepočítá se na celém území hl. m. Prahy se snížením rychlosti na 40 km/h, při níž je jízda nejplynulejší (nejvíce emisí totiž auta vypouštějí při akceleracích a při brzdění). Pokud by mohli při smogu jezdit autem rezidenti, jak to požaduje ČSSD, efekt regulačního řádu by byl prakticky nulový (v Praze je při 1 280 000 obyvatel evidováno 1 002 645 motorových vozidel, z čehož je 795 178 automobilů), resp. záporný, protože vyhlášení smogové situace není zadarmo.

Nejúčinnější zbraní proti smogu zůstává chůze, jízda na kole či jiných kolečkách a využívání MHD, především tramvají a metra.

Jarmila Johnová