Demokracie po česku – občan míní, úřad mění a skutek utek

Tak by se ve zkratce dala charakterizovat pondělní schůzka pracovní skupiny BESIP  při pražském magistrátu, která měla sestavit pořadí důležitosti návrhů na úpravy pražských komunikací ve prospěch nejzranitelnějších účastníků provozu. Dohoda o  tom, do kterých akcí bude město přednostně investovat, mohla být snadná, kdyby ovšem zůstalo „jen“ u demokratického principu hlasování. Každý z členů pracovní skupiny dostal totiž za domácí úkol každou z navrhovaných investicí obodovat. Zprůměrováním bodů u každé akce  se pak snadno stanovilo pořadí důležitosti. To však některým členům nestačilo. Zejména zástupci policie a krajský koordinátor BESIP pro Prahu zahájili diskuzi o tom, co je na návrzích špatně a jak je změnit. Možná to zní rozumně, ale problém je v tom, že některé návrhy jsou již všemi zúčastněnými stranami projednány – např. návrhy vycházející z programu Bezpečné cesty do školy, které naše sdružení (Pražské matky) koordinuje a organizuje, na jejichž základě byly  zrekonstruovány desítky problematických míst v okolí pražských škol ke spokojenosti všech. Nicméně  žáci zúčastnění na projektu BCŠ se na své základce rekonstrukce bohužel nedočkají. Chcete vědět proč?

Školáci, zástupci policie, magistrátu, městské části a projektant se v rámci BCŠ po celý rok dohadují na úpravách, které by vyhovovaly všem podmínkám a hlavně potřebám dětí a obecně chodcům či cyklistům vůbec. Takto projednaná studie s dohodnutými návrhy úprav je nakonec předána městu k dalšímu jednání o realizaci a dále je to už jako v  písničce Pes jitrničku sežral docela maličkou. Jitrnička – investice – je sice pro pražský rozpočet celkem malá, ale diskutuje se o ní dlouze pořád dokola. Nikoho to už pak nebaví, investice se prodražuje, čekací doba prodlužuje a moc se toho nespraví.

Perličky z diskuze při jednání pracovní skupiny BESIP dne 29. 9. 2014 – týká se dopravní studie s návrhy úprav v okolí ZŠ Kořenského v Praze 5 :

Nevidím jediný důvod, proč by se děti měly každodenně shromažďovat před školou! 

Proč by se měla zvedat plocha vozovky před školou? Vždyť je před školou zábradlí! Aby se zklidnila doprava? Kolik chcete, aby se tam jezdilo? Vždyť je tam jednosměrka!

Rozhodně jsem proti jakýmkoli stavebním úpravám!

No, já tomu nerozumím, auta v Praze jezdit budou, nemůžeme přece dávat přednost jednomu druhu dopravy. (chodcům, pozn. autorky)

Jarmila Johnová