Stezka pro vozíčkáře s překážkou - ul. K Sopce

Místo, kde se stezka napojuje na chodník, není zpevněno a krajnice chodníku tvoří vyvýšenou bariéru. Bylo by rozumné to tam upravit, aby někteří vozíčkáři nebyli nepříjemně překvapení.

Zaslal: Josef M., 04.05.2014 v 21:43

Praha 13-

K sopce, Praha 13

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 05.05.2014 21:23

Podnět byl předán na Odbor rozvoje a financování dopravy MHMP, viz níže.

Vážená paní vedoucí,

z portálu Chodci sobě jsme obdrželi níže uvedený podnět na úpravu vyšlapané cesty pro pěší, částečně vysypané štěrkem. Jde o pozemek parc. č. 1275/2, k. ú. Jinonice. Způsob využití pozemku - ostatní komunikace, druh pozemku - ostatní plocha, vlastník pozemku - hlavní město Praha. Vzhledem k projednanému postupu při vyřizování podnětů si Vás dovoluji požádat o zaslání odpovědi na e-mailovou adresu portálu Chodci sobě a nám kopii.
Děkuji a jsem s pozdravem


Miroslav Jíra
odbor dopravy Úřadu MČ Praha 13Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 15.05.2014 00:04

Dobrý den,
z pověření ing. Moniky Mandové, ředitelky odboru rozvoje a financování dopravy MHMP, Vám zasílám odpověď na podnět č. 1120

Prioritou hl. m. Prahy v oblasti bezbariérových úprav je zejména zpřístupňování MHD a úpravy tras, které jsou nezbytné k zajištění mobility osob se sníženou pohyblivostí, přičemž požadavků je více, než je v současné době možné z rozpočtu hl. m. Prahy bez prodlení uspokojit.
S dotčenými orgány projednáme možnost úpravy a případné finanční zajištění, ovšem upozorňujeme, že požadavek se dotýká rekreační trasy (čemuž odpovídá i mlatový povrch cesty), jejichž bezbariérovost je, dle našeho názoru, méně nezbytná než v případě výše uvedených tras.

S pozdravem


Mgr. Jaroslav Mach
vedoucí oddělení bezmotorové dopravy
Magistrát hl. m. Prahy
odbor rozvoje a financování dopravyPovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)K sopce, Praha 13

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.