Děti na silnicích v ohrožení

Foto Tomáš Cach

Cílem Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) ČR usilující dlouhodobě o snižování počtu nehod i osob, které v jejich důsledku utrpěly újmu, je pro rok 2014 nedopustit, aby na českých silnicích zemřelo více než 549 osob a těžce zraněno bylo více než 2 804 osob. Konec roku je však už za dveřmi a zástupci ministerstva dopravy pro bezpečnost silničního provozu (BESIP) vyslovují odhad hraničící s jistotou, že stanoveného cíle pro tento rok nebude dosaženo. Nejtragičtější je přitom dosavadní bilance počtu usmrcených dětí (http://www.ibesip.cz/cz/pro-media/aktuality/152-prubezne-vyhodnoceni-plneni-cilu-narodni-strategie-bezpecnosti-silnicniho-provozu-v-roce-2014).

Hlavní město Praha

Ve srovnání s jinými kraji nevypadá situace na území hlavního města na první pohled tak tragicky, nicméně vývoj bezpečnosti chodců a zejména dětí rozhodně příznivý není. Tak např. podle policejních statistik za období leden – srpen 2014 (http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx, http://www.prazskematky.cz) přišlo na území hl. m. Prahy při dopravních nehodách o život 14 osob, což je sice o 10 osob méně než v předchozím roce, 132 bylo zraněno těžce, což je o 27 méně, ale tím výčet pozitivních skutečností končí. Počet nehod se totiž ve stejném období oproti roku 2013 zvýšil ze 11 821 na 12 283 a zvýšil se mírně i počet lehce zraněných osob.

Chodci

V porovnáním s rokem 2013 vzrostl celkový počet nehod s chodci o 19 a počet lehce zraněných chodců o 42 osob. Z celkového počtu 12 283 nehod měli chodci účast jen na 395, což představuje necelých 30 % ze všech nehod, usmrceno však při nich bylo 7 chodců, což je přesně 50 %  ze všech usmrcených při dopravních nehodách, 54 chodců bylo zraněno těžce (více než 40 %) a 326 jich utrpělo lehká zranění (25 %). Zůstává tak smutným faktem, že chodci, tedy ti, kteří jsou pro městský provoz nejvýhodnějšími účastníky (zaberou nejméně místa, neprodukují žádné emise, s výjimkou vřeštících dětí produkují nejméně hluku, nespotřebují žádné neobnovitelné zdroje energie, provádějí svou přítomností na ulicích přirozenou společenskou kontrolu, nakupují atp.), jsou zároveň nejohroženějšími.

Děti – chodci

Celkově sice v Praze počet usmrcených chodců v porovnání s loňským rokem klesl o 5 osob a těžce zraněných o 19, avšak oproti stejnému období v roce 2013 je počet nehod s účastí chodců dětí o 7 nehod vyšší (x) a vyšší je i počet usmrcených (+1) a lehce zraněných (+11), počet těžce zraněných zůstává stejný. Děti měly účast na 58 nehodách s chodci (jedno dítě zemřelo (+1), 9 jich bylo zraněno těžce a 56 a lehce.

Zajímavá je skutečnost, že chodci v Praze zavinili pouze 185 nehod ze všech, zatímco řidiči jich pravidelně působí velkou většinu (11 821), děti nezavinily ani jednu nehodu a žádné usmrcení. Přitom, jak víme, podíl investic z celkového dopravního rozpočtu města do bezpečnosti chodců (méně než 1/100 z 1 %) se neustále snižují a osvěta se soustřeďuje spíše na chodce a nikoli na řidiče, kteří jsou převážnými viníky smrtelných nehod.

Pokud tedy město nezvýší investice do opatření – zejména stavebních úprav – zvyšujících bezpečnost chodců a nepřestane argumentovat tím, že všechny prostředky pohlcují velké dopravní stavby, povětšinou pro automobily, a pokud se nesoustředí zejména na osvětu řidičů ohrožujících chodce, chodci – a děti  zejména – zůstanou nejohroženějšími účastníky provozu. Možná do té míry, že z exteriéru města postupně vymizí a budeme je nadále vídat už jen zavřené v interiérech domova, škol a kroužků nebo s rodiči v autech či v nejlepším případě v prostředcích veřejné dopravy

Jarmila Johnová