Chodci sobě

Zdroj: archiv sdružení Pražské matky

Čerstvě zpracované statistky nehodovosti ukazují, že ani rok 2011 se nijak zásadně nevymkl z dlouhodobého trendu: aut na silnicích neustále přibývá, zatímco následků dopravních nehod, zejména smrtelných a těžkých, pomalu, ale jistě ubývá. Platí to o České republice jako celku, ale i o hlavním městě Praze, jehož přecpané komunikace „praskají ve švech“. To je samozřejmě velmi dobrá zpráva.

Podíváme-li se však na statistiky blíže, vidíme, že čísla týkající se obětí z řad chodců už tak  potěšující nejsou. Počet chodeckých obětí v celé České republice stagnuje  – od roku 2009 osciluje kolem čísla 150.

Zůstaňme u metropole, protože sledovat všechna větší města není v našich silách: loni zde v důsledku dopravních nehod zemřelo 39 osob, z toho 17 chodců (naštěstí již od r. 2010 nezemřel ve městě ani jediný dětský chodec). Sledujeme-li vývoj nehodovosti chodců v delším časovém úseku, zjistíme, že počet usmrcených pěšáků klesá mnohem váhavěji než počet všech obětí dopravních nehod. Nejvíce alarmující je však fakt, že za poslední nejméně tři roky neklesá počet chodců zabitých na přechodech, dokonce ani těch, kterým řidiči nedali na přechodu přednost.

Chodec je nejzranitelnějším článkem provozu

Převážná většina dopravních nehod, i v metropoli, je zaviněna řidiči – z 39 nehod se smrtelnými následky jich řidiči zavinili 31, přičemž mezi 39 oběťmi je 17 chodců. Chodec tedy v každém případě zůstává nejzranitelnějším článkem v dopravním provozu. Tento fakt je třeba respektovat a přizpůsobit mu své chování. Obzvláštní obezřetnosti je třeba na straně řidiče, který si musí být vědom toho, že řídí smrtelnou zbraň.

Co z toho vyplývá pro nás občany v roli řidičů i chodců a co by to mělo znamenat pro úřady a samosprávu města i městských částí?

Zranitelnosti chodce by měla odpovídat péče úřadů o pěšáky i výše investic

Úřady i samospráva by si z tohoto neoddiskutovatelného faktu měly vzít ponaučení, že kampaně ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu je třeba zejména cílit na řidiče jako hlavní viníky a pokračovat v zabezpečování přechodů takovým způsobem, aby se fatálním i těžkým či lehčím újmám v důsledku nehod předešlo. Investice hlavního města však směřují především do monstrstaveb pro auta v poměru 5 mld Kč (tunel Blanka) ku 18 mil Kč (BESIP) pro rok 2012. Že je možné chodce více chránit, ukazuje neustále klesající nehodovost chodců na západ od nás, kde se do úprav infrastruktury pro pěší investuje mnohem více.

Ke zlepšení pěších cest může přispět každý z nás

Pro všechny občany platí stejná zásada: v dopravím provozu je třeba dodržovat předpisy a být ohleduplný k ostatním. Nadto by se měl každý z nás snažit přispět ke zlepšení podmínek pro šetrný a zdravý způsob dopravy. Nový portál Chodci sobě poskytuje jednoduchý a snadno dostupný nástroj k využití vlastních zkušeností chodce v konkrétním místě, upozornění úřadů na nedostatky či podání věcných připomínek a podnětů.

Jarmila Johnová