Neprostupné území mezi Prosekem, Ďáblicemi a Letňany

Prosecká radiála a Kbelská ulice vytvářejí bariéru v pěším pohybu na obrovském území mezi Ďáblicemi, Prosekem, Letňany a Starými Ďáblicemi. Nejbližší možnosti překonání, lávku přes Kbelskou a Kosteleckou ulici, dělí 2800 metrů komunikace. Mezi mimoúrovňovou křižovatkou u hotelu Duo a Kosteleckou ulicí je to 2400 metrů. V neprostupném území násilně zaniká celá řada vazeb. Lidé by rádi chodili, kdyby tu možnost měli. Stejně dlouhou či delší dobu objíždějí s přestupem MHD, čímž jí přetěžují a prodražují provoz. Odvažuji si odhadnout, že bariéra vytváří stovky či dokonce tisíce nedobrovolných cest autem denně. Situace je ještě umocněna tím, že směrem bariéře se z více stran přibližuje rozrůstající se obytná zástavba.

Navrhuji stavbu tří dostatečně širokých lávek pro pěší a cyklisty, na něž naváží bezmotorové komunikace napojené do následujících míst:

1) Prosek, Desenská 50.131356,14.496964 - Letňany, Tupolevova (slepá) 50.133729,14.500709

2) Staré Ďáblice, K Lomu 50.142347,14.48682 - Letňany, kruhový objezd Tupolevova x Veselská 50.142421,14.505301 (s propojením k slepé ulici k Baumaxu)

3) Prosek, Makedonská 50.130417,14.491729 - Ďáblice, Roudnická 50.132629,14.487695

Seřadil jsem dle priorit, jsem přesvědčen, že tisíce lidí v okolí mají právo na všechny tři. Věřím, že městské části s něčím takovým počítají. Vyzývám Hlavní město Prahu, aby zařídilo realizaci lávek a financovalo je, její komunikace tvoří bariéry.

1) Kdy se dočkám lávky od Proseka do Letňan?

2) Kdy se dočkám lávky ze Starých Ďáblic do Letňan?

3) Kdy se dočkám lávky z Proseka do Ďáblic?

O odpovědi prosím Prahu 8, 9, 18 a Odbor dopravy MHMP.

Zaslal: Václav Kříž, 19.01.2013 v 15:20

Praha 18-

Veselská, Praha 18

Aktualizace podnětu

24.02.2022

MHMP přidal následující aktualizace podnětu:

Z MHMP přišla tato odpověď:

na základě Vašeho dotazu, týkajícího se spojení městských částí lávkami, Vám sdělujeme následující:

Záměr byl posouzen výhradně (a dle charakteru staveb) s platným Územním plánem hl. m. Prahy.

Z přiložené situace na webových stránkách nelze přesně definovat parametry lávek. Nicméně lze předběžně usoudit, že zákresy lávek zasahují do ploch s rozdílným způsobem využití, ve kterých odpovídají přípustnému nebo podmíněně přípustnému využití, jelikož se dle regulativů ploch jedná o stavby sloužící pěšímu provozu (s ohledem na mimoúrovňové křížení nadřazených vozidlových komunikací v ul. Cínovecká, Kbelská a Veselská).

Zároveň dodáváme, že Odbor územního rozvoje MHMP neeviduje (ani v minulosti neevidoval) žádné žádosti, týkající se spojení dotčených městských částí lávkami (ani jinými podobnými záměry).

Doporučuji pro případné navazující stupně řízení (studie, územní řízení) vše prokonzultovat nad konkrétnějšími parametry lávek a jejich umístění. Jsme připraveni na Vaše další dotazy odpovědět.“24.02.2022

Městská část Praha 8 přidal následující aktualizace podnětu:

A v závěsu přichází odpověď z MČ P8:

"Odbor dopravy a ani samospráva MČ Praha 8 v tuto chvíli neeviduje žádné návrhy zmíněných propojení."Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 22.02.2013 10:02

Dobrýž den,

uvedený prostor na pomezí tří městských částí si zaslouží celoměstské čili magistrátní řešení. Uvedený podnět proto nejpozději příští týden zašlu k vyjádření na MHMP s tím, že jako MČ Praha 18 jsme připraveni se do jednání zapojit a hledat realistické možnosti řešení.

S pozdravem

Martin Zástěra
zástupce starosty MČ Praha 18Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 27.08.2018 12:03

Inu, dnes z MHMP tato odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za zaslaný podnět. Ten byl naším prostřednictvím předán k vyjádření na příslušnou instituci.
Jakmile odpověď obdržíme, budeme Vás obratem kontaktovat.

S pozdravem a přáním hezkého dne
za tým zmente.to
MartinaPovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Viktor: Zkuste se seznámit s územním plánem předtím, než začnete psát. A zkuste zauvažovat, co taková stavba komunikace obnáší.
21.01.2013 v 23:29    

Václav Kříž: @ Viktor: Děkuji za radu, i bez seznámení s územním plánem trávím přípravou složitějšího podnětu cca 5 hodin. Obvykle ověřuji na internetu zda se o dané věci nepsalo. (Nedávno jsem takto zavrhl otázku, zda se počítá s podchodem do Nuslí z nádraží Vršovice, protože jsem si ověřil ve veřejně dostupném materiálu na webu SŽDC, že se počítá.) Zpět k tomuto podnětu: můžete tedy informace vyčtené z územního plánu ve zkratce doplnit? Předem díky.
22.01.2013 v 00:05    

Petr Dlouhý: Doplním Viktora o informace z územního plánu. Je v něm obsažena jak lávka z Desenské, tak lávka ze Zásadské - tedy přibližně v polohách navrhovaných přemostění a také zástavba rozšířující se směrem k dálnici. Třetí přemostění v něm chybí. O přesné trasování a další informace z ÚP tedy mohl být podnět dokonalejší.

Chtěl bych ale upozornit na to, že zahrnutí stavby do územního plánu ještě neznamená, že někdo takovou stavbu vůbec začal projektovat. Vašek si určitě při psaní podnětu nemyslel, že by byl první, kdo o takové lávce uvažuje. Spíš chtěl poukázat na to, že tyto lávky by byly velmi užitečné a veřejnost o ně má zájem a bylo by rozumné, aby se radnice začala jejich stavbou zabývat.
23.01.2013 v 15:56    

Václav Kříž: Díky Petře, to se dalo předpokládat. Myslím, že městské části se lávkami již zabývaly, ale musí tu být vidět hlas, že je lidé chtějí. A mě baví chodit po svém městě a navrhovat podobná zlepšení. Třetí lávka je určitě méně důležitá, a nebyla by bývala tolik potřeba, kdyby se v rámci postupné výstavby mimoúrovňových křižovatek postavil chodník od konečné tramvaje a podél Veselské ulice za Tesco a k Sídlišti Letňany.
23.01.2013 v 22:05    

Václav Kříž: Dobrý den,

děkuji zástupci starosty Prahy 18 za přeposlání podnětu na MHMP. Když se k němu přidají ještě Praha 8 a 9, bude mít jistě vyšší váhu.

Děkuji
Václav Kříž
22.02.2013 v 10:16    

Petr Matoušek: Díky za důležitý podnět. Jako dlouholetý obyvatel Letňan ("dálničního ostrova") a krátkodobě i sídliště Ďáblice už roky postrádám tato zásadní propojení, sám jsem si je "vyprojektoval" v podobě velmi podobné té Vaší. Vím, že v územním plánu se s nimi víceméně počítá, jenže to, že je něco zaneseno v územním plánu fakticky neznamená skoro nic. Proto považuju za důležité na podobné problémy stále znovu a znovu upozorňovat, aby byla vidět snaha lidí s tím něco dělat. Mimochodem před stavbou Kbelské minimálně to prosecké propojení fungovalo a nepochopím, proč již tehdy nebylo zachováno. Kdyby byla postavena lávka zároveň s dálnicí, šlo by jistě o levnější a jednodušší řešení.
06.12.2013 v 15:02    

Václav Kříž: Dobrý den,

tento podnět byl postoupen, stejně jako velké množství dalších, k řešení na MHMP před mnoha měsíci - mnohonásobkem měsíční lhůty která je zákonem pro vyřízení podnětů stanovena. Bylo by možné vyřízení tohoto podnětu nějakým způsobem na magistrátu urgovat? Může se k výzvě připojit i Praha 8 a 9?

Předem děkuji. Věřím v řešení.

@Petr Matoušek: díky za připomenutí, že tento podnět tu stále visí.
07.12.2013 v 23:11    

Jakub Mach: Dobrý den,

děje se v této záležitosti něco nového?
Vzhledem k výstavbě nových bytů za poliklinikou Prosek mi přijde propojení stále více aktuální.

Děkuji
24.08.2018 v 15:15    

Radek: Jaká instituce je nyní na řadě s odpovědí?
07.01.2022 v 21:12    

Radek: Ke zmenšení neprůchodnosti území by mohla přispět výstavba tramvajové trati Ďáblice - Letňany viz zde:
https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/78121/F1-BP-2018-Brunerova-Tereza-priloha-1_pruvodni_zprava.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

Podél trati je myslím navržen chodník o šíři 2 metry viz zde:
https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/78121/F1-BP-2018-Brunerova-Tereza-priloha-5_vzorove_rezy.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

Myslím, že by se mělo najít místo i pro cyklostezku.
Na Sídlišti Ďáblice jsou dobré cyklostezky, takže by se mohly prodloužit podél trati až do Letňan.
11.02.2022 v 15:07    

Jan Fiala: Myslím, že nestačí čekat, jestli si náhodou na stezku pro chodce a cyklisty při projektování vzpomene. Je potřeba ji aktivně vyžadovat. Jinak předpokládám, že tam otrlí jedinci budou využívat tramvajovou trať, jako například v tramvajovém podjezdu Bolzanova - Seifertova.
03.09.2022 v 12:29    

Viktor Š: A on někdo reálně navrhuje tramvajovou trať?
Pokud vím, tak se vyskytuje jen v oblasti zbožných přání.

(Lze ji vůbec nějak vměstnat do územního plánu?)
27.09.2022 v 21:32    

Hana: No snad už to není jen v oblasti zbožných přání. https://zdopravy.cz/prazska-rada-schvalila-stavbu-tramvajove-trati-ze-sidliste-dablice-k-nadrazi-cakovice-124319/
28.09.2022 v 22:03    

Viktor Š. : Je to deset let, co se tu tenhle námět objevil.

Od té doby sice přibylo domů i lidí na obou stranách od dělicí linie, nezměnilo se ale nic. Stále platí, že na sever od lávky Opočenská - Kytlická není naprosto žádné použitelné pěší spojení. A ani jsem neviděl žádný návrh na polidštění této oblasti.
19.01.2023 v 08:30    

Chodci Sobě: Znovu jsme poslali váš podnět na příslušná místa....věříme, že noví lidé na úřadech budou mít nové pohledy na věc.
Vaši Chodci sobě
23.01.2023 v 13:21    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Veselská, Praha 18

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Letňanské korzo

Praha 18, 05. duben 2021 S odpovědí

Chlebovická/Příborská

Praha 18, 29. březen 2021 S odpovědí


Zobrazit všechny podněty