Krátký interval na přechod Praha 4, Pražského Povstání

Dobrý den
Na nových křižovatkách na Pražského Povstání jsou nastavené velmi krátké intervaly na přechod.

Podnět 1. (obr. 1)
V jedné části křižovatky Vám tam dovolí přejít pouze 2/3 cesty a následně není na končícím ostrůvku pro tram prostor, kam si stoupnout a čekat na další zelenou. Když se tam setkají 2 kočárky, a třeba ještě menší děti co přechází za ruku, nemají si ani kam stoupnout a je to opravdu nebezpečné.

2. podnět (obr. 2)
Zároveň je nelogicky nastavená doba na přejití, nedojdete ani do poloviny silnice a je červená. Projíždějící auta nervózně troubí.
Celý přechod je poddimenzovaný, množství lidí, kteří zde přechází, se na namalovanou zebru na silnici nemají šanci vejít. Obchází jeden druhého. Přechod by se měl rozšířit alespoň o 3 metry a přidat na čase na přejití.

Zaslal: Petra Švecová, 28.02.2022 v 10:00

Praha 4-
 
 

Děkanská vinice I, Praha 4

Aktualizace podnětu

24.03.2022

vyjádření Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., přidal následující aktualizace podnětu:

Vyjádření Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.:

děkujeme Vám za podněty ke světelně řízeným křižovatkám ulic Na Pankráci – Děkanská vinice a Na Pankráci – Táborská – Lomnického. Prověřili jsme Vaše podněty s následujícím stanoviskem:

Křižovatka Na Pankráci – Děkanská vinice
Světelná signalizace je po obnově ve zkušebním provozu. Projektant pracuje na úpravách, jejichž cílem má být zkrácení čekací doby chodců. Vyčkávací prostor pro chodce na ostrůvcích u tramvajových zastávek má šířku 2,7 m. Tuto šířku považujeme za dostatečnou i pro vyčkávání např. s dětským kočárkem. Dle normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací je standardní šířka chodeckého ostrůvku 2,5 m (ve stísněných poměrech 2,0 m).

Křižovatka Na Pankráci – Táborská – Lomnického
Přechod pro chodce přes Lomnického ulici je součástí světelně řízené křižovatky, která byla v loňském roce kompletně zrekonstruována. Přechod přes Lomnického ulici byl stavebně upraven a byla výrazně zkrácena jeho délka (z původních cca 18 metrů na 13,6 metru). Na kratším přechodu je volno pro chodce dlouhé 8 sekund, přičemž za tuto dobu lze běžnou rychlostí chůze přejít téměř celou délku přechodu. Jelikož na křižovatce byly provedeny některé zásadní stavební úpravy (doplnění zastávek tramvají včetně nového přechodu přes ulici Na Pankráci), nepovažujeme prodloužení chodeckého volna z kapacitních důvodů za vhodné. Nově doplněný přechod přes ulici Na Pankráci je kolizní se všemi vozidlovými signálními skupinami (vyjma přímého průjezdu z ulice Lomnického), což má oproti původnímu stavu bez přechodu citelný dopad na kapacitu celé křižovatky.

Pro Vaši informaci uvádíme, že dle Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., § 70 a 74, zelená pro chodce neslouží k přejití celého přechodu, nýbrž pouze ke vstupu chodce do vozovky a řidiči odbočujících vozidel jsou povinni dát přecházejícím chodců přednost během celé doby jejich přecházení, tedy bez ohledu, svítí-li na chodeckém návěstidle zelená či červená. Pokud chodec vstoupil do vozovky na zelenou a poté se rozsvítí červená, smí chodec během této červené dokončit přecházení až ke světelnému signalizačnímu zařízení s tímto signálem. Světelná signalizace s tímto ustanovením zákona počítá. To znamená, že po skončení zelené pro chodce následuje před rozsvícením zelené pro kolizní vozidla vjíždějící na přechod tzv. vyklizovací čas, během kterého stačí chodec běžnou rychlostí chůze dokončit přecházení přes vozovku. To platí i pro chodce, který vstoupil do vozovky v poslední sekundě své zelené a přechází tak již téměř celý přechod na červenou. Signál pro chodce se znamením stůj (červená) znamená, že chodec nesmí vstupovat do vozovky, nikoli dokončovat přecházení. Přecházení je tudíž bezpečné i pro chodce, který vstoupí v průběhu či na konci volna do vozovky, neboť po konci volna následuje vyklizovací čas, který zohledňuje délku přechodu, rychlost přecházejících chodců a zajišťuje chodcům bezpečné vyklizení celého přechodu, než začne volno kolizních směrů.“Komunikace o řešení podnětu

Podnět byla odeslán. Poté, co obdržíme odpověď od příslušné městské části nebo jiné odpovědné instituce, které bude podnět předán, zveřejníme ji na tomto místě.

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Děkanská vinice I, Praha 4

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.