Filtr podnětůBez odpovědi, Přechody a křižovatky, Praha 4

Seřadit podle počtu hlasů
Přechod Nad Nuslemi
Bez odpovědi

Přechod Nad Nuslemi
Nad Nuslemi, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 16. 05. 2018

Přechod v ulici Nad Nuslemi u křižovatky s ulicí Na Jezerce je dlouhý a nebezpečný. Auta na něj vjíždějí z ulice Na Jezerce často velmi rychle, navíc v křižovatce často parkuje auto, takže na přechod není dostatečně vidět (viz foto). Přechod by měl být zkrácen (dočasně aspoň pomocí plastových patníků nebo betonových zátaras), tím by zároveň byli řidiči při odbočování do ulice Nad Nuslemi nuceni zpomalit.

Chybějící přechod pro chodce Na Hřebenech II × Pod Děkankou
Bez odpovědi

Chybějící přechod pro chodce Na Hřebenech II × Pod Děkankou
Pod Děkankou, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 22. 01. 2016

Na celkem frekventované pěší trase chybí při křížení vozovky (s ulicí Pod Děkankou) přechod pro chodce. To kromě nejasné přednosti pro chodce svádí řidiče k nevhodnému parkování, které pak činí místo ještě nebezpečnějším.

Nebezpečný přechod u nám. Bří Synků podruhé
Bez odpovědi

Nebezpečný přechod u nám. Bří Synků podruhé
Nuselská, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 24. 07. 2014

Již v březnu 2012 jsem na tyto stránky umístil podnět http://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/179/nebezpecny-prechod-pro-chdce-na-nuselske-u-namesti-bratri-synku, který poukazoval na nebezpečí plynoucí pro chodce z toho, že řidiči parkující mezi přechodem a náměstím zcela zakrývají výhled chodcům i řidičům přijíždějícím od náměstí. Vážné zranění chodců, možná i hůře, hrozí neustále. Přitom tento přechod můžeme považovat z hlediska potřeb chodců za strategický. Problém byl 'vyřešen' tuším v roce 2013, alespoň podle názoru radnice a příslušného odboru (nevím kterého). Na začátek Nuselské u náměstí se umístila značka 'Zákaz zastavení' bez časového omezení a tatáž značka s časovým omezením byla posunuta až za přechod. Nedošlo ale ani k označení rohu křižovatky žlutým pruhem, jak je tomu na řadě bezvýznamných křižovatek v nejbližším okolí. Jak vypadá realita je možno vidět na přiložených snímcích, které pocházejí z mé rozsáhlé sbírky dlouhodobě monitorující situaci. Dochází běžně k přestupkům zastaveni/parkování na zákazu zastavení, parkování méně než 5 m před přechodem a parkování v křižovatce. Většinou se jedná i o kombinaci dvou těchto přestupků. Řidiče, pokud jsou u vozidla, neopominu na přestupky upozornit. Už jsem byl i fyzicky napaden jedním z cholerických řidičů a tento případ se dostal do přestupkového řízení na radnici Prahy 4. Vím, že zde nemám útočit na odpovědná místa, ale dodávám, že vidět pokutování nebo dokonce odtahy takto i déle parkujících aut jsou četné asi jako 'mrkev v zimě'. Dávám za příklad Prahu 2, kde MP skutečně pečlivě hlídá parkovací přestupky a nestydí se promptně vozidla odtahovat.

Nadchod Vídeňské u Labutě
Bez odpovědi

Nadchod Vídeňské u Labutě
U Michelského lesa, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 20. 02. 2014

Na páteřní cyklotrase podél Jižní spojky je potřeba překonat velmi frekventovanou ulici Vídeňská. V současné době tam jsou semafory a cyklosemafory. Zelená pro chodce/cyklisty je ale velmi zřídka a navíc na tlačítko (to je obecný problém v Praze - pokud se nezmáčkne dostatečně brzo, nenaskočí zelená, i kdyby auta stála na červenou). Přechod využívají nejen cyklisté, běžci a chodci, kteří se potřebují dostat z Krčského lesa ke Krčskému zámku, ale i chodci při výstupu ze zastávky 'U Labutě'. Řešením tohoto zdlouhavého přecházení (kdy jsou navíc chodci nuceni dýchat nemalé zplodiny) by byla lávka podél železničního mostu.

Jeremenkova x Podolská - přechody přes více pruhů
Bez odpovědi

Jeremenkova x Podolská - přechody přes více pruhů
Dvorecké nám., Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 15. 02. 2012

Dva frekventované přechody, které svou délkou umožňují souběžnou jízdu dvou proudů vozidel. Přechod přes Jeremenkovu: dva jízdní pruhy směrem k nábřeží, poměrně často zastaví pouze jeden řidič a druhý pokračuje; to je podpořeno 'spěcháním k zelené' na semaforech před Podolským nábřežím. / Možné řešení: zkrácení přechodu pouze přes jeden jízdní pruh. Přechod přes Podolskou (výjezd autobusů): vozidla často vyjíždějí ve dvou proudech a navíc se v oblasti přechodu kříží (autobus zprava vlevo, auta zleva vpravo) a o to méně vnímají chodce, přechod je dlouhý a ve východní levé části výhled zakryt parkujícími vozidly. / Možné řešení: zkrácení přechodu na východní straně (rozšíření chodníku nebo umístění betonových zábran).