Antonín Moravec

Registrovaný: 22. duben 2016

10 celkem zaslaných 0 nově zaslaných 4 s odpovědí 6 vyřešených 0 bez odpovědi Seřadit podle počtu hlasů

Chybějící chodník od Tesca v Přetlucké k metru Skalka
S odpovědí

Chybějící chodník od Tesca v Přetlucké k metru Skalka
Přetlucká, Praha 10

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 29. 09. 2016

Od Přetlucké ulice (resp. od obchodu Tesco) směrem k metru Skalka chybí chodník. Dříve nebyl potřeba, ale po postavení obchodu zde logicky chybí. Lidé si tak vyšlapali dvě nové cesty. Jedna zde vznikla nedávnou opravou plynovodu. Provedení této cesty je tak jen formou vyšlapaného trávníku. Druhá cesta je částečně zpevněna zatravňovacími dlaždicemi, ale dále jde opět jen o vyšlapaný trávník. V dešti či zimě pak jde spíše o bahniště. Domnívám se, že by bylo důstojné zde nechat zbudovat adekvátně široký a hlavně zpevněný chodník, k čemuž bych rád tímto dal podnět. Děkuji Antonín Moravec

Opět zničený kontejner na textil u ulice Vyžlovská
Vyřešený

Opět zničený kontejner na textil u ulice Vyžlovská
Vyžlovská, Praha 10

Kategorie: Jiné
Zasláno: 29. 09. 2016

Bohužel znovu se objevují problémy s kontejnerem na textil u ulice Vyžlovská. Včera jsme šli do kontejneru dát věci. Zjistili jsme ale, že je opět vypáčený a věci byly rozházeny po okolí. Textil, boty, knížku i hračky jsme tedy dali dovnitř, ale to nic neřeší (fotografie jsou již po úklidu). Provedená oprava zámku je znovu zcela nedostatečná a tak případným vandalům nahrává v jeho neustálém ničení a dělání nepořádku. Navíc již v minulosti bylo přislíbeno nějaké jiné řešení spočívající v přemístění tohoto kontejneru na vhodnější místo (viz odpověď můj předchozí podnět v této věci), ale za tři měsíce se bohužel nic nezměnilo!!! Prosím o urychlené řešení. Děkuji Antonín Moravec

Oprava kruhového objezdu v Přetlucké ulici u Tesca
S odpovědí

Oprava kruhového objezdu v Přetlucké ulici u Tesca
Přetlucká, Praha 10

Kategorie: Jiné
Zasláno: 29. 09. 2016

Kruhový objezd v Přetlucké ulici u Tesca je znovu velmi poničený. Důvod je jasný - VELMI nekvalitně odvedená práce!!! Z fotografií jsou jasně vidět prázdné velké mezery mezi kostkami i obrubníky. Díky tomu neustále dochází k vytrhávání kostek a vzniku děr. Důvod vyvalení obrubníku mi není znám, ale opět jsou zde obrovské mezery mezi jednotlivými bloky. Tento stav se bohužel opakuje (o čemž svědčí i zalití mezer asfaltem). Prosím o provedení kvalitní opravy a zejména důslednou kontrolu provedených prací! Děkuji Antonín Moravec

Obrubník na přechodu v ulici Na Padesátém
Vyřešený

Obrubník na přechodu v ulici Na Padesátém
Na padesátém, Praha 10

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 29. 09. 2016

Po havárii auta zůstal na křižovatce ulic Na Padesátém a V Rybníčkách poničený obrubník. Ten dosud nebyl opraven. Jeho část se navíc nyní nachází přímo na přechodu pro chodce, kde překáží a hrozí úrazem. Prosím o opravu. Děkuji Antonín Moravec

Chybějící vyznačení přechodů ve Vyžlovské ulici
S odpovědí

Chybějící vyznačení přechodů ve Vyžlovské ulici
Vyžlovská, Praha 10

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 27. 09. 2016

Prosím o vyznačení 3 přechodů zebrou v ulici Vyžlovská ve spojnici s ulicí Jevanská. 1x směrem k podjezdu pod obchod JYSK, 2x v rámci ulice Vyžlovská a 1x v rámci ulice Jevanská. Tyto přechody jsou denně využívány chodci pro přechod od metra směrem do sídliště Skalka. Bohužel dnes mne u podjezdu málem přejel nákladní vůz (toto se zde navíc nestalo poprvé) jedoucí plnou rychlostí a řidič jen zareagoval slovy - není tu přechod tak co... ;-( Snad by jasné vyznačení zebrou pomohlo těmto stavům předejít. Děkuji Antonín Moravec

Zničené zábradlí hrozící úrazem
Vyřešený

Zničené zábradlí hrozící úrazem
Vyžlovská, Praha 10

Kategorie: Jiné
Zasláno: 30. 06. 2016

Již mnoho let dochází k ničení zábradlí v ulici Vyžlovská a jeho postupné demontáži. Bohužel aktuální stav je takový, že část zábradlí zasahuje do chodníku a hrozí úrazem. Údržba neprobíhá. Díky absenci zábradlí pak dochází k občasnému průjezdu vozidel po chodníku (nedávno musel díky jednomu takovému řidiči zasahovat i HZS, jelikož si řidič o vysoký obrubník utrhl zátku olejové nádrže). Prosím o vyřešení tohoto stavu a instalaci zábradlí k hraně se školkou v Goyově ulici. Bude tak odstraněn nebezpečný prvek, zabráněno průjezdu a přitom bude možné v této části parkovat jako nyní. Děkuji Antonín Moravec

Žádost o opravu chodníků kolem ulice Přetlucké(od Tesca ke Kralovické)
Vyřešený

Žádost o opravu chodníků kolem ulice Přetlucké(od Tesca ke Kralovické)
Přetlucká, Praha 10

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 24. 06. 2016

Bohužel už mnoho let je stav chodníků přilehlých k ulici Přetlucká žalostný. Jde o část od Tesca až cca ke Kralovické včetně navazujících cestiček. Na fotografiích je názorně vidět velké množství nerovností (často daných různými opravami zjevně bez řádné kontroly prací - povrch se propadá, má hrubé hrany atd.). Dle dotazu na MÚ Praha 10 o tom prý nejsou informace... Úsměvná je pak nedávná instalace bezbariérových nájezdů, když např. v prostoru autobusové zastávky by se třeba slepec snadno zranil na různých nerovnostech. Nyní je v této části prováděna oprava plynovodu. Rád bych tímto dal podnět = požádal o zjednání nápravy a vyspravení podkladu a položení nového asfaltu. U dílčích oprav bych pak rád požádal o provádění řádné kontroly prací pracovníky MÚ Praha 10 či TSK(prostě od zodpovědných osob). Děkuji Antonín Moravec

Poničený povrch chodníku u dětského hřiště
Vyřešený

Poničený povrch chodníku u dětského hřiště
Křenická, Praha 10

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 17. 05. 2016

V prostoru nad dětským hřištěm (ale i různě kolem) je značně poničený asfaltový povrch. Znepříjemňuje to chůzi starším lidem, zhoršuje možnost příjezdu s kočárkem a dětem vadí třeba při trénování jízdy na kole. Takovýto stav je špatný a nedůstojný! Nově vydlážděné chodníky ze zámkové dlažby jsou ničeny pojížděním vozidly údržby zeleně (navíc zřejmě nebyl podklad zámkové dlažby na toto adekvátně připraven - tzn. uhutněn a vysypán různou frakcí štěrku). Prosím o pokud možno rychlou opravu, jelikož v tomto stavu jsou chodníky již mnoho let. Děkuji Antonín Moravec

Přetrvávající problémy s kontejnerem na textil
Vyřešený

Přetrvávající problémy s kontejnerem na textil
Vyžlovská, Praha 10

Kategorie: Jiné
Zasláno: 07. 05. 2016

Jako vlastníci přilehlého bytového domu máme stále problémy s kontejnerem na textil, který bývá: - častým místem útoku vandalů, - vykrádán bezdomovci pro jeho obsah nebo - je středobodem pro neustále vznikající skládku nepořádku. Vzhledem k tomu, že tento problém naši vlastníci hlásí již po několikáté, navrhuji jeho přemístění na vhodnější místo, kde by byl více pod dohledem. Stávající umístění kontejneru na trávníku je též nevhodné. Také bych se přimlouval za konstrukčně vhodnější řešení zabezpečení, které by bránilo neustálému vykrádání, i když chápu, že hrubé síle toho mnoho neodolá... Děkuji Antonín Moravec

NEDOSTATEČNÉ SEKÁNÍ TRÁVNÍKŮ
S odpovědí

NEDOSTATEČNÉ SEKÁNÍ TRÁVNÍKŮ
Vyžlovská, Praha 10

Kategorie: Jiné
Zasláno: 22. 04. 2016

Sekání trávníků v oblasti Skalka je naprosto nedostatečné. Tráva je již značně přerostlá! Zatímco kolem našeho domu se tráva seká třeba i 5x za sezónu, trávníky ve správě města se sekají obvykle jen 2x ročně, což je velmi málo. Máme tak znesnadněn přístup k našim sušákům a trávu musíme sekat na vlastní náklady. Dalším problémem nesekání travin jsou zbytečné zdravotní problémy způsobené alergiemi. Prosím o nápravu a navýšení sekání dle skutečné potřeby.