Chybějící odpadkový koš u autobusové zastávky Kablo

V těsné blízkosti 'čekárny' není odpadkový koš, tak jako u ostatních zastávek v okolí. Z přiložené fotky z Google Street View to vypadá, že tam kdysi býval. V okolí zastávky se teď povalují drobné odpadky, proto prosím o zvážení, zda by nebylo vhodné zde koš znovu umístit.

Zaslal: František Huber, 04.09.2013 v 14:45

Praha 15-

Průmyslová, Praha 15

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 22.10.2013 10:49

Dobrý den,
k uveřejněnému příspěvku sděluji, že na základě rozhodnutí Hl.m. Prahy o snížení rozpočtu pro Technickou správu komunikací hl.m. Prahy tato provedla opatření ke snížení odpadkových košů na území hl.m. Prahy a jednotlivých MČ.
To se týká mj. i tohoto místa.
V příloze (pozn. Chodci sobě: zasláno uživateli, který podnět zadal, případně přepošleme dalším zájemcům) zasílám místa na MČ Praha 15, jichž se uvedené opatření na území MČ Praha 15 týká.
Rozpočtová opatření Hl.m. Prahy s dopadem na rozsah výkonu činnosti TSK bohužel nemůžeme ovlivnit.

Zdeněk Havel
vedoucí odboru dopravy ÚMČ Praha 15Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 28.04.2014 10:34

Dobrý den,
k příspěvku http://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/798/chybejici-odpadkovy-kos-u-autobusove-zastavky-kablo sděluji, že koš byl TSK hl.m. Prahy opět na tuto zastávku BUS osazen.

Zdeněk Havel - ved. OD ÚMČ Praha 15Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Průmyslová, Praha 15

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty