Znovu vyvrácené sloupky/zábrany proti parkování - Moskevská 56-58

Na uvedeném místě byly již poněkolikáté vyvráceny sloupky/zábrany proti parkování. V uplynulých dvou letech se to stalo již několikrát a byly nakonec vždy opraveny.

Určitě by stálo za úvahu MČ Prahy 10 místo nich nainstalovat velké žulové kostky, které jsou na Moskevské a Žitomírské jako zábrany proti parkování na několika místech. Stačilo by na obou místech nainstalovat po jednom a ostatní železné sloupky nechat. Bývá poškozen vždy ten krajní (viz foto). V opačném případě hrozí, že budou stávající sloupky v dohledné době znovu poškozeny - řidiči, kteří je při couvání nevidí.
Děkuji za pochopení.

Zaslal: Petr Cirkl, 07.08.2018 v 21:25

Praha 10-
 
 

Moskevská, Praha 10

Aktualizace podnětu

14.09.2018

Chodci Sobě přidal následující aktualizace podnětu:

Dobrý den,

K uvedenému podnětu sděluji, že poškozené zábranové sloupky byly již opraveny.

S pozdravem

Ing. Roman Kaštovský
vedoucí referátu čistoty
Oddělení městské zeleně a čistoty - Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 11.08.2018 10:25

Dobrý den,

předmětné sloupky jsou skutečně pravidelně opravovány a městskou část to stojí nemalé finanční prostředky. S jejich změnou za žulové kostky nepočítáme. Sloupky jsou předně povoleny stavebním povolením. Zároveň z hlediska slabozrakých a nevidomých jsou vhodnější. Stav na Moskevské průběžně monitorujeme a sloupky necháme z naší strany opět opravit.

S pozdravem

Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru
odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Úřad městské části Praha 10Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Jakub Deml: Bezohlední autíčkáří schválně ničí zařízení, která jim brání parkovat na chodnících a na veřejné zeleni.
Je potřeba, aby policie s nimi rychle a tvrdě zatočila. Zábranné sloupky nejsou zadarmo a škody jdou do tisíců.
Nové zábranná opatření je třeba provést tak, aby si autíčkáří při dalších pokusem o jejich likvidaci, co nejvíce poničili své plechovky.
08.08.2018 v 13:31    

Karel Kučera: Jakub Deml: Copak? Sebrali Vám hračku? Způsob Vašeho vyjadřování neodpovídá vyjadřování dospělého člověka.
10.08.2018 v 12:18    

Ondřej Dvořák: Ale to je zákeřná a zavádějící lež od vedoucí odboru dopravy a rozvoje Bc. Pecánka!!
A také hloupá výmluva jak nic neřešit a neměnit.
Na instalaci zábranných sloupků není třeba stavebního povolení !!!!
Z hlediska slabozrakých je úplně jedno, jestli tam je cca 8 cm tlustá černá kovová trubka nebo cca 30 až 50 cm silný betonový sloupek s pořádným a hlubokým základem. Navíc mají slabozrací a slepci na chodníku před přechodem tzv. vodící pruh, který směřuje k přechodu pro chodce!!!
Také se připoju k instalaci pořádných nevyvratitelných sloupků.
14.08.2018 v 19:03    

Libor Fulín: Žádám pana Pecánka, aby ve smyslu zákona č. 106/2001 o informacích zde na této internetové stránce zveřejnil všechny dosavadní finanční náklady Prahy 10 na opravy vyvrácených sloupků-zábran proti parkování na ulici Moskevská 56-58.

I já se připojuji k žádosi o instalaci pořádných nevyvratitelných sloupků, nejlépe betonových nebo kamenných.

Žádám, aby se s tímto případem seznámili volení zástupci občanů, zvážili přístup k tomuto případu svých podřízených, zejména pana Pecánka.
Budou brzo komunální volby a voliči při nich zhodnotí, zda zvolení se činili dostatečně pro veřejný pořádek a zda peníze daňových poplatníků byly řádně a účelně vynakládány!!!!
15.08.2018 v 12:13    

Martin Pecánek: Vážený pane Dvořáku z mé strany nebyla uvedena žádná lež. Na rekonstrukci ulice Moskevská jako celku bylo vydáno stavební povolení. Součástí povolených stavebních objektů byly i zábranové sloupky. Tedy na jejich umístění se vztahuje stavební povolení!
Běžte se podívat do dalších ulic v okolí, které byly v poslední době rekonstruovány, ve středové ose přechodů jsou ve vodící linii instalovány subtilní sloupky. Zároveň tyto rekonstrukce neprováděla městská část. O těchto řešeních rozhodují odborníci v oblasti dopravy, kteří se maximálně snaží vyvážit bezpečnost a účelnost těchto opatření. Až budou řidiči respektovat předpisy, nebude nutná instalace žádných sloupků.
Zároveň rekonstrukce ulice měla jasný architektonický koncept, který odpovídá Manuálu tvorby veřejných prostranství (vydáno IPR Praha) a od kterého nehodláme ustupovat.

S pozdravem
Bc. Martin Pecánek
vedoucí OŽD ÚMČ Praha 10
15.08.2018 v 17:14    

Martin Pecánek: Reakce na dotaz pana Fulína. K žádným opravám sloupků, zábran, cyklostojanů či košů by nemuselo docházet, pokud by si všichni více vážili svého okolí. Náš odbor pouze řeší dopady vandalizmu a je jedno zda se jedná o řidiče aut nebo jiné skupiny. V případě Vašeho osobního zájmu nás můžete kdykoliv po předchozí domluvě navštívit a do dat ohledně počtů oprav a jejich cen můžete nahlédnout.
Jak jsem již uváděl v reakci na dotaz pana Dvořáka. Aktuálně z naší strany nepočítáme se změnou architektonického konceptu ulice Moskevská. Rozhodně do úvahy nepřipadá instalace betonových zábran. Zároveň z našich zkušeností víme, že neexistuje žádný nevyvratitelný sloupek. Opakovaně jsem viděl vyvrácené či zcela rozlomené betonové sloupky a zde by byla oprava/výměna ještě podstatně nákladnější.
K poslední části konstatuji, že náš přístup je zcela odpovídající dané situaci a nemám žádný problém si jej obhájit před volenými zástupci občanů nyní nebo po komunálních volbách.

S pozdravem
Bc. Martin Pecánek
vedoucí OŽD ÚMČ Praha 10
15.08.2018 v 17:38    

Ondřej Dvořák: Opět klamavé lživé Pecánkovo vyjádření!
Na instalaci nových pořádných zábranných sloupků není třeba stavebního povolení !!!!
Raději pro pochybný "architektonický koncept" budeme dál tam dávat dál sloupky, které se neosvědčily. Jen hlupák se nepoučí ze svých chyb!
Betonové nebo kamenné sloupky s řádným základem, se běžným vandalizmem vyvrátit nedají, možná tak tankem.
A penízky na zbytečné opravy raději nezveřejňovat, co?! Hlavně, aby nám veřejnost neviděla pod prsty!
A na závěr, pane Pecánku, o řešeních vždy rozhoduje ten kdo platí! Váš přístup je plýtvání peněz daňových poplatníků, který se snažíte co nejvíce zakamuflovat. Zveřejněte náklady na opravy!
15.08.2018 v 19:53    

Martin Pecánek: Reakce na příspěvek pana Dvořáka. Nikde jsem neuváděl, že nové sloupky je potřeba stavební povolení. Tedy už laskavě netvrďte, že se vyjadřuji lživě! Na vaše urážky nebudu reagovat, protože je to pod moji úroveň.
Po Praze 10 často tanky nejezdí. Přesto jsem viděl vyvrácené i zlomené betonové sloupky, a to i masivní.
Nikdo nedělá zbytečné opravy. Opakuji, že opravy jsou prováděny na základě protiprávního jednání jiných osob. Tedy se nejedná o žádnou naši chybu. Nikdo nic nekamufluje. Za každou utracenou korunou si stojím! Každý, kdo se chce náklady dozvědět, nechť použije oficiální zákonné postupy. Případně znovu nabízím každému osobní jednání s možností nahlédnutím do fakturací. Bez problému a dobrovolně na portálu Chodci sobě komunikujeme problémy spojené se stavem komunikací na Praze 10. Nehodláme se ale nechat zatahovat do osobních útoků nebo politicky angažovaných proklamací.

S pozdravem
Bc. Martin Pecánek
vedoucí OŽD ÚMČ Praha 10
15.08.2018 v 20:41    

Libor Fulín: A náklady nezveřejním a nezveřejním !!!!
Ale už přiznávám, že na nové pořádné sloupky stavební povolení netřeba. To je pokrok! Chválím
A už jen zbývá je nechat nově nainstalovat, náhradou za ty nevyhovující vyvrácené železné. Třeba jak uvádí pan Petr Cirkl použít velké žulové kostky, které jsou na Moskevské a Žitomírské jako zábrany. Napište nám pane Bc. Martin Pecánku termín, kdy to bude hotové.
Jistě to bude zajímat občany a také stávající zastupitele a radní Prahy 10.
15.08.2018 v 20:55    

Martin Pecánek: Tak znovu a naposledy. Data jsou u nás k dispozici každému. Toto není oficiální informační kanál městské části. V prvním příspěvku jsem uvedl, že na instalované sloupky, ale i ostatní mobiliář včetně žulových kostek na Moskevské bylo vydáno stavební povolení. O tom, že na instalaci nových sloupků bychom potřebovali stavební povolení jsem ani jednou nepsal. Vybraná nároží jsou osazena jen sloupky, a to zejména z architektonického hlediska. Na tomto nehodláme nic měnit.
Toto berte jako poslední vyjádření našeho odboru k této záležitosti.

S pozdravem
Bc. Martin Pecánek
vedoucí OŽD ÚMČ Praha 10
15.08.2018 v 21:15    

Libuše Frantová: Tak kdy tam ty žulové kostky budou?
Ptám se na to nyní zástupců občanů Prahy 10, takže starosty, místostarostů, uvolnění členů rady, členů zastupitelstva. Nepotřebuji a nechci drzé a vyzývavé odpovědi od M. Pecánka!! Odpoví nám někdo z nich volených zástupců lidu?!
21.08.2018 v 14:35    

Karel Kučera: tady je ale militantních agresivních aktivistů :D Paní Frantová, šup obklad na hlavu a relax... Prej volení zástupci lidu :D hop na ústřední výbor :D
13.09.2018 v 06:37    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Moskevská, Praha 10

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Matoucí označení – Novostrašnická

Praha 10, 21. říjen 2015 Vyřešený

Povrch vozovky v ulici U seřadiště

Praha 10, 25. únor 2014 Vyřešený

Nový strom - vysazený už polomrtvý

Praha 6, 08. srpen 2012 Vyřešený

Rozježděný trávník v ulici LUDMILINA

Praha 8, 21. březen 2016 Zaslaný


Zobrazit všechny podněty