Chybějící chodník mezi ulicemi Přátelství a Bečovská

Mezi ulicemi Přátelství a Bečovská, podél Podleské ulice, neexistuje důstojná cesta pro pěší. Chodci, kteří chtějí od autobusové zastávky Na Vrchách (v ulici Přátelství) do Bečovské, musejí nejprve jít po krajinici rušné ulice Přátelství a pak vyšlapanou cestičkou podél Podleské. Zejména za mokra je tato cesta blátivá a špatně schůdná. Tento nevyhovující stav by vyřešila stavba plnohodnotného chodníku, což by ocenili jistě nejen denně dojíždějící zaměstnaci firem, které v Bečovské ulici sídlí.

Zaslal: Petr Havel, 31.05.2013 v 10:20

Praha 22-
 
 
 
 
 
 

Podleská, Praha 22

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 30.01.2014 10:49

Dobrý den,

úvodem bych Vám chtěl sdělit, že odbor dopravy ÚMČ Praha 22 nezjišťuje opravy komunikací ani nerealizuje výstavby nových komunikací, ale vykonává v přenesené působnosti státní správu ve vztahu k místním komunikacím II. - IV. třídy a veřejně přístupným účelovým komunikacím. Na výstavbě a opravách komunikací se podílí odbor realizace staveb a odbor správy majetku ÚMČ Praha 22.

K požadavku na výstavbu chodníku mezi ulicemi Přátelství a Bečovská uvádím, že komunikace obou ulic jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy a správcem komunikací je Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK). Případnou výstavbu chodníku by v daném případě, podle mého názoru, realizovala a financovala z rozpočtu hl. m. Prahy TSK, kam by také měl být požadavek směřován. V daném případě bude asi největší problém v tom, že pozemky v trase navrhovaného chodníku nejsou z větší části ve vlastnictví ani městské části ani hl. m. Prahy. Navíc by chodník skončil na komunikaci Bečovská, kde nejsou ve směru do Dubče také žádné chodníky.

Stav komunikace Bečovská je již několik roků velmi špatný, a proto Městská část Praha 22 ve spolupráci s TSK iniciovala zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace ulice Bečovská, při které dojde k celkové opravě, rozšíření vozovky, výstavbě chodníku, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace. Při projednávání územního rozhodnutí nedošlo bohužel ke shodě s některými vlastníky pozemků ohledně výkupu pozemků. Z tohoto důvodu nemohl investor (TSK) pokračovat v přípravě akce. Z tohoto důvodu podala Městská část Praha 22 návrh na změnu územního plánu, kterou se podařilo zařadit trasu komunikace do veřejně prospěšných staveb. U těchto staveb je možné uplatnit institut vyvlastnění ve prospěch stavby. V květnu 2013 bylo na jednání mezi TSK, odborem výstavby MČ Praha 22 a vedením MČ Praha 22 dohodnuto, že TSK znovu zahájí práce na získání územního rozhodnutí, stavebního povolení a výkupu pozemků a že zařadí uvedenou akci do rozpočtového nároku vůči hl. m. Praze. Termín realizace však nedovedu odhadnout.

S pozdravem

Jan Pultar
vedoucí odboru dopravy ÚMČ Praha 22Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Podleská, Praha 22

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.