Úprava křižovatky Prokopova/Rokycanova

Od tragické nehody v listopadu 2009 sleduji vývoj dění kolem problematické křižovatky. Zatím došlo k minimálním úpravám. Takto zdlouhavý postup nechápu. Prosím o odpověď.

Zaslal: Martin Chytil, 05.05.2012 v 09:04

Praha 3-
 
 

Prokopova, Praha 3

Aktualizace podnětu

19.11.2012

Petr Háek přidal následující aktualizace podnětu:

Prosazuji dlouhodobě názor, že řešením pro tuto křižovatku by bylo umístění pouze signalizačních radarů v obou směrech na ulici Prokopově. Určitě by to vedlo ke snížení velmi častého překračování rychlostního limitu aut. Vyprojektované řešení kruhové objezdu v řádech desítek milionů Kč je v současné době nereálné a snad i neekonomické.10.03.2020

Chodci Sobě přidal následující aktualizace podnětu:

Po revizi starších podnětů na portálu rádi přesouváme do – už docela dávno – vyřešených.


 
 
 
 


Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 14.05.2012 15:27

Dobrý den.
Možnosti provedení úprav na dané křižovatce byly opakovaně prověřovány. V první řadě to byly ty, které vyžadují jen minimální administrativu ( nepotřebují územní rozhodnutí , stavební povolení). V rámci takových opatření bylo skutečně možno provést jen drobné úpravy jako je dílčí úprava nastavení signalizace či drobné vysazení chodníkové plochy mobilními prvky. Následně provedená studie zcela jasně ukázala, že v rámci stávajícího stavebního uspořádání prostoru této křižovatky, není možno přijmout již žádné opatření, které by zásadně měnilo dopravně bezpečnostní podmínky na dané křižovatce.
Bylo tedy zadáno zpracování projektu, který by navrhl zcela nové řešení celého prostoru. Výstupem tohoto projektu je velmi radikální změna, kdy se zde ruší veškerá světelná signalizace a stavebně se upravuje prostor tak, že zde vzniká okružní křižovatka. Vzhledem k charakteru a rozsahu těchto úprav i předpokládané finanční náročnosti, jsme se rozhodli nejprve nechat provést studii proveditelnosti. Ta ještě před investováním značných finančních prostředků do podrobné dokumentace pro územní a stavební řízení prověří stanoviska nejdůležitějších dotčených orgánů státní správy, umístění inženýrských sítí a provede kvalifikovaný odhad finanční náročnosti celé akce. Tato studie je těsně před dokončením - měla by být hotova v průběhu cca 10 dnů. Pokud jde o zdlouhavost postupu, tak jsem přesvědčen, že cesta řádné přípravy a projednání je lepší než " najít rychle nějaké řešení za každou cenu". Ani my nejsme z doby trvání nadšeni, ale dovést k realizaci takto radikální úpravu je opravdu náročné. Např. v průběhu projednávání studie proveditelnosti byl vznesen požadavek na provedení bezpečnostního auditu nebo na vyjádření některých dotčených orgánů státní správy jsme čekali více než 4 měsíce a podobných problémů je celá řada. Pokud bude výsledek studie proveditelnosti pozitivní, a vše tomu prozatím nasvědčuje, jsme připraveni pokračovat dále - tj. pokusit se zajistit potřebné finanční prostředky a poté ihned zahájit proces získání všech potřebných povolení.
S pozdravem

Ing. Martin VančuraPovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

kasme: zrovna přechod, který je na první fotce je momentálně upravován...
přisvětlení, snížení obrubníku v místě přechodu...

už se těším na tu prezentovanou okružní křižovatku ve tvaru šišky :)
12.05.2012 v 10:08    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Prokopova, Praha 3

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Přechod pro chodce Bořivojova/Ondříčkova Praha 3

Praha 3, 11. červen 2012 Vyřešený

Vysypané odpadky na nájezdu na cyklostezku U Bulhara

Praha 3, 20. listopad 2013 Vyřešený

Chybějící přechod

Praha 4, 16. říjen 2012 S odpovědí

Díra v přechodu přes Nedvězskou ulici

Praha 10, 03. červen 2013 Vyřešený


Zobrazit všechny podněty