nedostatečně zajištění dodržování rychlosti v ulici V Podbabě

Od 14.5.2022 máme v ulici V Podbabě další křížek. Bezohledná rychlá jízda řidiče si vyžádala další obět z řad domácích mazlíčků. Městská část Praha 6 byla mnohokrát a opakované upozorňována na řešení této situace. Dopravní značení omezení rychlosti na 30 km/hod., které bylo vyhodnoceno jako dostatečné a spásné řešení je i nadále značnou měrou nedodržováno a znamená to tedy, že dostatečné není. Těm, kteří zde závodí, slouží místní retardéry jako skokanské můstky pro zábavu. Mnohokrát jsme žádali o navazující úsekové měření z Lysolají, což by zcela jistě velmi změnilo místní poměry, ale prosba nebyla ÚMČ P6 bohužel nikdy vyslyšena. Tak snad nyní.....?
Děkuji,
Tomáš Bratka

Zaslal: Tomáš Bratka, 30.05.2022 v 15:03

Praha 6-

V Podbabě, Praha 6

Aktualizace podnětu

27.06.2022

Úřad městské části Praha 6 přidal následující aktualizace podnětu:

Vyjádření Úřadu městské části Praha 6: Jakkoliv je nám života domácího mazlíčka líto, musíme konstatovat, že úsekové měření rychlosti vozidel nespadá do gesce úřadů městských částí, nýbrž toto zajišťuje celoměstsky Hlavní město Praha. Je pravdou, že návrh zpravidla předkládá městu MČ, nicméně taktéž musíme konstatovat, že všechny naše návrhy byly v posledních letech ze strany HMP zamítnuty a pokud se někde měření objeví, je to na páteřních komunikacích v působnosti Magistrátu, nikoliv na komunikacích nižších tříd. A pokud HMP zamítlo umístění úsekového měření na kdysi klidné ulice s rezidenční zástavbou, které jsou v posledních letech přetíženy tranzitní dopravou, jež se snaží objíždět kolony na hlavních tazích a úsekové měření je defacto jedinou funkční možností, jak průjezd tranzitu znepříjemnit, jaká by byla asi šance prosadit úsekové měření na komunikaci, jež nemá alternativu v podobě páteřní komunikace (tudíž by jeho zavedení nesnížilo množství průjezdné dopravy)? Řešený úsek je dlážděný (vibrace a hluk z průjezdu psychologicky působí na snížení rychlosti), je zde dopravním značením snížena rychlost na 30 km/h, jež je podpořena 2 stavebními retardery a zúženým profilem vozovky. Na základě našich zkušeností se zde nejezdí neúměrně rychle (překročení dovolené rychlosti o více než 10 km/h není nijak časté, rychlost přes 50 km/h jsme při kontrolách nezaznamenali), přičemž pohyb chodců je řešen po chodníku. Proti úsekovému měření samozřejmě nic nemáme, ale nebudeme jej iniciovat z výše uvedených důvodů.
Ing. Radek Polák
referent dopravního značeníKomunikace o řešení podnětu

Podnět byla odeslán. Poté, co obdržíme odpověď od příslušné městské části nebo jiné odpovědné instituce, které bude podnět předán, zveřejníme ji na tomto místě.

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)V Podbabě, Praha 6

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty