Kampaň Chodci startuje!

Chodci si zaslouží lepší cesty, ale musejí si o ně říci!

Chce-li obyčejný smrtelník zlepšit něco (nejen) na pěších cestách, po kterých se pohybuje, často mu není ani jasné, na koho se obrátit: zda na zastupitele městské části, kde se problém nachází, nebo na odbor dopravy úřadu této městské části, na zastupitele města či na pražský magistrát, který je převážným majitelem sítě pražských komunikací. Usnadnit občanům složité byrokratické postupy při prosazování jejich oprávněných požadavků na zlepšení pěší infrastruktury byl proto hlavní důvod, proč jsme tento portál jako jednoduchý online nástroj pro oznamování podnětů veřejné správě uvedli do praxe. Zdá se, že občanům i městským částem, které tento způsob spolupráce s veřejností využívají, se to vyplácí. Ze zhruba 1 300 podnětů, které uživatelé portálu za 3 roky jeho existence ohlásili, se jich vyřešilo zhruba 20 %, tedy asi pětina. Vezmeme-li v úvahu, že v některých případech se jedná i o významné stavební úpravy, které se vinou zmíněných byrokratických průtahů i priorit města, jenž chodcům právě „nefandí“, často léta vlečou, to není úplně málo.

I přes tento úspěch však věříme, že portál má na víc a že si samotní chodci také víc zaslouží! Na portálu totiž dosud převládaly požadavky na běžnou údržbu, jako je např. odstranění výtluků, výmolů, louží nebo nepořádku. Jsou to dozajista důležité podněty, ale pokud by je občané posílali přímo Technické správě komunikací (TSK), která má údržbu na starosti (http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/hlaseni-poruch-a-zavad) a které jsou podněty městskými částmi ihned beztak přeposílány, příslušná místa na MČ a jejich úřadech i na pražském magistrátu by se mohla zabývat významnějšími podněty a spíše by si uvědomila, že chodci jsou významnou součástí městského dění i městské mobility a jako takoví si zasluhují nejen spravené, ale především propojené, atraktivní, příjemné a také bezpečné cesty. MČ i magistrát by se tak mohli od chodců dozvídat, jak by takové cesty měly konkrétně vypadat, kde chodcům schází pěší propojení i kde a jaké stojí chodcům v cestě překážky.

Upozorňovat město, jeho městské části i veřejnost na význam chůze a na možnosti, které jim portál poskytuje, má být právě obsahem kampaně, která nedávno odstartovala (http://www.prazskematky.cz/aktuality/kampan-chodci-sobe-startuje/). Nebojme se tedy městu jako majiteli sítě komunikací prostřednictvím jeho městských částí říct, co nám jako chodcům v ulicích, náměstích i parcích schází a co nám naopak překáží.

Nezapomeňme, že jako chodci obstaráváme zhruba čtvrtinu všech cest uvnitř města, (automobily jen o něco více než o třetinu a zbytek, zhruba 40 %, připadá na hromadnou dopravu), neprodukujeme žádné emise – ani skleníkové plyny škodící klimatu, ani emise škodící zdraví -, zabíráme nejméně prostoru, v místech, kde se pohybujeme, zajišťujeme společenskou kontrolu a tím i bezpečnost a s námi přicházejí do ulic také obchodní i kulturní aktivity. Město bez chodců je místo bez života.

Sledujte kampaň Chodci sobě na webu i facebooku a pomáhejte zlepšit pěší cesty!

Jarmila Johnová