Chodci musí chodit po silnici!

Chodník je už týden uzavřen policií. Chodci ale nemají kam uhnout, protože vedle chodníku parkují auta a chodci tak chodí po vozovce, kde jezdí kolem auta (a většina tedy 50kou nejezdí...).
Je to velice nebezpečné. Nešlo by automaticky, když se chodník uzavře, dočasně zařídit zákaz stání, aby se chodci měli kudy vyhnout?
Viz video

Zaslal: Jan Krcmar, 16.10.2012 v 22:12

Praha 3-

Slavíkova, Praha 3


Aktualizace podnětu

18.04.2022

Martin Šemík přidal následující aktualizace podnětu:

Dobrý den,

podnět již byl vyřešen, omezení ukončeno, chodník opět plně průchozí.
Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 19.10.2012 10:20

Dobrý den.

Uvedená záležitost nebyla Odborem dopravy, ÚMČ Praha 3 povolena. Jednalo se o havarijní stav, který řešil vlastník nemovitosti ve spolupráci s Městskou policií hl.m. Prahy. Stanovisko tohoto orgánu přikládám. K dnešnímu dni by již tedy mělo vše být v pořádku.
--------------------------------
Dne 3. 10. 2012 v 8:25 oznámil pan Motl havarijní stav komínů na domě v ulici Kubelíkova 2 x Slavíkova 28 a žádal o zamezení vstupu osob z důvodu hrozícího nebezpečí pádu částí komína i střechy domu na chodník.

Dne 4. 10. 2012 v 7:58 tatáž žádost z důvodu přetrhání již natažené pásky.

Dne 9.10. 2012 v 8:54 opětovná žádost pana Motla o zamezení vstupu z důvodu havarijního stavu střechy.

Dne 17.10. 2012 kontaktován pan Motl. Jmenovaný uvedl, že komín i střecha jsou již opraveny a nehrozí žádné nebezpečí jejich pádu na chodník. V průběhu příštího týdne mají být pouze postupně odebírány části lešenářského zařízení ze střechy. Páska byla hlídkou OŘ MP Praha 3 odebrána.

Jaroslav Kukla
Odborný referent kontroly
OŘ MP Praha 3
Lupáčova 14
Tel: 222025117
e-mail: ork.p3@mppraha.cz
----------------------------------------------
S pozdravem

Ing. Martin Vančura

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Odbor dopravyPovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Chodci Sobě: Na to by měl být nějaký povinně dodržovaný manuál – jak postupovat, když je třeba dočasně uzavřít chodníky či další prostory určené chodcům, a jak pěším zajistit náhradní, alespoň v mezích možností komfortní způsob bezpečné přepravy. Jde o velký problém, který často není uspokojivě řešen ani ze strany vlastníka komunikace ani ze strany realizátorů staveb apod..
17.10.2012 v 11:11    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Slavíkova, Praha 3

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Rozpadající se dlažba ve Štítného ulici

Praha 3, 19. duben 2016 Vyřešený

Chybějící povrch chodníku na Vinohradské

Praha 3, 05. srpen 2012 Vyřešený

Džungle v Perucké

Praha 2, 01. červenec 2013 Vyřešený

Nebezpečný chodník Jižní XIII. x Jihozápadní IV.

Praha 4, 20. únor 2014 Bez odpovědi


Zobrazit všechny podněty