Pěšky do školy – nebezpečí, nebo šance?

Pěšky do školy na ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8, foto H. Pěchoučková

Všechny školní děti se musí každý všední den dopravit z domova do školy a zase zpátky. Cesta do školy je pro rodiče často zdrojem obav o bezpečí a zdraví jejich dětí, jako optimální řešení se může na první pohled jevit je ke škole odvézt autem.

Je to ale opravdu to nejlepší? Neochuzujeme děti o důležitou životní zkušenost? Každé auto, které ke škole zamíří, má negativní dopad nejen jako součást dopravní zátěže, ale také na kvalitu ovzduší před školou i ve škole. Pojďte se s námi zamyslet nad tím, proč by bylo dobré, aby děti i jejich rodiče častěji vyrazili do školy pěšky. Alespoň kousek.

Ranní situace u ZŠ Školní, Praha 4, foto B. Klimešová

Jak je to nejbezpečnější

Počet dětí, které každodenně cestují autem, rok od roku stoupá. Zatímco dnešní třicátníci jezdívali do školy autem jen výjimečně, dnes jezdí do školy autem průměrně čtvrtina dětí. Před školami se ráno můžeme setkat s nejrůznějšími řidičskými nešvary, od parkování na přechodu přes couvání do protisměru až po projíždění stezkami pro pěší a cyklisty. Spěchající auta se přetlačují a děti z nich vyskakují přímo do vozovky. Obzvláště malé děti, které jsou nejzranitelnější, nejsou mezi couvajícími a parkujícími auty vidět. Ranní provoz před školou považuje za nebezpečný 44 % dětí.

Rodiče, kteří chtějí své děti spolehlivě naučit zásadám bezpečného pohybu po ulici, by s nimi měli pravidelně chodit pěšky. Díky vlastní opakované zkušenosti děti snadno pochopí, že u silnice je potřeba zastavit a rozhlédnout se, zjistí, že řidič přijíždějícího auta je nemusí vidět, že je potřeba dát pozor na auta, která couvají, nebo že není dobré přebíhat před tramvají či před autobusem. Přibližně okolo desátého roku jsou schopné vyhodnotit nebezpečí, dokáží odhadnout vzdálenost i rychlost blížícího se auta. Rodiče, kteří se svými dětmi běžně chodí pěšky, dobře poznají, kdy je možné je pustit na cestu samotné.

Pojďte s námi přetnout začarovaný kruh…, © Pražské matky

Chůze je zdravá pro tělo i ducha

Děti mají nedostatek pohybu, každé čtvrté dítě ve školním věku trpí nadváhou, každé sedmé dokonce obezitou. Každodenní pěší cesta do školy nabízí možnost pravidelného, přirozeného a zdravého pohybu. Chůze posiluje srdeční činnost, zlepšuje okysličování, podporuje pružnost a ohebnost, snižuje riziko vzniku cukrovky, zlepšuje spánek i náladu. Děti, které přijdou do školy pěšky, se lépe soustředí na vyučování.

Velmi rozšířený je mýtus, že dítě je v autě více chráněno před škodlivým smogem. Opak je pravdou. Podle britských výzkumů dýchá dítě na zadním sedadle auta dokonce 9–12krát horší vzduch, než kdyby šlo vedle po chodníku.

České děti jsou málo venku, chybí jim nestrukturovaný volný čas, který cesta do školy nebo zpět domů nabízí. Během ní mohou vznikat přátelství i první lásky, děti získávají společné zážitky, mají čas na objevování světa, získávají pozitivní vztah ke svému okolí. Cesta do školy je prvním krokem z rodinného prostředí do samostatného života. Pokud ji děti nebudou trávit jen jako pasivní cestující na zadním sedadle automobilu, ale přijmou ji jako svůj osobní úkol, naučí se odpovědnosti, samostatnosti, dodržování pravidel a získají fyzickou i psychickou odolnost.

Pěšky do školy na ZŠ nám. Svobody, Praha 6, foto H. Pěchoučková

Nebojme se proto s dětmi častěji chodit pěšky a ukázat jim, že to je normální, zdravé a zábavné.

Na podporu pravidelných pěších cest do školy vznikla kampaň Pěšky do školy, která se koná vždy v září v rámci Evropského týdne mobility a ke které organizace Pražské matky zve všechny školy. Kampaň pomáhá děti i rodiče informovat o výhodách pěší dopravy a nabízí jim pozitivní zážitek ze společné pěší cesty. Bližší informace o kampani naleznete na: www.prazskematky.cz/projekty/pesky-do-skoly.

Pro časopis Bedrník napsala Blanka Klimešová