Josef M.

Registrovaný: 03. květen 2014

10 celkem zaslaných 0 nově zaslaných 10 zaslaných s odpovědí 0 vyřešených 0 bez odpovědi Seřadit podle počtu hlasů

Zpevnění stezky Milana Kadlece-Doksanská
Zaslaný

Zpevnění stezky Milana Kadlece-Doksanská
Milana Kadlece, Praha - Dolní Chabry

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 24. 04. 2018

Během výstavby v ulici Milana Kadlece nebyla propojena silnice do ulice Doksanské. Myslím si, že není důvod k dodatečnému propojení silnic, naopak by se v těchto místech mohla udělat úzká dlážděná cesta, která by navazovala na část silnice, kde by se vyjmul obrubník, tak aby zde mohly jezdit např. i maminky s kočárky.

Chodník ve Spořické od Klášterecké směrem k autobusové zastávce
Zaslaný

Chodník ve Spořické od Klášterecké směrem k autobusové zastávce
Spořická, Praha - Dolní Chabry

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 24. 04. 2018

Alej končí na severním okraji přímo v silnici. Tuto alej lze propojit se zástavbou 30 m dlouhým chodníkem. Pokud by se zde dělal chodník, tak by ho bylo vhodné protáhnout až k autobusové zastávce. Délka cca 190 m.

Přechod přes ulici K Ďáblicům
Zaslaný

Přechod přes ulici K Ďáblicům
K Ďáblicům, Praha - Dolní Chabry

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 24. 04. 2018

Vznikem supermarketu vzrostla nutnost vybudovat v těchto místech dvojici přechodů pro chodce.

Chodník v ulici K Ďáblicům
Zaslaný

Chodník v ulici K Ďáblicům
K Ďáblicům, Praha - Dolní Chabry

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 24. 04. 2018

V těchto místech mají chodci složité překročit frekventovanou ulici K Ďáblicům a musí složitě obcházet celý blok. Uvažovaný chodník o délce cca 40 m by výborně navazoval na sousední nový chodník podél stejné ulice.

Snížení obrubníků v ulici Krbická
Zaslaný

Snížení obrubníků v ulici Krbická
Krbická, Praha - Dolní Chabry

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 24. 04. 2018

Při průjezdu auta je obtížné uhýbat s kočárky či vozíky. Odstraněním nesmyslných obrubníků na obou stranách by se zlepšil vzájemný pohyb chodců a automobilů.

Úprava polní cesty v Dolních Chabrech
Zaslaný

Úprava polní cesty v Dolních Chabrech
V kratinách, Praha - Dolní Chabry

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 24. 04. 2018

Oblíbená polní cesta (místními nazývaná beranovka) by zasloužila zpevnit mlatovou cestou s příčnými odvodňovacími žlaby, přidat nájezd z ulice V Kratinách pro kočárky a vozíky, doplnit o vyjímatelné sloupky na obou koncích cesty pro možnost příležitostného vjezdu. Nyní zde je z poloviny kamenitá cesta a v druhé polovině rozpadající se panely. Nájezd pro kočárky z ulice V Kratinách je obtížný.

Chybějící přechod na Spořické
Zaslaný

Chybějící přechod na Spořické
Spořická, Praha - Dolní Chabry

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 24. 04. 2018

Na obou stranách Spořické ústí pěší zkratky a bylo by vhodné v těchto místech doplnit přechod pro chodce.

Chodník v ulici K Ládví
Zaslaný

Chodník v ulici K Ládví
K Ládví, Praha 8

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 23. 04. 2018

Frekventovaná ulice K Ládví u průmyslového areálu není vhodná pro pěší. Západní část u Pražské energetiky je jediný úsek, který je široký a oddělený od silnice, tak aby zde nemohla parkovat auta. Poblíž autobusové zastávky (kde je přístupová cesta k háji) je plocha, která je určená spíš pro parkování aut, v další části je uzounký dlážděný chodníček a v označeném místě je nutné vstupovat přímo do komunikace. Myslím si, že by tato ulice v blízkosti Čimického háje zasloužila přívětivější přístup k chodcům - šiřší chodník po celé trase doplněný o zábradlí či jiný prvek oddělující vozovku a chodník.

Chybějící přechod pro chodce - Legerova x Rumunská
Zaslaný

Chybějící přechod pro chodce - Legerova x Rumunská
Rumunská, Praha 2

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 22. 10. 2015

Na rohu Legerovy a Rumunské chybí po zprovoznění výtahu z metra přechod přes Rumunskou. Chodci si tu cestu často raději zkracují nebezpečným přebíháním. Vjezd do křižovatky je v obou směrech zahrazen semafory, tudíž by třetí přechod byl možný.

Stezka pro vozíčkáře s překážkou - ul. K Sopce
Zaslaný

Stezka pro vozíčkáře s překážkou - ul. K Sopce
K sopce, Praha 13

Kategorie: Bariérovost
Zasláno: 04. 05. 2014

Místo, kde se stezka napojuje na chodník, není zpevněno a krajnice chodníku tvoří vyvýšenou bariéru. Bylo by rozumné to tam upravit, aby někteří vozíčkáři nebyli nepříjemně překvapení.