Podněty nahlášené v Praha 6

Podněty jsou v této sekci zobrazovány na základě jejich lokalizace v městských částech.

  • Praha 6

  • Nově zaslané
  • Zaslané
  • Vyřešené
  • Bez odpovědiNesmyslně umístěný přechod u zastávky Ořechovka
Vyřešený

Nesmyslně umístěný přechod u zastávky Ořechovka
Střešovická, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 12. 03. 2012

Přechod u zastávky tramvaje Ořechovka je umístěn tak, že jej lidé prakticky nemohou využívat. Ve chvíli, kdy vystoupí z tramvaje, se na přechod nemohou dostat, protože by museli jít po kolejích, kudy za chvíli pojede tramvaj, která je přivezla.

Nedostačující zpomalovací práh
Vyřešený

Nedostačující zpomalovací práh
Ve Střešovičkách, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 12. 03. 2012

Zpomalovací práh je příliš krátký, respektive mnoho řidičů ho začalo z části objíždět mimo vozovku přes přilehlý mírný svah. Tímto řidiči často nedodržují stanovenou rychlost 30 km/h, poškozují svah a okraj vozovky a navíc si tím zapřičiňují méně příznivé rozhledové poměry při příjezdu k přechodu, který často využívají děti k cestě z/do ZŠ Norbertov.

Tramvajový  ostrůvek - zastávka Hadovka ( ve směru Vítězné nám.)
Zaslaný

Tramvajový ostrůvek - zastávka Hadovka ( ve směru Vítězné nám.)
Evropská, Praha 6

Kategorie: Jiné
Zasláno: 15. 02. 2012

Stávající tramvajový nástupní ostrůvek na páteřní, frekventované komunikaci ul.Evropská v Praze 6 - Dejvicích je v současné době v nástupním prostoru bez jakékoliv bezpečnostní a povětrnostní ochrany čekajících lidí, před projíždějícími vozidly (osobní, nákladní,autobusy), rachlostí mnohdy vyšší než je 50km/hod.Ochranné zábradlí, osazené v horní části ostrůvku je umístěno nevhodně a nelze ho prakticky využívat.V daném případě někteří lidé, vč.mne musí zvolit o něco menší bezpečnostní riziko a čekat na příjezd tramvaje v kolejovém prostoru - viz.reálná situace v přiloženém fotu z dnešního dne (15.2.2012). Výše popsanou situaci jsem se snažil řešit (tj.s návrhem na min.úpravu - posunutí stáv.neúčelného zábradlí do dolní části ostrůvku) již v loňském roce 2011 s ÚMČ Praha 6 - odb.dopravy, resp.následně s DP hl.m.Prahy, ale po e-mailové a telefonické komunikaci s odpovědnými pracovníky, bez náznaku snahy danou situaci, alespoň provizorně aktuálně řešit.V obecném - bezpečnostním zájmu vás velmi prosím o pomoc při vyřešení daného problému.

Nastavená signalizace na přechodu nemyslí na chodce
Zaslaný

Nastavená signalizace na přechodu nemyslí na chodce
Patočkova, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 15. 02. 2012

Zelená na přechodu ul. Patočkova před křižovatkou s ulicemi U Brusnice a Pevnostní svítí příliš krátce, chodec nedojde ani do poloviny vozovky. Řidiči, kteří do Patočkovy ulice najíždějí z ulice Pevnostní tak ve chvíli, kdy otočí vozidlo na hlavní, spatří už pouze červenou na semaforu pro chodce. Přestože mají dát chodci přednost, domnívají se, že přechází na červenou a troubí, někdy vztekle ohrožují chodce i riskantním najížděním. Netuší, že díky špatně nastavené signalizaci chodec neměl šanci frekventovanou ulici přejít na zelenou. Jde o nebezpečnou a pro chodce velmi stresující situaci.

Nesmyslný přechod
Zaslaný

Nesmyslný přechod
Vítězné nám., Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 14. 02. 2012

V 7 (přechod pro chodce) je vyznačen v rozporu se zdravým rozumem a ČSN 73 6110. Přechody nejsou nezbytné pro návaznost pěších tras. Naopak způsobují svým všeobecným přemnožením jejich ignorování. Prostor po přechodech by bylo možno použít pro rozšíření parkování. Tito řidiči by tedy nemuseli marně a v rozporu se zákonem 361 parkovat kde se dá, což se v Dejvicích stává často.

Nesprávné parkování - Zelená ul.
Zaslaný

Nesprávné parkování - Zelená ul.
Zelená, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 13. 02. 2012

Vozidla parkují těsně před přechody pro chodce.

Zastávka u Matěje
Zaslaný

Zastávka u Matěje
Šárecká, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 13. 02. 2012

Nevhodně umístěná zastávka MHD, vzdálenost od označníku k přechodu pro chodce je pouze 4m. Zde by bylo patrně lepší posunout přechod.

Autobusová zastávka Nemocnice Bubeneč
Zaslaný

Autobusová zastávka Nemocnice Bubeneč
Antonína Čermáka, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 13. 02. 2012

Zdravím. Zastávka je umístěna v rozporu se Silničním zákonem: 'Zastavení a stání je zakázáno na místech, kde by vozidlo mohlo překážet provozu nebo ohrožovat jeho bezpečnost, zejména... na přechodu pro chodce a 5 m před ním, na křižovatce a 5 m před a za její hranicí...'. Na tuto problematiku se dívám jako uživatel AID, ale i chodec musí být na rozpacích, zda vstoupit na přechod před stojící autobus. Navrhuji tento přechod pro chodce zrušit a zabezpečit vstup na vozovku, neboť na protější straně křižovatky je souběžný přechod směřující k nemocnici.

Chybějící přechody na křižovatce Gen. Píky – Svatovítská – Wucht
Zaslaný

Chybějící přechody na křižovatce Gen. Píky – Svatovítská – Wucht
Svatovítská, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 12. 02. 2012

Z křižovatky byly vymazány oba dříve používané přechody. Bez nich člověk s kočárkem (ostatní většinou přejdou navzdory absenci přechodu) musí sejít o blok níže a zbytečně si tak nezanedbatelně zajít. Obě překážky/zacházky nepříjemně zesložiťují pěší cestu z oblasti Starých Dejvic na Hradčanskou, neboť jediným hrdlem je ulice Generála Píky. Přímočařejší alternativou by bylo pouze obejít překážky po Evropské – jednak ale jde o zacházku, jednak je pro pěší cesta po Evropské silně nepříjemná. Prosím o informace, jak naložíte s mými připomínkami. Děkuji Jan Kotecký

Autodrom na Strahově
Zaslaný

Autodrom na Strahově
Nad Závěrkou, Praha 6

Kategorie: Jiné
Zasláno: 12. 02. 2012

Místo pod Strahovskými stadiony (mezi stadiony, NH Car a Beach Arenou) si někteří řidiči pletou s autodromem. Velice často se stává, že tam i několik aut najednou zkouší smyky a prudké brzdění. Obzvláště když napadne sníh nebo je náledí, je opravdu o život tam projít. Přitom z jedné strany je zákaz vjezdu a z druhé povolená rychlost 20 Km/hod. Pozn.: Fotografii bohužel nemám.

Nebezpečný přechod
Zaslaný

Nebezpečný přechod
Na Petřinách, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 11. 02. 2012

Před prodejnou Potravin (vienamská samoobsluha) parkuje autobus MHD 191 a to těsně u přechodu jak je patrné z fotografie. Značka pro 'odstavnou' stanici je zde umístěna - viz foto. Vzniká zde velice nebezpečné místo jak pro řidiče tak pro chodce tím, že stojící autobus zakrývá značku a zároveň i výhled pro chodce. Fotografie mnepotřebuje další komentář. Stačilo by přemístit např. značku pro stojící autobus o jeden 'sloup' před prodejnou blíže ke konečné tramvaje, nebo lépe toto stání zde vůbec zrušit.

SSZ Malovanka
Zaslaný

SSZ Malovanka
Bělohorská, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 11. 02. 2012

Dobrý den. Po zrušení objízdné trasy Bělohorskou/Myslbekovou je zde minimální provoz, přesto jsou stále v činnosti všechna SSZ pro chodce v této oblasti. Jejich přínos pro bezpečnost chodců je negativní - vzhledem k volnosti silnic přechází 80% lidí na červenou, protože logicky nevidí důvod čekat na prázdné komunikaci. Jak již bylo několikrát prokázáno, přesně v takovýchto situacích prudce roste nehodovost (chodec spěchající na tram a jdoucí na červenou x automobil který má zelenou a tak se chodcům tolik nevěnuje). V situaci s vypnutými SSZ by jak chodec tak řidič museli dávat větší pozor a riziko nehody je menší. Navrhuji proto úpravu světelné signalizace na těchto křižovatkách, zejména na Bělohorská x Vaníčkova, kde je situace nejhorší a přitom lze křižovatku převést při respektování všech platných ČSN do režimu 'blikající oranžová', kdy lze SSZ uvést do činnosti stiskem tlačítka pro chodce (zajištění bezpečného přechodu invalidů, starých lidí, atd.) S pozdravem Petr Blažek

velmi dlouhé čekání na zelenou
Zaslaný

velmi dlouhé čekání na zelenou
Patočkova, Praha 6

Kategorie: Světelná signalizace
Zasláno: 11. 02. 2012

Na novém přechodu přes Patočkovu na křižovatce s ulicí Na Hubálce je tlačítko pro chodce a cyklisty. Mezi zmáčknutím tlačítka a rozsvícením zelené je ale velmi dlouhý interval, dost zbytečně. Přechod není tak frekventovaný, aby někdo chtěl přecházet každou minutu. Případně se tam dá určitě nastavit nějaký minimální limit, jak často může zelená svítit.

Nepřehledný přechod a hluk na Svatovítské ulici
Zaslaný

Nepřehledný přechod a hluk na Svatovítské ulici
Svatovítská, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 09. 02. 2012

Svatovítská ulice je velice rušnou a hlučnou komunikací volající po zklidnění, zejména v oblasti přechodu u pošty na křižovatce s ul. Kafkovou, před nímž se nachází zastávka autobusu. Řidiči předjíždějící autobus i přecházející chodci se navzájem nevidí, což považuji za velice nebezpečné. Auta navíc v tomto svažitém terénu jezdí dost rychle. Dalším problémem je pro obyvatele Svatovítské hlučnost způsobená vozidly přejíždějícími dlážděnou komunikaci. Občané, kteří v ulici bydlí, na tento problém již několikrát upozorňovali. Ráda bych poprosila o informaci, zda se chystá nějak zklidnění této rušné lokality, případně jaké a v jakém časovém horizontu. Děkuji Marie Čiverná