Pěšky je to těžký (ale nemuselo by)!

Foto archiv PM

Všichni se asi shodneme na tom, že chodit po městě nebývá z mnoha důvodů žádný med, takže se po něm s nadšením pěšky vždy nepohybujeme. Všichni taky víme, že auta nesnesitelně hlučí, jsou nebezpečná, zabírají spoustu prostoru města jak v klidu, tak i v pohybu, výfukové plyny smrdí a jsou toxické, otěry pneumatik i zvířený prach taktéž, a navíc jsme nuceni trčet v zácpách a složitě hledat místo k zaparkování. Neshodneme se ale v tom, co s tím. Značná část obyvatel, možná i většina, se domnívá, že to tak prostě je a bude, nechceme-li se vrátit na stromy. Je skutečně nutné, aby si technologicky vyspělá a bohatá společnost s těmito problémy nedokázala poradit, a závisí potřebná změna jen na nových technologiích? Celý příspěvek

Pandemie proti klimatické změně?

Dovážení dětí do školy autem se výraznou měrou podílí jak na množství aut v ulicích, tak na znečištění ovzduší. Nabízí nám aktuální situace šanci ke změně? Foto PM

Brzy poté, co se nový typ koronaviru začal rychle šířit z Číny, která zpočátku epidemii tutlala, objevily se v médiích zprávy, že klesající emise CO2 by při vší současné bídě mohly být dobrou zprávou pro vývoj klimatické změny. Sedla jsem tedy k počítači a díky údajům z několika spolehlivých zdrojů1 jsem dospěla k závěru, že odborná veřejnost se ohledně emisí shoduje v několika bodech: Celý příspěvek

O seniorech jinak

Autorka článku – social distancing :), foto PM

Milí senioři!

Přiznám se, že jako seniorku, která patří do věkové kategorie 70+, mě často vyslovovaná obava o zdraví a životy dříve narozených z nejvyšších pater naší exekutivy tak trochu „zvedá ze židle“. Nic proti ohleduplnosti vůči dříve narozeným, pokud nezůstane jen u teorie a nemaskuje se tak racionálně podložený strach, abychom neobsadili většinu nemocničních lůžek, plicních ventilátorů a nezahltili zdravotnický systém až k jeho zhroucení. Jednostranně zdůrazňovaná nutnost společenské izolace a omezování pohybu však (nejen) u seniorů může prohloubit pocit úzkosti a bezmoci, což fyzickou ani psychickou odolnost, tak potřebnou v krizových situacích, rozhodně nerozvíjí. Celý příspěvek