Podněty nahlášené v Praha-Nedvězí

Podněty jsou v této sekci zobrazovány na základě jejich lokalizace v městských částech.

  • Praha-Nedvězí

  • Nově zaslané
  • Zaslané
  • Vyřešené
  • Bez odpovědiZákaz vstupu na cestě podél Rokytky
Zaslaný

Zákaz vstupu na cestě podél Rokytky
Pod Bahnivkou, Praha - Nedvězí

Kategorie: Jiné
Zasláno: 17. 04. 2017

Na cestě v přírodním parku Rokytka přibyly cedule o zákazu vstupu s výhružkou střelnou zbraní a zátarasy z klestí na lesní cestě podél Rokytky. Dle zákonů o lesnictví nelze bezdůvodně zakázat vstup do lesů, což se zde zřejmě stalo.