Aktualizovat podnět

Chybějící přechod přes Práčskou u zastávky Práčská
Vyřešený

Chybějící přechod přes Práčskou u zastávky Práčská
Práčská, Praha 10

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 21. 11. 2012

Na frekventované Práčské ulici chybí přechod pro chodce a opatření ke zklidnění provozu v blízkosti zastávky Práčská. Příchod/odchod od autobusů je velmi ztížen neexistencí přechodu, zvláště pro děti a seniory. Intenzity dopravy ve špičkách jsou vysoké a řidiči na přehledném a rovném úseku předjíždějí (viz foto) a nedodržují max. povolenou rychlost. Po zřízení chodníku od nových bytových domů (naznačeno šedivě na ortofoto snímku) se výrazně zvýšil počet chodců přecházejících Práčskou v prostoru mezi zastávkami. Žádáme o zřízení přechodu pro chodce s osvětlením a další úpravy pro zklidnění provozu (plná čára v celém úseku Topolová - Hledíková, zákaz předjíždění, omezení rychlosti na 40 km/h). Děkujeme.

Jméno


Napište text Vaší aktualizace:


Napište opačný význam slova zlo:


Nahrajte obrázek aktualizace podnětu (nepovinné):


Přidat další obrázek

   nebo   zpátky