Respekt pro chodce, despekt pro SUV

Na hlavu pražského magistrátu se v červnu snesla vlna mediální kritiky za jeho doporučení řidičům nepoužívat ve městě vozy SUV. V rámci své osvětové kampaně Čistou stopou Prahou zveřejnil magistrát videoklip upozorňující na nevýhody SUV při parkování i na to, že velká auta představují zvýšené riziko pro malé chodce. Od týdeníku Respekt si za to vysloužil pohlavek v podobě udělení značky Despekt. Magistrátní kampaň Čistou stopou Prahou i zmíněný klip možná nepatří k nejvtipnějším, ale podle organizace Pražské matky si zaslouží spíše respekt. Cílem kampaně je obyvatelům i návštěvníkům metropole ukázat, jaké výhody může městu přinést změna životního stylu spojeného s dopravním chováním, díky němuž bychom za sebou zanechávali čistší stopu. Kampaň přináší i informace, které by nám měly pomoci se v této problematice zorientovat.

Beze změny v městském stylu života se neobejdeme

Pražské matky (PM) jsou spolek, který po celé období své více než 25leté existence usiluje o to, aby veřejná prostranství, jejichž hlavní součástí jsou ulice, nesloužila jen k průjezdu aut, ale také životu v nich. Nutno přiznat, že PM  jsou zároveň s městem v dlouholetém sporu o nevyváženou podporu rozvoje automobilismu, jež o několik řádů převyšuje investice do veřejných prostranství pro chodce. Ve věci osvětové kampaně Čistou stopou Prahou se však PM magistrátu musejí zastat: beze změny životního stylu se totiž nikomu z nás ve městě lépe nepovede. Pro to, aby se tak stalo, musí něco udělat každý z nás. Město má samozřejmě možnost, někdy je to i nezbytné, zavádět různá opatření zákazem či příkazem. Mnohem efektivnější je však přesvědčit občany, aby sami sobě neškodili. A o to jde i v případě SUV.

Bezpečnost pro mé dítě, ne pro ty ostatní

SUV (Sport Utility Vehicles) bývá oblíbený vůz lépe situovaných rodin, zejména žen, které v něm vozívají své děti proto, že ho považují za bezpečnější než konvenční osobní auta. Vzhledem k tomu, že je robustnější, téměř vždy těžší i hůře manévrovatelný a řidič je v něm posazen výše, však zaručuje větší bezpečnost jen dítěti, které se veze uvnitř, nikoli dítěti, které přechází ulici přímo před či spíše pod ním.

Nevýhody SUV pro město

Laická i odborná motoristická veřejnost se mýlí, jestliže pohyb SUV po městě hájí. Zde je výčet základních nevýhod těchto vozů pro město:

– Vzhledem ke své velikosti, především šířce, ve městě zvyšují nároky na zábor veřejného prostoru, kterého je zde notorický nedostatek.

– S výjimkou speciálních SUV mají vyšší spotřebu paliva než běžná osobní auta, takže zvyšují produkci skleníkových plynů a přispívají tak více ke změnám klimatu, které zažíváme již v současnosti i v našem městě – zvýšené extrémy počasí, období sucha, časté povodně, zvýšený počet tropických dnů v roce atp.

– Díky vyšší spotřebě paliva více znečišťují již tak špinavé pražské ovzduší (na webu Čistou stopou si přečtěte např. o soumraku Dieslů), v jehož důsledku jsme v průměru ve městě nemocnější a zkracujeme si svůj život o několik měsíců (v ČR se např. očekávaná délka života kvůli znečištění ovzduší zkrátí každému z nás v průměru o 10 měsíců).

– Řidič může přehlédnout malé dítě přecházející přímo před, resp. pod autem, protože sedí ve voze výše než u běžného osobního vozu.

– SUV je při parkování nemotornější, je vyšší než běžné osobní auto, což opět v současné pražské situaci, kde tzv. místní výjimka umožňuje v rozporu s obecným pravidlem vyznačit parkovací zóny až do bezprostřední blízkosti přechodu, zhoršuje či úplně znemožňuje vzájemný rozhled řidiče a dítěte, které za parkujícím vozem není vidět. Co se týká manévrování, jsou zaznamenány i případy, kdy rodiče zajeli při couvání vlastní dítě.

– Vzhledem k tomu, že SUV je téměř vždy těžší, více opotřebovává vozovku a kvůli tomu zvyšuje i nároky na veřejný rozpočet města – tedy i kapsu každého z nás, kdo nevlastní SUV či žádné jiné auto –, z něhož se údržba hradí.

– Vzhledem k témuž – vyšší hmotnost – bývají následky při kolizi s chodcem vážnější.

Podtrženo a shrnuto: SUV představují v porovnání s běžnými osobními automobily větší dopravní nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu a více přispívají ke klimatickým změnám i znečištění ovzduší než konvenční auta. Navíc ve městě se ani mimo silnici „v terénu“ jezdit nesmí. Využívat „esúvečko“ ve městě je proto eufemisticky řečeno neopodstatněné, spíše však nevhodné a také bezohledné. Pražské matky razí zásadu, že s dětmi mají rodiče na krátké vzdálenosti především chodit a učit je tak poznávat své okolí i lidi v něm.

Jarmila Johnová