Chybějící osvětlení na stezce na Rohanském Ostrově

Na stezce pro chodce a cyklisty chybí osvětlení. Ve večerních (v temných měsících i pozdně odpoledních) hodinách jí tak využívá méně lidí, než by mohlo. Část lidí tma odradí protože je snížena úroveň sociální bezpečnosti. Stezka pak osiří a snadněji zde může bujet kriminalita. Lampy chybí v souvislém úseku od Danube House přes celý Rohanský ostrov, podjezdem pod Libeňským mostem až k napojení u Rokytky na ulici U Českých loděnic.

Řešení nemusí být příliš drahé. Není nutno přesvětlovat řadou blízko za sebou stojících lamp (tak jak tomu je například na stezce po bývalé trati na Vítkově). Také se nemusí svítit nepřetržitě či celou noc. Například v Nizozemsku používají na stezkách lampy se spínači nebo čidly reagujícími na pohyb. Pořádné osvětlení stezek považují za důležité, aby se rodiče nebáli o své děti. V Nizozemsku většina dětí jezdí do školy na kole, protože jim k tomu byly poskytnuty pořádné podmínky formou komfortní a bezpečné infrastruktury pro jízdu na kole. Nizozemsko je země, kam se jet inspirovat: http://www.aviewfromthecyclepath.com/2012/02/keeping-child-cyclists-safe.html http://www.aviewfromthecyclepath.com/2010/03/dynamic-cycle-path-lighting.html

U sídliště Řepy jsem viděl lampu napájenou solárním panelem, která svítí hodně do šířky. Přidávám obrázek, umístěna zde: 50.071946,14.306758). Osvětluje dlouhý úsek cesty pro pěší a zřejmě k ní nevede podzemní kabel. Podobné lampy by bylo možné jistě nainstalovat i na Rohanském ostrově.

Přispět by navíc mohli developeři stavějící v okolí postupně další nové domy. Je to v jejich zájmu (bezpečnost a použitelnost okolí pro jejich rezidenty, větší cena nemovitosti). Mělo by být obvyklé, že za povolení ke stavbě na oplátku postaví něco prospěšného ve svém okolí.

Řešení může být postupné. Počítá se s něčím takovým? Kdy? A v jakých úsecích?

Zaslal: Václav Kříž, 24.07.2012 v 23:49

Praha 8-
 
 
 

Pobřežní, Praha 8

Aktualizace podnětu

28.11.2021

Martin Šemík přidal následující aktualizace podnětu:

Dobrý den,

podnět byl již vyřešen, v průběhu letošního roku byla cyklostezka rekonstruována, položen nový asfaltový povrch a bylo instalováno i požadované osvětlení.
Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 01.08.2012 11:11

Dobrý den,

výše uvedené stavby, týkající se veřejného osvětlení má na starosti odbor městského investora MHMP, kam také Vámi zaslaný dotaz zasíláme k zaevidování. Vzhledem ke schválenému rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2012 nám však bylo v březnu letošního roku tímto odborem sděleno, že na tyto stavby nebyly vyčleněny pro rok 2012 žádné finanční prostředky a proto bylo rozhodnuto o pozastavení těchto staveb.

Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem.

Za OD ÚMČ Praha 8
Jana HerberováPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 14.08.2012 23:06

Dobrý den,

uvědomujeme si, že tato cyklostezka nemá vybudované osvětlení, bohužel náklady na jeho vybudování přesahují rozpočet určený na investice k podpoře cyklistiky pro tento rok.
Nápad se solárními světly považujeme za zajímavý podnět, za který děkujeme. Vzhledem k tomu, že s osvětlením komunikací solárními světly v Praze nemáme doposud zkušenosti, projednáme zadání studie osvětlení této stezky solárními světly jakožto pilotního projektu.
V případě dalších dotazů k tomuto tématu se můžete obracet přímo na koordinátora rozvoje cyklistické dopravy, ing. Poláka ( pavel.polak@praha.eu )

S pozdravem

Jiří Wolf
OMI MHMPPovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Václav Kříž: Dobrý den,

Janě Herberové děkuji za informace a přeposlání. Stavba osvětlení byla tedy připravována, jen na ní nejsou peníze.

Pane Wolf, budou na stavbu peníze z rozpočtu Prahy v roce 2013?
Paní Herberová, přichází v úvahu, aby na stavbu přispěla MČ Praha 8?

Předem děkuji za obě odpovědi
17.08.2012 v 20:52    

Jana Herberová: Dobrý den pane Kříž,
s možností případného spolufinancování MČ Praha 8 se prosím obraťte přímo na pana místostarostu Švarce. Není v kompetenci našeho odboru, rozhodovat o rozdělování finančních prostředků na jednotlivé akce.

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem
Jana Herberová
03.09.2012 v 13:49    

Tomáš Nagaj: Připojuji se k tomuto podnětu. Chybějící osvětlení na Rohanském ostrově mi nyní na podzim komplikuje cestu na kole z práce. Domnívám se, že chybějící osvětlení výrazně snižuje bezpečnost pro všechny uživatele dané komunikace.
09.10.2012 v 23:48    

Tomáš Nagaj: Připojuji se k tomuto podnětu. Chybějící osvětlení na Rohanském ostrově mi nyní na podzim komplikuje cestu na kole z práce. Domnívám se, že chybějící osvětlení výrazně snižuje bezpečnost pro všechny uživatele dané komunikace.
09.10.2012 v 23:48    

Václav Kříž: Zeptal jsem se na: http://dotazy.praha.eu/dotaz/stezka-pres-rohansky-ostrov/
Odpověď náměstka Nouzy:

Vážený pane, ve smyslu odpovědi Ing. Alberta – vedoucího oddělení pozemních staveb Odboru městského investora ze dne 20. března 2014 i já sděluji, že předmětná komunikace v úseku Rohanské nábřeží – Libeňský most byla vybudována jako obslužná komunikace protipovodňového valu, nikoli jako cyklostezka. Jedná se tedy o účelovou komunikaci s přístupem veřejnosti bez nutnosti osvětlení. Z důvodu plánované realizace dalších protipovodňových opatření však zatím nebyla tato komunikace vyvedena z majetku Magistrátu hl. m. Prahy. Dle existující koncepce je v rámci stavby Maniny souběžně s obslužnou komunikací plánována nová cyklostezka s osvětlením, z tohoto důvodu Odbor technické infrastruktury (dříve Odbor městského investora) nedoporučuje stávající obslužnou komunikaci na cyklostezku upravovat. Po realizaci PPO poldru bude realizována cyklostezka. Předpokládaný termín realizace cyklostezky je rok 2016. Jelikož se trasa této obslužné komunikace v několika místech kříží s dopravou, zejména pak těžkou nákladní dopravou z přilehlé betonárky, a jelikož je tato komunikace fakticky veřejností k cyklistické a pěší dopravě využívána, byly zde z bezpečnostních důvodů osazeny zpomalující prvky, jako např. betonové bloky. Ačkoli současná podoba těchto zpomalovacích opatření není optimální, mají v této chvíli na místě své bezpečnostní opodstatnění. Jednorázová oprava mlatového povrchu obslužné komunikace je zahrnuta do odstraňování poruch protipovodňových opatření, na něž v současné chvíli probíhá projektová příprava. Realizace opravy je spojena s předáním pevných částí PPO. Oprava bude v kompetenci Odboru technické infrastruktury a k jejímu zahájení dojde v rámci předávacího procesu. S pozdravem Jiří Nouza
12.09.2014 v 13:41    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Pobřežní, Praha 8

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Chybějící kostky v chodníku

Praha 8, 25. duben 2022 Vyřešený

Rozpadající se dlažba Na Žertvách

Praha 8, 30. březen 2015 Vyřešený

Odpadkový koš v uličce Třezalková

Praha 10, 17. červenec 2016 S odpovědí


Zobrazit všechny podněty