Vyhledávejte podle:S odpovědí, Jiné, Praha 10

Seřadit od nejnovějších
Zákaz vstupu na cestu podél Botiče u zástavby podél ul. Harlacherova
S odpovědí

Zákaz vstupu na cestu podél Botiče u zástavby podél ul. Harlacherova
Nad Meandry, Praha 10

Kategorie: Jiné
Zasláno: 30. 05. 2017

Na jaře jsem objevil, že majitel pozemků (SVJ Harlacherova nechal na cestu podél Botiče nainstalovat značky se zákazy vstupu a vjezdu cyklistů. Je skutečně možné zakázat vstup na cestu, která zde existovala dávno před výstavbou přilehlého bytového areálu a kde jsou dokonce i zbytky značení původní naučné stezky ? Nyní je na východním konci řešení ještě vylepšeno o 'proplétací' dřevěnou zábranu proti cyklistům, dalším krokem asi bude trvalé oplocení.

Rozbitá ruční pumpa v Dykově ulici, na rozhraní domů 19 a 21, Praha 10
S odpovědí

Rozbitá ruční pumpa v Dykově ulici, na rozhraní domů 19 a 21, Praha 10
Dykova, Praha 10

Kategorie: Jiné
Zasláno: 18. 04. 2021

Prosím o zvážení možnosti opravy a zprovoznění této pumpy, je bohužel v nesmírně špatném stavu, jak je vidět na fotografiích. Kolem pumpy zajímavě vybočuje původní plot činžovního domu, na pumpu je takto soustředěna pozornost a o to žalostněji bohužel celé zátiší s pumpou působí. Pro srovnání též přikládám foto opravené pumpy na Malé Straně (pozn. Chodci sobě: to je ta zelená, nerozbitá, na jedné z fotografií, bohužel se nám nedaří ji umístit na konec, stále skáče jinam mezi ostatní fotky:)).

Nadměrná vzdálenost autobusové a tramvajové zastávky Slavia
S odpovědí

Nadměrná vzdálenost autobusové a tramvajové zastávky Slavia
U Slavie, Praha 10

Kategorie: Jiné
Zasláno: 28. 01. 2015

Jak tramvajové, tak autobusové zastávky Slavia jsou velmi frekventované, současná prostorová úprava však chodce odrazuje od toho, aby je využili k přestupu na druhý typ dopravy (tedy ze severojižního na východozápadní směr a vice versa). Důvody, proč jsou v současné době zastávky od sebe tak vzdálené (na zdolání 2 přechodů se semafory a 300metrové vzdálenosti chodec potřebuje 4 minuty), nejsou alespoň z mého pohledu zřetelné. Ve všech 4 polohách přisunutých blíže ke křižovatce ulic Vršovická/U Slavie je totiž dostatek místa pro zbudování zastávek. Kromě toho by se tímto přesunem dostaly autobusové zastávky Slavia blíže rezidenční oblasti, takže by lépe sloužily i nepřestupujícím. Třetí výhodou posunuté lokace zastávek by byla citelná redukce nebezpečného přecházení vozovky na 3 místech označených v mapce červenými kolečky.

Chybějící stromy v ulici V Olšinách
S odpovědí

Chybějící stromy v ulici V Olšinách
V olšinách, Praha 10

Kategorie: Jiné
Zasláno: 26. 06. 2013

Velice rušná ulice s tramvajovým pásem a častými kolonami vozidel. Mezi sloupy trolejového vedení je na relativně širokých chodnících po obou stranách této ulice dostatek místa pro výsadbu stromů, které by toto nepříjemné místo alespoň částečně odhlučnily a snížily množsví poletujícího prachu. Cyklistický pruh je zde již veden po silinici a auta rovněž mají kde parkovat. Vysázení stromů tedy nic nebrání.

Odporný zápach z továrny MITAS v Zahradním Městě
S odpovědí

Odporný zápach z továrny MITAS v Zahradním Městě
Švehlova, Praha 10

Kategorie: Jiné
Zasláno: 21. 03. 2016

Z továrny na pneumatiky MITAS v Zahradním Městě se každou chvíli line odporný zápach vznikající při chemických reakcích během výrobního procesu. V minulém týdnu (14.-20. 3. 2016) se tak dělo snad každý pracovní den, o víkendu jsem tu nebyla, takže to konkrétně nevím, nicméně ani víkendy nebývají výjimkou. Zápach je velice obtěžující a ovzduší evidentně silně znečištěné, k čemuž určitě přispívá i hustý provoz na komunikaci Švehlova a na Jižní spojce. Každý, kdo žije v Zahradním Městě, ví, o čem mluvím. Kdysi tu prý vznikla i nějaká petice, o jejímž osudu bohužel nemám informace. Z České inspekce životního prostředí, kam jsem (mimo jiné) už jednou svůj podnět směřovala, jsem obdržela odpověď, že výrobní zařízení proběhlo složitou rekonstrukcí a zápach byl eliminován, stejně tak jako emise. To je samozřejmě dobře, nicméně problém evidentně stále přetrvává, továrna smrdí a špatně se tu dýchá. Hned naproti továrně stojí ZŠ Švehlova s hřištěm využívaným pro hodiny tělesné výchovy!, v blízkosti MŠ Podléšková, o obytných domech a nákupních zónách ani nemluvě. Vím, že tomu tak dříve nebývalo, ale situace se změnila, továrna se nalézá v husté – a stále ještě houstnoucí – zástavbě, a v zájmu zdraví obyvatel (nejen) této lokality je třeba problém dále řešit. Chtěla bych znovu požádat o konkrétní informace o tom, co občané Zahradního Města dýchají, jaké jsou výsledky pravidelných emisních měření – a kde jsou dostupné –, jak se nadále řeší otázka pachového zatížení ovzduší v okolí továrny Mitas a co bude MČ a další instituce, které by se tímto problémem měly zabývat, v tomto směru nadále podnikat. Děkuji Šuchmanová

Umístění zpomalovacího retardéru v ulici Tolstého
S odpovědí

Umístění zpomalovacího retardéru v ulici Tolstého
Tolstého, Praha 10

Kategorie: Jiné
Zasláno: 06. 05. 2018

Navrhuji zřízení zpomalovacího prahu (reatrdéru) v kopci jednosměrné ulice Tolstého a to v místě před dětským hřištěm (tedy nad křižovatkou s ulicí Arménská), a to z těchto důvodů: - ulice Tolstého je v tomto místě jednosměrná a je vedena z kopce, mnoho řidičů tak má pocit, že zde může využít svahu a jezdí zde velmi rychle, včetně dlouhých autobusů, kteří se zde často řítí na nebo za hranou povolené rychlosti), lze pak velmi pochybovat a možnostech zastavení takového vozidla v rozumné vzdálenosti. Jediným 'zpomalujícím' prvkem je tak přechod v dolní části náměstí, který však neřeší zmíněnou lokalitu. - v místě pod navrhovanou lokalitou umístění tohoto retardéru se nachází dětské hřiště a již nekolikrát jsem byl svědkem, kdy malé dítě neopatrně vjelo/vyběhlo na silnici. Vzhledem k mnoha zaparkovaným automobilům v oblasti není takové dítě vidět a řidič jedoucí zeshora nemá pak šanci zareagovat. - celá oblast je poměrně hustě obydlena a existuje tu tak nemalý pohyb chodců po silnici (i vzhledem k minimu přechodů). - často zde jezdí auat i pomalu, neboť řidiči hledají parkování a zeshora jedoucí jiná vozidla pak svou nepřiměřenou rychlostí generují kolizní situace. Umístění retardéru by nemělo v této lokalitě zásadně ovlivnit plynulost dopravy neboť se jedná spíše o spojovací komunikaci mezi 2 hlavními ulicemi. Myslím, že není vhodné čekat, kdy v tomto místě dojde ke tragedii, vzhledem k dětskému hřišti.

Keře přerůstající do chodníku v Nučické
S odpovědí

Keře přerůstající do chodníku v Nučické
Nučická, Praha 10

Kategorie: Jiné
Zasláno: 13. 05. 2015

Keře přerůstající do chodníku v Nučické znemožňují chodcům chodník používat. Keřům je nutné se vyhýbat, někteří chodci raději chodí po protějším (jenže ten je zase zpola zabrán parkujícími auty, takže se tam např. s kočárkem dá projet jen s obtížemi).

Přetékající koše u strašnického parku
S odpovědí

Přetékající koše u strašnického parku
V olšinách, Praha 10

Kategorie: Jiné
Zasláno: 05. 08. 2012

Na začátku strašnického parku před někdejším Bečvářovým statkem (nyní Oriflame) se podařilo po dlouhém dopisování si s úředníky MČ Praha 10 vybojovat koš na odpadky. Úředníkům se nedaří vysvětlit, že ani tento koš kapacitně nestačí, a že je tudíž třeba ho buď častěji vyvážet, a nebo přidat další, případně ho nahradit větším košem. Naprosto nechápou taky skutečnost, že lidé na tomhle místě kouří a rádi by nedopalky někam házeli - nejspíš ne do koše, kde je hodně papíru. Tohle je nad jejich chápání a opakované pokusy a žádosti o koš opatřený nádobou na nedopalky přišly vniveč. Snad se to povede vám.

Chybějící příčné prahy po rekonstrukci ulice Ruská
S odpovědí

Chybějící příčné prahy po rekonstrukci ulice Ruská
Ruská, Praha 10

Kategorie: Jiné
Zasláno: 17. 06. 2013

Před nedávnou rekonstrukci ulice Ruská, alespoň v úseku, kterým denně chodím a mám možnost vidět, tj. mezi křižovatkami Ruská / Moskevská - Ruská / Žitomírská byly ze silnice odstraněny příčné prahy a po rekonstrukci vozovky tam už nebyly vráceny. Odebrání příčných prahů provokuje spoustu řidičů k projídění tohoto úseku vysokou rychlostí, přitom se jedná se o vysoce obydlenou oblast, kde z okolních domů chodí do zeleného pásu podél silnice (a na chodník vedle něj který je koncipován i pro odech osazením laveček) maminky s dětmi a kočárky, pejskaři, důchodci... Idelním řešením by bylo vrátit příčné prahy a omezit rychlost v tomto úseku tak na 30 km/h, ideálně až po křižovatku Ruská / Benešovská

Zeleň v Hradešínské ulici
S odpovědí

Zeleň v Hradešínské ulici
Hradešínská, Praha 10

Kategorie: Jiné
Zasláno: 30. 09. 2013

Malý parčík v Hradešínské je v dezolátním stavu. Dříve se tam dalo aspoň posedět. Z laviček nejprve zmizla prkna, pak zmizly i podstavce a zbyla skládka odpadků.

Zpustlý plácek mezi ulicemi Podléšková a Karafiátová
S odpovědí

Zpustlý plácek mezi ulicemi Podléšková a Karafiátová
Podléšková, Praha 10

Kategorie: Jiné
Zasláno: 23. 03. 2016

Na místě bývalého dětského minihřišťátka s pískovištěm a lavičkami (pokud si to ještě dobře pamatuji) zbyl po letech jen pustý asfaltový plácek, který hyzdí jinak celkem příjemný parčík mezi Podléškovou a Karafiátovou. Možná by nebylo moc náročné asfalt odstranit a místo něčím doosázet (funguje ještě např. projekt Strom za každé narozené dítě?) nebo sem vrátit pár laviček, přidat třeba šachový stolek apod... Ev. nějaké herní prvky pro děti nebo cvičební prvky pro seniory, cokoli, co by plácek zlepšilo v zájmu (nejen) místních obyvatel. Asi nejde o místo s největší prioritou, ale myslím, že by to opravdu nemusela být náročná úprava. Kromě toho věřím, že kdyby měla MČ zájem, určitě by se našlo i pár dobrovolníků z okolí, kteří by přiložili ruce k dílu.

Úzká ulice Průběžná Praha 10
S odpovědí

Úzká ulice Průběžná Praha 10
Průběžná, Praha 10

Kategorie: Jiné
Zasláno: 24. 10. 2017

Dobrý den, již dlouhý čas, od doby co proběhla rekonstrukce hlavní silnice, potažmo tramvajového pásu v ulici Průběžná se nemohu zbavit pocitu, že projekt je chybně řešený. Jednoproudová silnice sice stačí pro projetí auta a jen tak tak autobusu, ale v okamžiku, kdy potřebuje projet sanitka nebo hasiči z nedaleké stanice, je neštěstí hotovo. Dříve, když byla dopravní špička, mohli kolonu objet po kolejích, ale nyní díky řešení kolejiště prostě nemají šanci. Dochází tak k obrovské časové ztrátě, kdy se záchranné složky musí někam dostat. V okamžiku průjezdu okamžitě dojde k zácpě a zběsilému houkání a troubení, kdy auta opravdu nemají šanci nikam uhnout. Je-li na trase autobus, vůz nemá šanci je nijak objet. Dokonce ani auta nemohou uhnout na část chodníku, a tak se průjezd stává opravdovým hororem a honbou o čas. Přitom by stačilo zabetonovat kolejiště, aby po něm v případě naléhavé potřeby mohly sanitky nebo hasiči projet. Průběžná je dost dlouhá a napojí-li se do ulice u Nádraží Strašnice, jedou krokem až do Olšin, což je v případě naléhavé pomoci opravdu hrozné. Děkuji Vám za odpověď.

Zanedbaný park u Úvalské
S odpovědí

Zanedbaný park u Úvalské
Úvalská, Praha 10

Kategorie: Jiné
Zasláno: 12. 01. 2015

V místě je malý cvičák pro psy. Před cvičákem jsou často vysazovány květiny apod. Oproti tomu parčík, kterým prochází mnoho lidí, zůstává několik let bez údržby.

Nebezpečně umístěný poutač
S odpovědí

Nebezpečně umístěný poutač
Korunní, Praha 10

Kategorie: Jiné
Zasláno: 30. 03. 2016

Několikrát denně přecházím přechod na ul. Korunní, kde se nachází tento reklamní poutač (viz foto), stínící výhledu chodců a přijíždějících řidičů. Tím, že bližší pruh (vzhledem k místu, odkud je snímek vyfocen) není rovný, ale vychyluje se směrem k chodníku, aby obkroužil ostrůvek u tramvajové zastávky, je výhled cedulí ještě mnohem více „zastíněn“. Další důvod k odstranění poutače bych viděl v tom, že takovýto objekt, výrazně zužující chodník, je nepatřičný v oblasti, která je převážně rezidenční a kde chodníky mají sloužit k pohodlnému pohybu chodců, pejskařů, maminek s kočárky a podobně. Chodník je sice možná nadstandardně široký, to by ale mělo vést k nadstandardnímu pohodlí obyvatel města, ne k zaplevelení místa reklamou. Navíc toto místo bývá nárazově velmi frekventované (zejm. ráno, když přijede najednou několik tramvají) a širší chodník by nevyužitý rozhodně nebyl. Třetí důvod vidím v rušivém vlivu reklamy, která bývá křiklavá a nehodí se do historické části města, a která je informačně naprosto postradatelná (rozhodně se nejedná o vývěsku kulturního dění v Praze 2). Především ale - kromě zmíněného zaclánění - ruší svou barevností řidiče a chodce ve vzájemném registrování se. Ráno a večer je v šeru těžké pro chodce sledovat všechna ta auta, cyklisty, občas tramvaj, a naopak pro řidiče sledovat pohyb chodců, signály policistů, převádějících děti do škol a ze škol. A do toho všeho pestrobarevná reklama, která vše okolo přebíjí. Doufám, že zodpovědné osoby vezmou tuto mou připomínku vážně a zabrání nehodám, ke kterým může podobně nešikovně (resp. naprosto nelogicky) umístěná reklama vést. Děkuji předem za vstřícné vyřízení. JŠ

Radnice MČ Praha 10 neřeší nerespektování zákazu vjezdu a zastavení
S odpovědí

Radnice MČ Praha 10 neřeší nerespektování zákazu vjezdu a zastavení
Moskevská, Praha 10

Kategorie: Jiné
Zasláno: 11. 05. 2016

Jedná se o úsek na Praze 10, přesně kolem tram zastávky Vršovické náměstí, od křižovatky Moskevská/Žitomírská a z druhé strany Moskevská/Na Kovárně. Auta zde jezdí v zákazu vjezdu, parkují zde po celých 24 hodin – přestože je zde zákaz vjezdu a zastavení max na 15 minut, zásobovací auta vč. nákladních najíždí a jezdí také po chodnících již od ranních hodin cca od 5 hod. atd. Tato ulice byla před rokem zrekonstruována komplet(nové chodníky, silnice, osvětlení, kanalizace) a přestože rekonstrukce stála hodně velký balík peněz, radnice nemá zájem tuto věc řešit. Je pravda, že se zde občas objeví policie a kontroluje, ale těch pár desítek minut měsíčně nic neřeší. Již jsem mnohokrát dával připomínky na FB profil Prahy 10, ale žádná odezva.