Zákaz vstupu na stezku podél Poncarovy ulice (Jinočanské spojky)

Chodník (stezka) podél Poncarovy ulice, po kterém podle mapy.cz je vedena turistická značená trasa KČT i cyklostezka či cyklotrasa, je už asi rok a tři čtvrtě označena značkami zákazu vstupu chodců s dodatkovou tabulkou: 'Komunikace Jinočanská spojka je ve zkušebním provozu, do ukončení zkušebního provozu komunikace je chodník uzavřen.' Přitom jde v podstatě o jedinou rozumnou přístupovou cestu od Stodůlek do skanzenu - středověké vesničky Řepora.

Na internetu (http://www.k-report.net/discus/archiv2014/28/23100-archiv-41.html) citoval diskutér Suri v příspěvku 22. září 2014 - 12:22:26 vyjádření, které mu městská část Praha 13 poslala na podnět z dubna 2014:

Vážený pane,
z TSK hl. m. Prahy nám byl postoupen podnět, který se týká nedokončené stavby Poncarovy ulice. Investorem je hlavní město Praha, zastoupené Magistrátem hlavního města Prahy, odborem městského investora. Předmětná stavba měla být vybudována a zprovozněna, mj. včetně pěší a cyklistické stezky a světelných signalizačních zařízení. Protože v tomto rozsahu dokončena nebyla, podmínkou pro uvedení do předčasného užívání alespoň v omezeném rozsahu, bylo ve stanovisku Magistrátu hl. m. Prahy, odboru dopravněsprávních agend, Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie a našeho odboru, že bez vybudování světelné signalizace u přechodů pro chodce a dokončení všech pěších a cyklistických stezek, nesmí být spuštěn pěší a cyklistický provoz (neodpovídající délka přechodů pro chodce apod.). Protože předmětnou komunikaci nenechal stavebník dosud zařadit rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu (Magistrát hl. m. Prahy-odbor dopravněsprávních agend) do kategorie místní komunikace, podle zákona o pozemních komunikacích jde stále o účelovou komunikaci s veřejným přístupem, ve vlastnictví hlavního města Prahy. Protože účelové komunikace jsou z větší části předmětem soukromého práva a dokončení stavby je závislé na zajištění financování hlavním městem, postupuji Váš podnět Magistrátu hl. m. Prahy, odboru městského investora.
S pozdravem
Miroslav Jíra
odbor dopravy Úřadu MČ Praha 13

A k tomu v téže diskusi kdosi další poznamenal:
'No a jelikož je zákaz vstupu akorát na chodník tak dle silničního zákona by pěší měli použít levý okraj vozovky, že. Prostě Kocourkov - a ten fakt respektovat nebudu. Přejít přechod (mch je prakticky dělenej...) je bezpečnější než jít podle svodidel pěšky po čtyřpruhu. '

Každopádně to vypadá tak, že alibistické obstrukce, které si mezi sebou už téměř dva roky dělají dva odbory téhož magistrátu, chodcům zakazují používat existující a funkční chodník, přechod i podchod, takže legálně musí rodiny s dětmi stále přebíhat Jeremiášovu ulici v pětipruhovém místě bez přechodu či podchodu (kudy dříve vedla turistická značená trasa) a pak se buď prodírat rozbahněnou pěšinou neudržovaným křovím vypadajícím spíše jako smetiště, nebo jít předpisově po levé straně vozovky Poncarovy ulice (krajnice ani chodník tam nejsou), což je sice velice nebezpečné, ale - na rozdíl od chůze po luxusní, ale zakázané stezce - legální a v souladu s předpisy.

(Technická poznámka: zdejší mapa neumí podle názvu najít Poncarovu ulici, ačkoliv mapy.cz i mapy Google už ji znají).

Zaslal: Jiří Králík, 12.01.2016 v 16:39

Praha 13-
 
 
 

Jeremiášova, Praha 13

Aktualizace podnětu

06.10.2022

Martin Šemík přidal následující aktualizace podnětu:

Dobrý den,

podnět již byl vyřešen, mezi lety 2017 a 2018 byl zákaz vstupu zrušen a chodník byl osazen značkami smíšená stezka pro chodce a cyklisty.
Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 20.01.2016 01:23

Dobrý den,

k podnětům č. 1626 až 1629 (pozn. Chodce - jde i o tyto další: http://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/1627/tur-smerovka-vede-na-zakazanou-a-neznacenou-cestu-stodulky, http://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/1628/nebezpecne-prechazeni-na-pesinu-k-repore, http://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/1629/poncarova-od-stodulek-vlevo-chybi-chodnik-i-krajnice) sděluji, že stále platí, co již bylo uvedeno, tzn., že Poncarova ulice je v dotčeném úseku účelová komunikace, jejímž stavebníkem a vlastníkem je hlavní město Praha. To je zastoupené Magistrátem hl. m. Prahy, odborem strategických investic. Proto všechny podněty na dokončení a zprovoznění pozemní komunikace v celém rozsahu doporučujeme směřovat na uvedený odbor. V loňském roce jsme odbor strategických investic opakovaně žádali o informace, kdy bude stavba dokončena, protože i my čekáme na její zprovoznění, resp. světelných signalizačních zařízení a pěší a cyklistické stezky. Zaslané odpovědi byly pro nás neuspokojivé. Za celý rok jsme se dověděli, že nejdříve hlavní město řešilo otázku financování a poté výběrové řízení na zhotovitele. Tím skončil rok 2015. Jak bude hlavní město Praha postupovat v letošním roce nevíme, proto Vám doporučujeme výše uvedený postup.

S pozdravem

RNDr. Vladimír Dragan, CSc.
vedoucí odboru dopravy ÚMČ Praha 13

Pozn. Chodci sobě: Podněty tedy předáme na zmíněný odbor strategických investic MHMP.Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 19.02.2016 00:26

Dobrý den,

k podnětům týkajícím se Jinočanské stezky uvádíme:
- zprovoznění pěší a cyklistické stezky podél ul. Poncarova bude možné po vybudování světelných signalizací u přechodů pro chodce, což je podmínkou ve stanoviscích odboru dopravně-správních agend Magistrátu hl. m. Prahy, Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie a odboru dopravy Úřadu MČ Praha 13,
- vzhledem k tomu, že finanční prostředky pro realizaci stavby byly rozpočty hl. m Prahy stanovovány postupně pro jednotlivé roky, byla realizace světelných signalizačních zařízení v křižovatkách Jeremiášova x Poncarova, Poncarova x K Třebonicům a u přechodu pro chodce zahájena po uvedení komunikace ul. Poncarova do zkušebního provozu. Dokončení těchto signalizačních zařízení dle původní projektové dokumentace však nebylo možné, jelikož v průběhu jejich výstavby uplatnila Policie ČR a odbor dopravně-správních agend Magistrátu hl. m. Prahy dodatečné požadavky, aby bylo možné řízení těchto signalizací v rámci koordinované skupiny křižovatek a současně z oblastní a hlavní dopravní řídící ústředny. Dodatečné zapracování těchto požadavků znamenalo změnu a doplnění podstatných komponent signalizačních zařízení oproti původnímu rozsahu zařízení dle projektové dokumentace. Tato skutečnost má dopad do ceny signalizačních zařízení a současně za následek doposud nedokončené projednávání této změny se zhotovitelem stavby.
Snahou hl. m. Prahy je, aby světelná signalizační zařízení na uvedených křižovatkách a přechodu pro chodce byla dokončena v co nejkratší době.

S pozdravem

Ing. Jiří Vingralčík
odd. přípravy a realizace investic
odbor strategických investic
Magistrát hl. m. PrahyPovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Tomáš z chodci proti sobě: Nedělal bych z toho zas takovou vědu, cyklisté také běžně kašlou na to, že na chodníku nemají co dělat, a pokutu jim těžko někdy někdo dal...
15.01.2016 v 14:26    

Jiří Králík: Pochopil jsem, že jakýsi problém vázne na odboru strategických investic MHMP, což ovšem nic nemění na tom, že zmíněné tzv. podmínky zkušebního provozu jsou nebezpečným alibismem, který si bere chodce jako rukojmí.

Pokud ve skutečnosti je chůze po zakázaném chodníku, zakázaným chodníkem a dokonce i po zakázaném přechodu i v tomto nedokončeném stavu výrazně bezpečnější než původní cesta, mimochodem dosud vyznačená dokumentovanou hnědou směrovou dopravní značkou, nebo než chůze po levé straně vozovky, nařízená pro takový případ zákonem o provozu na pozemních komunikacích, pak za tento stav je odpovědný především odbor dopravněsprávních agend MHMP, který takovéto nebezpečné a neprozíravé rozhodnutí údajně vydal, spolu s dopravní policí a městskou části Praha 13, které toto "řešení" svým stanoviskem údajně podpořily, namísto aby upozornily na jeho souvislosti a následky.

Ať už jsou příčiny průtahů jakékoliv - finační či právní, dopravně inženýrská opatření v rozhodnutí silničního správního orgánu by měla pro každý okamžik zajišťovat především bezpečnost provozu. Alibistický zákaz, který v praxi vede k tomu, že rozumnější chodci jej nerespektují a méně rozumní chodci chodí poslušně povolenou, avšak mnohem nebezpečnější trasou, za rozumné a bezpečné opatření považovat nelze. Patová situace může klidně trvat mnoho let, klidně i desítky let, avšak i po tuto dobu je nutno průchodnost území , bezpečnost provozu a smysluplnost dopravního i turistického značení zajistit.
20.01.2016 v 11:58    

Jiří Králík: Opět ukázka neuvěřitelného a nelogického úřednického alibismu, ve kterém chodec či cyklista jsou jako rukojmí. Takže kvůli tomu, že na novém děleném přechodu (který, mimochodem, je i tak mnohem bezpečnější než stovky jiných přechodů v Praze) nejsou zapnuté semafory, se chodcům zakáže bezpečná samostatná stezka, takže kvůli tomu musí chodit po levé straně frekventované vozovky bez krajnice a ještě k tomu přecházet pětipruhovou komunikaci na místě, kde vůbec není přechod vyznačen?

A jako vrchol té absurdity - vedle toho přechodu, kvůli jehož semaforům to prý celé vázne, stejně už těch několik let stojí prakticky postavený a funkční podchod. Takže kompletně mimoúrovňová pěší cesta je už dva roky zakázaná kvůli tomu, že na nějakém přechodu nejsou zapnuté semafory.
19.02.2016 v 10:04    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Jeremiášova, Praha 13

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Chybějící stupně schodiště

Praha 13, 02. duben 2012 Vyřešený

Louže na přechodu u stanice metra Luka

Praha 13, 12. leden 2016 S odpovědí

Nebezpečné tramvajové ostrůvky na zastávce Poštovská

Praha 9, 02. červenec 2014 Vyřešený

Odporný zápach z továrny MITAS v Zahradním Městě

Praha 10, 21. březen 2016 S odpovědí


Zobrazit všechny podněty